Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Odbor soc. věcí a zdravotnictví

Vedoucí odboru - Mgr. Tomáš Mědílek


oddělení sociální péče :
- sociální práce
- sociální kurátor
- Terénní program
- plánování a koordinace sociálních služeb na území obce
- evidence žadatelů o přidělení bytu s pečovatelskou službou
- sociální pohřby
- výkon opatrovnictví osobám omezeným nebo zbaveným způsobilosti k právním úkonům
- romský a drogový koordinátor
- ustanovování zvláštního příjemce důchodu
- stanovování úhrad sociálních služeb pro děti svěřené do ústavní výchovy
evidence a distribuce receptů na léčivé přípravky obsahující opiáty a návykové látky
- vydávání a výměna parkovacích průkazů přepravující osoby těžce zdravotně postiženéoddělení sociálně právní ochrany :
- sociálně právní ochrana dětí
- výkon funkce opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí
- náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče) 
- dohody pěstounské péče
- týrané a zneužívané děti, domácí násilí
- problematika závadového chování a trestné činnosti nezletilých
- pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením
- poradenská a informační činnost

Telefonní seznam odboru - Odbor soc. věcí a zdravotnictví

Vedoucí­ odboru

Mgr. Mědílek Tomáš
Vedoucí odboru - č.dveří: 31
tel.: +420 474 319 650 - mobil: +420 606 849 269
email: tomas.medilek@mesto-kadan.cz

Oddělení­ sociální­ péče (SP)

Ing. Handlová Denisa
Referent odboru, sociální pracovník, evidence žadatelů o přidělení bytu v DPS, ustanovování zvláštního příjemce důchodu, stanovení úhrady sociálních služeb, sociální pohřby, vydávání parkovací karty - č.dveří: 28
tel.: +420 474 319 686
email: denisa.handlova@mesto-kadan.cz
Dis. Kobzová Michaela
Veřejný opatrovník - č.dveří: 29
tel.: +420 474 319 660
email: michaela.kobzova@mesto-kadan.cz
Ing. Pešičková Veronika
projektová manažerka - č.dveří: 34
tel.: +420 474 319 682 - mobil: +420 727 810 577
email: veronika.pesickova@mesto-kadan.cz
Mgr. Pusztakürti Soňa
Vedoucí oddělení SP, sociální pracovnice - č.dveří: 28
tel.: +420 474 319 651
email: sona.pusztakurti@mesto-kadan.cz
Dis. Rathouská Karolína
Sociální pracovnice - Terénní program - č.dveří:
tel.: +420 727 945 002 - mobil: +420 725 415 833
email: karolina.rathouska@hotmail.cz
Bc. Sladký Martin
Sociální pracovník, sociální kurátor pro dospělé - č.dveří: 29
tel.: +420 474 319 657
email: martin.sladky@mesto-kadan.cz
DiS. Švehlová Klára
Sociální pracovnice - č.dveří: 29
tel.: +420 474 319 660
email: klara.svehlova@mesto-kadan.cz
DiS. Ujváry Miroslav
Sociální pracovník - Terénní program - č.dveří:
tel.: +420 727 945 002 - mobil: +420 725 415 811
email: miroslav.ujvary@email.cz
Dis. Vaněčková Hana
Sociální pracovnice - Terénní program - č.dveří:
tel.: +420 727 945 002 - mobil: +420 725 415 092
email: hana.vaneckova@hotmail.cz
Dis. Vlasáková Miroslava
Sociální pracovnice - Terénní program - č.dveří:
tel.: +420 727 945 002 - mobil: +420 720 995 928
email: vlasakova.miroslava@seznam.cz
Mgr. Zárybnický Martin
Odborný garant, projektový a finanční manažer - č.dveří: 11
tel.: +420 601 087 983 - mobil: +420 601 087 983
email: martin.zarybnicky@mesto-kadan.cz

Oddělení­ sociálně právní­ ochrany

Bc. Beránková Zdeňka
vedoucí oddělení SPO, náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče), péče jiné osoby - č.dveří: 48
tel.: +420 474 319 668
email: zdenka.berankova@mesto-kadan.cz
Dis. Boháčová Klára
Pěstounská péče dohody - Klášterec a přilehlé obce, Vejprty - č.dveří: 30
tel.: +420 474 319 699
email: klara.bohacova@mesto-kadan.cz
Bc. Coňková Jitka
Kurátorka pro děti a mládež - děti s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou, svěřené do péče ZDVOP - č.dveří: 36
tel.: +420 474 319 662
email: jitka.conkova@mesto-kadan.cz
Bc. Huňová Simona
Sociální pracovnice SPOD - Kovářská, Perštejn, Radonicko, Mašťov, Chbany, Vejprty a přilehlé obce - č.dveří: 46
tel.: +420 474 319 667
email: simona.hunova@mesto-kadan.