ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Zastupitelstvo města » Řádné zasedání

Výpis usnesení ze zápisu z 16. zasedání zastupitelstva města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 123/2017 - Zpráva o školství ve městě - rok 2017
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o školství ve městě - rok 2017.


Usnesení č. 124/2017 - Rozpočtové změny
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny - 5. rozpočtové opatření.

5. rozpočtové  opatření k 14.12.2017

 

 

 

 

(v tis. Kč)

 

 

 

 

rozpočet

změna

upravený

 

 

 

rozpočet

Příjmy

 

 

 

Nedaňové

 

 

 

z vlastní činnosti

 

 

 

BESIP

64,62

11,60

76,22

 

 

 

 

pronájem majetku

 

 

 

nájem z pozemků

776,00

75,00

851,00

 

 

 

 

Přijaté transfery

 

 

 

mzdy Úřad práce

1 500,00

2 000,00

3 500,00

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 1.ZŠ - KÚ

0,00

588,43

588,43

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 2.ZŠ - KÚ

726,74

484,49

1 211,23

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 1.MŠ - KÚ

0,00

217,91

217,91

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 3.MŠ - KÚ

0,00

220,57

220,57

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 4.MŠ - KÚ

0,00

234,87

234,87

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 6.MŠ - KÚ

0,00

226,84

226,84

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 10.MŠ - KÚ

0,00

244,36

244,36

OP Zaměstnanost - Sanace rodinného prostředí - KÚ

0,00

300,31

300,31

Transfer na krytí příspěvků na ochr. pomůcky a prac. prostř. - Úřad práce

0,00

10,07

10,07

MěSSS - dotace KÚ

12 498,10

2 120,20

14 618,30

pěstounská péče - Úřad práce

2 648,00

60,00

2 708,00

Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ

2,85

50,55

53,40

Odborný lesní hospodář - KÚ

54,74

27,37

82,11

Zpracování lesních hospodářských osnov - KÚ

0,00

81,47

81,47

Volba do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

0,00

312,00

312,00

 

 

 

 

Kapitálové

 

 

 

prodej nemovitostí

870,00

785,00

1 655,00

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

pojistné plnění

238,82

258,00

496,82

příjmy z úhrad dobývacího prostoru

912,50

26,60

939,10

Celkem příjmy

374 606,50

8 335,64

382 942,14

Financování

 

 

 

změna stavu na bankovních účtech

112 758,91

 

112 758,91

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

166,31

 

166,31

Celkem financování

113 027,35

0,00

113 027,35

Celkem příjmy + financování

487 633,85

8 335,64

495 969,49

Výdaje

 

 

 

Odbor vnitřních věcí

 

 

 

mzdové a sociální náklady

 

 

 

platy

46 466,50

70,00

46 536,50

OON

3 806,50

120,00

3 926,50

sociální pojištění

12 686,00

-120,00

12 566,00

zdravotní pojištění

4 593,50

-70,00

4 523,50

mzdy Úřad práce

1 500,00

2 000,00

3 500,00

 

 

 

 

neinvestiční náklady

 

 

 

knihy, tisk

85,00

-30,00

55,00

drobný hmotný majetek

1 120,00

80,00

1 200,00

nákup materiálu

1 350,00

0,07

1 350,07

pohonné hmoty

180,00

-30,00

150,00

poštovné

350,00

-60,00

290,00

telekomunikace a radiokomunikace

350,00

-20,00

330,00

poradenské a právní služby

450,00

-20,00

430,00

školení a vzdělávání

250,00

-60,00

190,00

nákup služeb

2 775,00

40,00

2 815,00

opravy a údržba

850,00

100,00

950,00

údržba budov do 300 tis. Kč + revize

646,50

150,00

796,50

programové vybavení

300,00

-120,00

180,00

Volba do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

0,00

312,00

312,00

 

 

 

 

investiční náklady

 

 

 

programové vybavení

100,00

-100,00

0,00

stroje, přístroje a zařízení

360,00

80,00

440,00

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

 

 

 

investice v zeleni

3 592,00

67,00

3 659,00

odpadové hospodářství

348,00

5,41

353,41

vodní hospodářství

4 785,49

110,00

4 895,49

údržba lesů

288,00

-110,00

178,00

konzultace les

75,00

-15,00

60,00

údržba naučných stezek

200,00

15,00

215,00

psí útulek

300,00

-40,00

260,00

deratizace a dezinfekce

620,00

40,00

660,00

Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ

2,85

50,55

53,40

Odborný lesní hospodář - dotace KÚ

54,74

27,37

82,11

Zpracování lesních hospodářských osnov - dotace KÚ

0,00

81,47

81,47

TSK s.r.o. - nebezpečný odpad

650,00

-250,00

400,00

TSK s.r.o. - sběr objemného odpadu

400,00

250,00

650,00

TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO

1 000,00

13,82

1 013,82

 

 

 

 

Odbor dopravy

 

 

 

BESIP

160,41

6,94

167,35

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí

 

 

 

pěstounská péče - Úřad práce

2 648,00

60,00

2 708,00

 

 

 

 

Organizační složky

 

 

 

Městská policie

 

 

 

nájemné

12,00

-9,00

3,00

školení a vzdělávání

150,00

9,00

159,00

prádlo, oděv, obuv

182,99

10,00

192,99

odtahy vozidel

20,00

-10,00

10,00

 

 

 

 

Požární ochrana

 

 

 

ostatní nákupy

7,00

3,00

10,00

telekomunikace a radiokomunikace

35,00

-3,00

32,00

drobný hmotný majetek

412,00

-27,20

384,80

nákup materiálu

110,00

21,00

131,00

pohonné hmoty

140,00

-31,00

109,00

programové vybavení

5,00

-5,00

0,00

opravy a udržování

252,80

21,80

274,60

stroje a zařízení

0,00

126,80

126,80

 

 

 

 

Příspěvkové organizace

 

 

 

Městská správa sociálních služeb

 

 

 

dotace KÚ

12 498,10

2 120,20

14 618,30

 

 

 

 

Kulturní zařízení Kadaň

 

 

 

provoz KZK

16 411,00

100,00

16 511,00

investice

1 035,00

-100,00

935,00

 

 

 

 

 

Sportovní zařízení Kadaň

 

 

 

provoz

10 220,00

330,00

10 550,00

multifunkční hřiště

900,00

-330,00

570,00

 

 

 

 

Školská zařízení

 

 

 

1.ZŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  - KÚ

0,00

588,43

588,43

 

 

 

 

2.ZŠ

 

 

 

projekt "Děti na startu"

10,00

16,00

26,00

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  - KÚ

726,74

484,49

1 211,23

 

 

 

 

3.ZŠ

 

 

 

projekt "Děti na startu"

15,00

2,25

17,25

 

 

 

 

5.ZŠ

 

 

 

projekt "Děti na startu"

0,00

8,00

8,00

 

 

 

 

1.MŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  - KÚ

0,00

217,91

217,91

 

 

 

 

3.MŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  - KÚ

0,00

220,57

220,57

 

 

 

 

 

 

 

 

4.MŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  - KÚ

0,00

234,87

234,87

 

 

 

 

6.MŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  - KÚ

0,00

226,84

226,84

projekt "Děti na startu"

18,00

12,00

30,00

 

 

 

 

10.MŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  - KÚ

0,00

244,36

244,36

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

Transfery a dary

 

 

 

Děti na startu

42,00

-38,25

3,75

 

 

 

 

Školství a kultura 

 

 

 

Císařský den

2 445,00

30,00

2 475,00

propagace

650,00

100,00

750,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

DPH

3 123,08

376,92

3 500,00

daň z nabytí nemovitých věcí

10,00

-10,00

0,00

poplatky bance

100,00

40,00

140,00

správa bytů - opravy, údržba, revize

14 056,89

15,94

14 072,83

nájemné

100,00

10,00

110,00

rezerva

9 456,79

694,08

10 150,87

Celkem výdaje

487 633,85

8 335,64

495 969,49
Usnesení č. 125/2017 - Smlouva o poskytnutí dotace na činnost SK Kadaň, a.s. pro rok 2018
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2018 pro Sportovní klub Kadaň, a.s. s navrženými úpravami.

Usnesení č. 126/2017 - Rozpočty 2018 a rozpočtové výhledy 2019-2020 příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města schvaluje předložené jednotlivé rozpočty na rok 2018 a rozpočtové výhledy na rok 2019-2020 všech příspěvkových organizací města.

Usnesení č. 127/2017 - Rozpočet města na rok 2018
Zastupitelstvo města schvaluje předložený rozpočet města na rok 2018.( viz příloha )

Usnesení č. 128/2017 - Rozpočtový výhled města na rok 2019-2020
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města na rok 2019-2020.

Usnesení č. 129/2017 - OZV č. 6/2017 o místním poplatku za odpady
Zastupitelstvo města schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 130/2017 - Vydání 4. změny územního plánu Kadaně
Zastupitelstvo města ověřuje ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že 4. změna územního plánu Kadaně není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací Ústeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Usnesení č. 131/2017 - Vydání 4. změny územního plánu Kadaně
Zastupitelstvo města souhlasí s  předloženým návrhem 4. změny územního plánu Kadaně a s výsledky jejího projednání.

Usnesení č. 132/2017 - Vydání 4. změny územního plánu Kadaně
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy.

Usnesení č. 133/2017 - Vydání 4. změny územního plánu Kadaně
Zastupitelstvo města vydává dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy 4. změnu územního plánu Kadaně.

Usnesení č. 134/2017 - Zpráva o uplatňování územního plánu Kadaně za období 2014 - 2017
Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu § 55 a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou „Zprávu o uplatňování územního plánu Kadaně za období 2014 – 2017".

Usnesení č. 135/2017 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území MPR Kadaň 2018
Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh „Programu na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2018“.

Usnesení č. 136/2017 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území MPR Kadaň 2018
Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh vzorové smlouvy na poskytnutí dotace dle „Programu na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2018“.

Usnesení č. 137/2017 - Stanovení kupních cen nemovitostí pro rok 2018
Zastupitelstvo města schvaluje následující výši kupní ceny nemovitostí pro rok 2018: 
a)       Kupní cena je smluvní a je stanovena dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších vyhlášek Ministerstva financí ČR. Zároveň kupující uhradí prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s převodem (srovnávací sestavení, výpisy z PK, geometrický plán, znalečné, správní poplatek apod.).  b) V odůvodněných případech  bude kupní cena stanovena individuálně na základě usnesení zastupitelstva města. 
Dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: Převod pozemků je osvobozen od daně (DPH), s výjimkou převodu stavebních pozemků - specifikovaných uvedeným zákonem - § 56, § 56a.

Usnesení č. 138/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ (Greiner/Rašplička)
Zastupitelstvo města schvaluje ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 12408/13 uzavřené s pí Greiner , dohodou ke dni 31.12. 2017 a bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. M 289/01/13 s pí Greiner  ke stejnému datu.

Usnesení č. 139/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ – (Greiner/Rašplička)
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  kupní na  nemovitosti  byt č. 4 v objektu na zastavěné  parcele 2953/32 , příslušný podíl na společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/32  v k.ú. Kadaň  s p. Rašpličkou, bytem Kadaň,  s účinností od 01.01.2018. Výše kupní ceny činí  799 358,- Kč.

Usnesení č. 140/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ – (Štofilová/Řezáč)
Zastupitelstvo města schvaluje ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 9820/08 uzavřené s pí Štofilovou , bytem Kadaň, dohodou ke dni 31.12. 2017 a  bere na vědomí ukončení  nájemní smlouvy č. M 262/01/08   s pí Marcelou Štofilovou ke stejnému datu.

Usnesení č. 141/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ– (Štofilová/Řezáč)
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  kupní na  nemovitosti  byt č. 4 v objektu na zastavěné  parcele 2953/21 , příslušný podíl na společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu, včetně ideální 1/10 zastavěné parcely 2953/21  v k.ú. Kadaň s p. Řezáčem, bytem Kadaň, s účinností od 01.01. 2018. Výše kupní ceny činí  921 584,- Kč.

Usnesení č. 142/2017 - Záměr – prodej  části par. č. 917/1 a části par. č. 915 v k.ú. Kadaň, ul. Václava Havla
Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit  záměr obce  prodat část  par. č.  917/1 a část par. č. 915 v k.ú. Kadaň, ul. Václava Havla (na základě žádosti o prodej).

Usnesení č. 143/2017 - Záměr – prodej par. č. 267/26 a  par. č. 266/95 v k.ú. Tušimice, chatová osada
Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit  záměr obce  prodat  par. č.  267/26 a  par. č. 266/95 v k. ú. Tušimice, chatová osada (na základě žádosti o prodej).

Usnesení č. 144/2017 - Záměr – prodej par. č. 3464/4  n e b o  par. č. 3464/3 v k.ú. Kadaň – lokalita Jihovýchodní předpolí
Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit  záměr obce  prodat  par. č. 3464/4, par. č. 3464/3 v k.ú. Kadaň – lokalita Jihovýchodní předpolí (na základě žádosti o prodej).

Usnesení č. 145/2017 - Nabídka městu formou daru ( část pozemku par.č. 30/4 v k.ú. Pokutice) od p. Žáka a sl. Batoryové
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru nemovité věci a to části par. č. 30/4 o vým. cca 10 m2 v k.ú. Pokutice ( vypořádání pozemku pro budoucí možné uskutečnění studie zpracované Městem na rozvojové plochy BV 6 a BV 7 - výstavba RD) od spoluvlastníků - p. Žáka  a sl. Batoryové (v podílu  ideál. 1/2 ) formou darovací smlouvy  s tím, že náklady vzniklé s darem (GP, vytyčení, správní poplatek za vklad do KN) ponese Město Kadaň.

Usnesení č. 146/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – město Kadaň
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Ústeckého kraje – část par. č. 325/1 a 54 v k.ú. Úhošťany  za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena podle ceníku Ústeckého kraje + DPH, ve prospěch města Kadaň, dle smlouvy v předloženém znění.

Usnesení č. 147/2017 - Záměr – prodej pozemku část par. č. 268/32 a část par. č. 268/48 v k.ú. Tušimice
Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části par. č. 268/32 a části par. č. 268/48 v k.ú. Tušimice.

Usnesení č. 148/2017 - Směna pozemků v k.ú. Prunéřov a k.ú. Místo
Zastupitelstvo města schvaluje směnu par. č. 495/11 o vým. 169 m2 ( dle GP č. 454-37/2017) v k.ú. Místo z vlastnictví města Kadaň do vlastnictví p. Artla, Nová Víska  za par. č. 1006/15 o vým. 96 m2 (dle GP 784-263/2014) v k.ú. Prunéřov z vlastnictví p.Artla, Nová Víska  do vlastnictví města Kadaň bez doplatku s tím, že náklady spojené se směnou pozemků uhradí město.

Usnesení č. 149/2017 - Směna pozemků v k.ú. Prunéřov a k.ú. Místo
Zastupitelstvo města schvaluje směnu par. č. 495/10 o vým. 176 m2 ( dle GP č. 454-37/2017) v k.ú. Místo z vlastnictví města Kadaň do vlastnictví p.Kubáta, Chomutov – ideál. 1/4; pí Kubátové, Místo – ideál. 1/4  a Ing. Živnůstkové, Kadaň – ideál. 1/2 za par. č. 495/4 o vým. 4 m2 a 495/5 o vým. 102 m2 (dle GP 417-263/2014) v k.ú. Místo z vlastnictví p.Kubáta, Chomutov – ideál. 1/4; pí Kubátové, Místo – ideál. 1/4  a Ing. Živnůstkové, Kadaň – ideál. 1/2  do vlastnictví města Kadaň bez doplatku s tím, že náklady spojené se směnou pozemků uhradí město.

Usnesení č. 150/2017 - Směna pozemků město Kadaň x Ústecký kraj - Komunitní zahrada k.ú. Kadaň, zemědělské pozemky v k.ú. Kadaň, Bystřice u Kadaně a Tušimice
Zastupitelstvo města schvaluje převod níže uvedených pozemků formou směny:pozemky (LV – město Kadaň) - p.č. 3345/14, 3352/13, 3352/14, 3419/41, 3419/42, 3419/47, 3442/9 v k.ú. Kadaň, p.č. 99/12, 99/13, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, 99/19, 99/20, 110/25, 100/26, 100/27, 100/28, 100/29, 100/30, 100/31, 100/32, 100/33, 100/34, 101/9 v k.ú. Bystřice u Kadaně, p.č 104/879, 104/881, 104/884, 417/17, 417/18, 485/4 v k.ú. Tušimiceza pozemek (LV – Ústecký Kraj) - p.č. 2258/3 o výměře 4486 m2 dle GP. č. 2692-8/2016 k.ú. Kadaň.Směna bude realizována bez doplatku rozdílu tržní ceny pozemků s ohledem na bezúplatný převod objektu čp. 722 včetně příslušných pozemků v ul. Dvořákova v k.ú. Kadaň do majetku města. Podmínkou směny bez doplatku je akceptace blokace využití pozemků (převáděných městem) pro činnost statku Jezerka Kadaň s nemožností nemovité věci - pozemky zcizit (prodej, dar, vklad do právnické osoby apod.) s tím, že Ústecký kraj v případě nevyužívání městem převáděných pozemků k danému účelu uhradí městu smluvní pokutu ve výši, která se rovná  rozdílu ceny v čase a místě obvyklé/tržní hodnoty směňovaných pozemků ke dni nabytí předmětných nemovitých věcí nabyvatelem. Tato blokace bude zřízena po dobu 10 let od uzavření směnné smlouvy.

Usnesení č. 151/2017 - Dar čp. 722 (Spolkový dům) včetně příslušných pozemků v k.ú. Kadaň od Ústeckého kraje
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Ústeckým Krajem a městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o převod - čp.722 (Spolkového domu) včetně p.č. 1421 o výměře 684 m2, zastavěná plocha, nádvoří a p.č. 1422/1 o výměře 1174 m2, ostatní plocha, zeleň vše k.ú. Kadaň formou daru.


Usnesení č. 152/2017 - Smlouva o budoucí darovací smlouvě  – část p.č. 1169/1 a 1169/5 k.ú. Kadaň
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 17/SML3399/SoSB/MAJ mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o budoucí převod části p.č. 1169/1 a části p.č. 1169/5 v k.ú. Kadaň (pozemky dotčené stavbou města „Kadaň – výstavba chodníku podél krajské komunikace II/224) - formou daru.

Usnesení č. 153/2017 - Nabídka  bezúplatného  převodu p.č. 379/2 v k.ú. Tušimice od ÚZSVM - ČR
Zastupitelstvo města neschvaluje bezúplatný převod p.č. 379/2 o výměře 18 654 m2 v k.ú. Tušimice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – ČR.

Usnesení č. 154/2017 - Zástupce města v orgánech Destinační agentury Dolní Poohří, o. p. s.
Zastupitelstvo města schvaluje jmenovat zástupce města jako člena správní rady Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. PaedDr. Jiřího Kulhánka.

Usnesení č. 155/2017 - Zástupce města v orgánech Destinační agentury Dolní Poohří, o. p. s.
Zastupitelstvo města schvaluje jmenovat zástupce města jako člena správní rady Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. Mgr. Michala Voltra.

Usnesení č. 156/2017 - Zástupce města v orgánech Destinační agentury Dolní Poohří, o. p. s.
Zastupitelstvo města schvaluje jmenovat zástupce města jako člena dozorčí rady Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. Mgr. Jana Losenického.

Usnesení č. 157/2017 - Aktualizace Strategického plánu sociálního začleňování
Zastupitelstvo města schvaluje 3. aktualizaci Strategického plánu sociálního začleňování Kadaň pro roky 2015 - 2018.

Usnesení č. 158/2017 - Rozdělení dotací v Dotačním programu v oblasti sociálních služeb
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotací v Dotačním programu v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města na rok 2018 takto:

Název organizace

účel

schváleno

 

 

v Kč

PODPORA SLUŽEB DLE 108/2006 Sb.

 

 

Světlo Kadaň z.s.

 

 

K - centrum

aktivita/projekt

100.000

NZDM Kadaň (6-26 let) Dopatra

aktivita/projekt

75.000

NZDM Prunéřov (6-26 let) Přízemí 

aktivita/projekt

55.000

 

 

 

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

 

 

Intervenční centrum, Ústecký kraj, zajištění služby v regionu Kadaň                                            

aktivita/projekt

5.000

 

 

 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň

 

 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy

aktivita/projekt

40.000

 

 

 

Radka z.s.

 

 

Odborné sociální poradenství

aktivita/projekt

30.000

 

 

 

PODPORA SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY (FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI A SLUŽBY PREVENTIVNÍHO CHARAKTERU)

 

 

 

Světlo Kadaň z.s.

 

 

Světlem k prevenci

aktivita/projekt

0

Zázemí terénní formy NZDM Dopatra a Prunéřov

aktivita/projekt

100.000

 

 

 

Radka z.s.

 

 

Dobrovolnické centrum

aktivita/projekt

30.000

 

 

 

PODPORA AKTIVIT PRORODINNÉHO CHARAKTERU

 

 

 

 

 

Svaz tělesně postižených ČR- Kadaň

 

 

Rekondičně ozdravný pobyt Jetřichovice hotel BELLEVUE

aktivita/projekt

30.000

 

 

 

Svět naděje z.s.

 

 

Náš svět 2018

aktivita/projekt

35.000

 

 

 

Radka z.s.

 

 

Rodinné centrum

aktivita/projekt

100.000
Usnesení č. 159/2017 - Zprávy jednotlivých předsedů výborů ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené zprávy jednotlivých předsedů výborů o činnosti v roce 2017.


Usnesení č. 160/2017 - Zprávy jednotlivých předsedů výborů ZM

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh finančních odměn, s odůvodněním, členům výborů zastupitelstva města za rok 2017.


Usnesení č. 161/2017 - Odměny neuvolněným členům ZM

Zastupitelstvo města schvaluje stanovení výše odměny neuvolněným zastupitelům města dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. od 1.1. 2018 dle předloženého návrhu :
- člen zastupitelstva 1800,- Kč
- člen rady 5000,- Kč
- předseda výboru 3350,- Kč
- předseda komise 1000,- Kč
- člen finančního výboru 2450,- Kč
- člen kontrolního výboru 2900,- Kč
- člen bytové komise 2000,- Kč
- člen komise MPR a rozvoje 2000,- Kč
- člen majetkové komise 2150,- Kč
- člen komise pro projednání přestupků 2000,- Kč
- člen komise soc. právní ochrany dětí 2000,- Kč
- člen komise sociální a soc. začlenění 2150,- Kč


Usnesení č. 162/2017 - Stanovení náhrad neuvolněným členům zastupitelstva pro rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje stanovení paušální náhrady za ztrátu na výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členu zastupitelstva, který podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost, ve výši 150,- Kč /hod. max.  2000 -, Kč/ měsíc.


Usnesení č. 163/2017 - Plán práce rady a zastupitelstva města pro rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje předložený plán práce rady a zastupitelstva města pro rok 2018.


Usnesení č. 164/2017 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace LPS

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro rok 2018 mezi městem Kadaň a Ústeckým krajem.


Usnesení č. 165/2017 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace LPS

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro rok 2017 mezi městem Kadaň a Ústeckým krajem v předloženém znění.Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti