ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Zastupitelstvo města » Řádné zasedání

Výpis usnesení ze zápisu z 18. zasedání zastupitelstva města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 14/2018 - Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů města Kadaně
Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Koncepci podpory sportu a pohybových aktivit občanů města Kadaně.

Usnesení č. 15/2018 - Zpráva o sportu ve městě za rok 2017
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o sportu ve městě za rok 2017.

Usnesení č. 16/2018 - Žádost o mimořádnou dotaci na kulturní akci Pohoda fest
Zastupitelstvo města schvaluje žádost Davida Mišalka o individuální dotaci ve výši 69.000,- Kč na kulturní akci Pohoda fest dne 28. 7. 2018 za podmínky předložení podrobného rozpočtu a zabezpečení akce ze strany žadatele.

Usnesení č. 17/2018 - Rozpočtové změny
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny - 2. rozpočtové opatření s navrženými úpravami uvedenými v předložené tabulce:

2. rozpočtové opatření k 29.3.2018

 

 

 

(v tis. Kč)

 

 

 

 

 

 

 

 

rozpočet

změna

upravený

 

 

 

rozpočet

Příjmy

 

 

 

Nedaňové

 

 

 

dary

 

 

 

neinvestiční

0,00

50,00

50,00

 

 

 

 

Přijaté transfery

 

 

 

příspěvek na výkon přenesené působnosti - KÚ

26 781,17

0,03

26 781,20

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 5.ZŠ - KÚ

0,00

445,17

445,17

doplatek za volby do PS 2017

0,00

29,48

29,48

Pěstounská péče, dohody - Úřad práce

2 640,00

-144,00

2 496,00

MěSSS - KÚ

0,00

10 587,18

10 587,18

 

 

 

 

ostatní

 

 

 

pojistné plnění

0,00

95,20

95,20

Celkem příjmy

394 470,57

11 063,06

405 533,63

Financování

 

 

 

změna stavu na bankovních účtech

126 069,79

 

126 069,79

Celkem financování

126 069,79

0,00

126 069,79

Celkem příjmy + financování

520 540,36

11 063,06

531 603,42

Výdaje

 

 

 

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

 

 

 

investice v zeleni

2 388,00

400,00

2 788,00

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí

 

 

 

Pěstounská péče, dohody - Úřad práce

2 640,00

-144,00

2 496,00

 

 

 

 

Organizační složky

 

 

 

Městská policie

 

 

 

stroje, přístroje a zařízení

200,00

660,00

860,00

 

 

 

 

Požární ochrana

 

 

 

stroje, přístroje a zařízení

0,00

72,00

72,00

dopravní prostředky

320,00

23,20

343,20

 

 

 

 

Příspěvkové organizace

 

 

 

Městská správa sociálních služeb

 

 

 

dotace KÚ

0,00

10 587,18

10 587,18

 

 

 

 

Kulturní zařízení Kadaň

 

 

 

provoz

22 640,00

290,30

22 930,30

 

 

 

 

Sportovní zařízení Kadaň

 

 

 

provoz

11 800,00

286,40

12 086,40

 

 

 

 

1.ZŠ

 

 

 

provoz obec

3 657,00

150,00

3 807,00

 

 

 

 

5.ZŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ

0,00

445,17

445,17

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

Transfery a dary

 

 

 

sportovní organizace

2 150,00

-286,40

1 863,60

ostatní organizace

750,00

-90,30

659,70

Pohoda fest - individuální dotace

0,00

69,00

69,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

finanční vypořádání dotací 2017

0,00

136,55

136,55

rezerva

16 240,84

-1 536,04

14 704,80

Celkem výdaje

520 540,36

11 063,06

531 603,42Usnesení č. 18/2018 - Rozbor hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok 2017
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbor hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok 2017.

Usnesení č. 19/2018 - Vyúčtování dotací z rozpočtu Města Kadaně poskytnutých v roce 2017
Zastupitelstvo města bere na vědomí vyúčtování dotací z rozpočtu Města Kadaně poskytnutých v roce 2017 sportovním klubům, ostatním žadatelům, sociálním organizacím a vyúčtování individuálních dotací.

Usnesení č. 20/2018 - Rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2018
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2018 takto:
Dotace na činnost

 

 

 

 

 

 

TJ DNT Kadaň, z.s.

vodní slalom

110 000 Kč

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.

rychlostní kanoistika

230 000 Kč

Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s.

karate

110 000 Kč

FBC DDM Kadaň

florbal

230 000 Kč

SK Kosagym Kadaň, z.s.

kickbox

110 000 Kč

FC BETIS KADAŇ

futsal

119 000 Kč

JUDO KADAŇ, z.s.

judo

120 000 Kč

Tenisový klub KADAŇ, z.s.

tenis

263 000 Kč

ATLETIKA Kadaň, z.s.

atletika

50 000 Kč

Nohejbalový klub Kadaň

nohejbal

20 000 Kč

TJ Elektrárny Kadaň

kuželky

96 000 Kč

Sportovní klub policie Kadaň, z.s.

fotbal, malá kopaná, šipky

0 Kč

 

 

 

Dotace na projekt

 

 

 

 

 

TJ DNT Kadaň

16. ročník Memoriálu V. Fišera

15 000 Kč

Spolek oddílů malé kopané, z.s.

Malá kopaná v Kadani

10 000 Kč

Cyklistický klub HNÍZDIL Kadaň

Kadaňské XC okruhy

15 000 Kč

Cyklistický klub HNÍZDIL Kadaň

Hasištejn Bike

14 000 Kč

Běžecký klub F-C Kadaň

16. ročník Zimního běžeckého poháru

15 000 Kč

Běžecký klub F-C Kadaň

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

8 000 Kč

Karate klub Kadaň a Klášterec z.s.

Velká cena Kadaně

60 000 Kč

Karate klub Kadaň a Klášterec z.s.

Krajský přebor ústeckého svazu karate

20 000 Kč

Karate klub Kadaň a Klášterec z.s.

Gasshuku ČR

50 000 Kč

Karate klub Kadaň a Klášterec z.s.

II. Národní pohár JKA seniorů a dorost.

20 000 Kč

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.

Memoriál Karla Leštiny

4 000 Kč

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.

47. ročník Kadaňského kilometru vodáků

10 000 Kč

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.

5. ročník Kadaňský Drak

12 000 Kč

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.

Reprezentace města Kadaně

20 000 Kč

SK Kosagym Kadaň

Bohemia Open-mezinár. turnaj v kickboxu

40 000 Kč

SK Kosagym Kadaň

SK Kosagym Kadaň - účast na MS 2018

40 000 Kč

SK Kosagym Kadaň

Kadaň Open - turnaj pro děti a začáteč.

25 000 Kč

Klub biatlonu DDM Kadaň

Regionální závod v letním biatlonu

2 000 Kč

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kadaň

Jarní cena města Kadaně

3 000 Kč

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kadaň

Letní cena města Kadaně

3 000 Kč

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kadaň

Podzimní cena města Kadaně

3 000 Kč

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kadaň

Přebor ZŠ Města Kadaně o putovní pohár

600 Kč

ŠK Střelnice Kadaň

Šachový turnaj Open Kadaň 2018

10 000 Kč

ATLETIKA Kadaň, z.s.

Atletické závody v Kadani

6 000 Kč

Ženský volejbal Kadaň, z.s.

Reprezentace města Kadaň

0 Kč
Usnesení č. 21/2018 - Rozdělení dotací ostatním žadatelům na rok 2018
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotací ostatním žadatelům na rok 2018 včetně navržených změn takto:

Dotace na činnost

 

 

 

 

 

JUNÁK svaz skautů, Kadaň

činnost

68 000 Kč

Divadlo Navenek, Kadaň

činnost

40 000 Kč

Klub filatelistů J. Lieslera Kadaň

činnost

2 500 Kč

Taneční studio REFLEX,o.s., Kadaň

činnost

63 000 Kč

Spolek seniorů města Kadaně, z.s.

činnost

10 000 Kč

Klub přátel města Kadaně

činnost

40 000 Kč

Marcela Vlčková - Taneční studio M, Kadaň

činnost

70 000 Kč

Oblastní skupina agility Kadaň

činnost

10 000 Kč

TJ Pohyb a my Kadaň

činnost

15 000 Kč

Společnost kruhu přátel hudby při KZK

činnost

30 000 Kč

Kočičí spolek Petronella

činnost

48 200 Kč

 

 

 

Dotace na projekt

 

 

 

 

 

Gymnázium Kadaň

Výročí bez konce

50 000 Kč

SPŠ stavební a OA Kadaň

Prevencí pro budoucí život 2018

30 000 Kč

Střední škola technická, gastr. a automobilní CV

Modernizace výuky oborů vzdělávání

50 000 Kč

Jiří Šedý, Kadaň

Nejsem na světě sám - 10. ročník

3 000 Kč

Taneční studio REFLEX,o.s., Kadaň

Letní taneční soustředění 2018

47 500 Kč

ZO čes. odb. svazu severozáp. energetiků EPR

Cesta pohádkovým lesem 2018

20 000 Kč

Česká mažoretková federace, Postoloprty

MČR České Mažoretkové Federace

25 000 Kč

Český rybářský svaz

Čištění Nechranické přehrady 2018

12 500 Kč

Okresní hospodářská komora v Chomutově

Výstava "Vzdělávání 2019"

10 000 Kč

Okresní hospodářská komora v Chomutově

Technodays 2018

10 000 Kč

Světlo Kadaň z.s.

Talent 2018

5 000 Kč


Usnesení č. 22/2018 - Žádost o dotaci  - Římskokatolická farnost – děkanství Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje schválit individuální dotaci ve výši 1 500 tis. Kč a uzavření smlouvy s Římskokatolickou farností - Děkanství Kadaň na Obnovu fasády kostela Stětí sv. Jana Křtitele včetně restaurování sochy sv. Jana Křtitele  p.č. 298 a 299 k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 23/2018 - Záměr prodeje startovacího bytu v SVJ- BJ 1410/015 (přidělená dle „Zásad“ – bez možnosti odkupu)

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr obce prodat bytovou jednotku č.  1410/015 o velikosti  1+2 o vým. 60,30 m2  umístěnou  v 5. NP-  vpravo v čp. 1410,    budovy čp. 1410 až 1413,  včetně  příslušných podílů na společných  částech budovy a na  pozemcích parcelách 1554  až 1557 v k.ú. Kadaň, ul. Na Podlesí (podíl ve výši 603/41514) která byla přidělena dle platných „Zásad“ města ještě bez možnosti odkupu startovacího bytu (na podkladě došlé žádosti o prodej).


Usnesení č. 24/2018 - Záměr – prodej par. č. 2577/2 a  par. č. 2577/3 v k.ú. Kadaň, ul. Žitná

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr obce prodat par. č.  2577/2 o vým. 97 m2 a  par. č. 2577/3 o vým. 12 m2 v k. ú. Kadaň (na základě žádosti o prodej).


Usnesení č. 25/2018 - Záměr – prodej par. č. 751/4 a  části par. č. 751/1 v k.ú. Prunéřov, chatová osada

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr obce  prodat  par. č.  751/4 o vým. 46 m2  a část par. č. 751/1 o vým. cca 180 m2 v k. ú. Prunéřov, chatová osada (na základě žádosti o prodej).


Usnesení č. 26/2018 - Dodatek č. 1 ke smlouvám č. 13873/16  a č. 13874/16 - BJ a garážové stání 

Zastupitelstvo města bere na vědomí uzavření dodatků č. 1  ke Smlouvě o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13873/16 a  Smlouvy o nájmu garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13874/16 -  úprava smluvní strany, kdy přechází práva a závazky na syna Kudlu Jaroslava, na základě usnesení  soudu o dědictví.


Usnesení č. 27/2018 - Převod práv a závazků, strážiště II – RD 

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o budoucím nájmu domu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 4347/N/02 ve znění dod. č. 1 s Ing. Martinem Starým, dohodou ke dni 31.3.2018 a bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 4347/02 ke stejnému datu.Usnesení č. 28/2018 - Převod práv a závazků, strážiště II – RD 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s manž. Pavlem a Milenou Zádrapovými, na prodej nemovitosti rodinného domu včetně garáže, stojícího na pozemku par. č. 2953/114 o výměře 116 m2 a oplocené parcely č. 2953/115 o výměře 47 m2 v k.ú. Kadaň s účinností od 1.4.2018.


Usnesení č. 29/2018 - Záměr – prodej pozemku par. č. 751/10 a část par. č. 751/1 v k.ú. Prunéřov

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje par. č. 751/10 o vým. 52 m2 a části par. č. 751/1 o vým. cca 146 m2 v k.ú. Prunéřov.


Usnesení č. 30/2018 - Záměr – prodej pozemků v zahrádkářských koloniích v Kadani

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ záměr obce prodat parcely nebo jejich části v zahrádkářských koloniích Sdružení zahrádkářů města Kadaně – os. č. 4 a č. 6 a  ZO ČZS Kadaň I – os. č. 2  v k.ú. Kadaň a při prodeji pozemků postupovat následovně:
1/ Pozemky v zahrádkářské kolonii budou geometricky odděleny na náklady uživatelů zahrádek (členů spolku) takto:
- pozemky užívané jednotlivci (tj. zahrádky, zastavěné plochy, zbytkové pozemky uvnitř kolonie apod.)
- pozemky užívané společně (tj. přístupové a příjezdové cesty uvnitř kolonie apod.).
2/ Pozemky v zahrádkářské kolonii budou prodány s upřednostněním práva uživatele zahrádky (člena spolku), který má v době prodeje se svazem uzavřenou platnou podnájemní smlouvu (tj. ke dni skončení nájemního vztahu mezi městem Kadaň a svazem). Pozemky užívané jednotlivci budou prodány do vlastnictví tomu uživateli, který má pozemek v podnájmu. Pozemky užívané společně budou prodány do spoluvlastnictví těm uživatelům, kteří je využívají jako přístupy a příjezdy. 
3/ Kupní cena bude stanovena ve výši:  5,- Kč/ m2
V případě, že by tato cena byla shledána za cenu nižší než v místě a čase obvyklou, odůvodňujeme výši kupní ceny takto: 
Zahrádkářské kolonie jsou vybudovány ve stráni na kamenitém podloží. O pozemky se zahrádkáři dlouhodobě starají (více než 30 let), obhospodařují je a investují do nich, zrekultivovali je bez účasti města. Pozemky jsou pro obec nevyužitelné, prodejem dojde k narovnání právního stavu se stavem skutečným a k zachování lokality s daným využitím. 
4/ Město Kadaň určuje lhůtu pro přijetí návrhu kupní smlouvy a to nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení návrhu kupní smlouvy. Pokud nedojde ze strany kupujícího v určené lhůtě k podpisu smlouvy, návrh na uzavření smlouvy zanikne, město postoupí pozemky dalšímu zájemci.
Přehled pozemků (celé nebo části) Sdružení zahrádkářů města Kadaně – os. č. 4 
3065/1, 3065/3, 3065/25, 3065/26, 3065/27, 3065/28, 3065/29, 3065/30, 3065/31, 3065/32, 3065/33, 3065/34, 3065/35, 3065/36, 3065/37, 3065/38, 3065/39, 3065/40, 3065/41, 3065/42, 3065/43, 3065/44, 3065/45, 3065/46, 3065/47, 3065/48, 3065/49, 3065/51, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3065/52, 3065/53, 3065/54
Přehled pozemků (celých nebo částí) Sdružení zahrádkářů města Kadaně – os. č. 6 2996/19, 2996/18, 2996/15, 3000, 2996/26, 2996/20, 2996/8, 2996/2, 2996/41, 3016, 2996/7, 2996/4, 2996/3, 2998, 2996/27, 2996/25, 3011, 3010, 2999, 2996/24, 3012, 3009, 3003, 2996/14, 3014, 3013, 2996/6, 2996/5, 2996/10, 2996/12, 2996/11, 2996/1, 2996/17, 2996/9, 2996/39, 3008, 2996/40, 2996/13, 3015, 3002, 3001, 3007, 3006, 3005, 2996/22, 3004, 2996/21 a 2996/16
Přehled pozemků (celé nebo části) ZO ČZS Kadaň I – os. č. 2 3106/1, 3106/2, 3106/36, 3106/37, 3106/38, 3106/39, 3106/40, 3106/41, 3106/42, 3106/43, 3106/44, 3106/45, 3106/47, 3106/48, 3106/49, 3106/50, 3106/51, 3106/52, 3106/53, 3106/54, 3106/55, 3106/56, 3106/57, 3106/58, 3106/59, 3106/60, 3106/61, 3106/62, 3106/63, 3106/64, 3106/65, 3106/66, 3106/67, 3106/69, 3118, 3119, 3124, 3125, 3106/71


Usnesení č. 31/2018 - Záměr – prodej pozemků v zahrádkářských koloniích v Kadani

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace k pozemkům v zahrádkářské kolonii Sdružení zahrádkářů města Kadaně, os. č. 1 - zveřejnění záměru prodeje bude odloženo do doby rozhodnutí soudu ve věci určení vlastnictví (restituce pí Marion Svobodová/Pavel Ondrejcsik).


Usnesení č. 32/2018 - Cyklostezka/cyklotrasa Prunéřov – Tušimice – řešení majetkoprávních vztahů

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod - p.č. 104/71 o výměře 4789 m2 v k.ú. Tušimice, p.č. 161/17 o výměře 10841 m2 v k.ú. Tušimice a   p.č. 161/1 o výměře 8378 m2 v k.ú. Tušimice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR dle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 33/2018 - Cyklostezka/cyklotrasa Prunéřov – Tušimice – řešení majetkoprávních vztahů

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod - p.č. 100/17  o výměře 13312 m2 v k.ú. Bystřice u Kadaně a p.č. 3419/2 o výměře 12909 m2 v k.ú. Kadaň od Státního pozemkového úřadu ČR  dle § 7 odst.2 a 4 písm. a)b) zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Usnesení č. 34/2018 - Cyklostezka/cyklotrasa Prunéřov – Tušimice – řešení majetkoprávních vztahů

Zastupitelstvo města schvaluje zažádat Státní pozemkový úřad ČR (po vypracování všech potřebných podkladů pro realizaci stavby) o udělení souhlasu s realizací cyklostezky/cyklotrasy Prunéřov – Tušimice na p.č. 106/206 o výměře 1121 m2 v k.ú. Tušimice a p.č. 104/882 o výměře 42 m2 v k.ú. Tušimice a následné majetkoprávní vypořádání výše uvedených pozemků dotčených stavbou cyklostezky/cyklotrasy.


Usnesení č. 35/2018 - Nabídka ÚZSVM k odkupu p.č. 3128/1 v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města neschvaluje úplatný převod části p.č. 3128/1 v k.ú. Kadaň od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR.


Usnesení č. 36/2018 - Informace k částečnému rozsudku (žaloba 28 C 1/2012) – restituční nárok p. Ondrejcsik

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace ve věci částečného rozsudku (žaloby 28 C 1/2012) – o vydání pozemků v k.ú. Kadaň - restituční nárok Pavla Ondrejcsika, (bývalý restituční nárok Marion Svobodové).


Usnesení č. 37/2018 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Zastupitelstvo města schvaluje strategický dokument "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Kadaň".


Usnesení č. 38/2018 - Postup při rozhodování o možném prominutí dluhu

Zastupitelstvo města schvaluje Postup při rozhodování o možném prominutí dluhu, při rozhodování o žádosti dlužníka o prominutí dluhu dle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jehož příslušenstvím budou i úroky z prodlení, brát za základní podmínku pro rozhodování o takové žádosti uhrazení jistiny dlužníkem v plné výši ke dni podání jeho žádosti. Při rozhodování o případném prominutí souvisejících úroků a poplatků z prodlení, přihlédnout k délce prodlení se splacením jistiny, sociálním poměrům žadatele, důvodům, které žadatel v žádosti uvedl a dále přihlédnout k tomu, v jaké fázi se dluh nachází (před podáním žaloby, pravomocně rozhodnutý, již exekuován).


Usnesení č. 39/2018 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení – Jiří Žáček

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, ul. Komenského, p. Jiřímu Žáčkovi ve výši 961.119 Kč, s přihlédnutím k sociálním poměrům žadatele a k důvodům, které dlužník uvedl v žádosti, v souladu s Postupem při rozhodování o možném prominutí dluhu.


Usnesení č. 40/2018 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města schvaluje vydání nové Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích.


Usnesení č. 41/2018 - Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2017

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2017.


Usnesení č. 42/2018 - Dodatek ke smlouvě o dotaci na ambulantní pohotovostní péči 2018

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o dotaci na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2018 mezi městem Kadaň a Ústeckým krajem.


Usnesení č. 43/2018 - Výzva zastupitelů obcí a měst ČR - Patrik Koranda

Zastupitelstvo města neschvaluje doplatit odměny členům okrskových volebních komisí z městského rozpočtu na základě otevřené výzvy Patrika Korandy, Tábor.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti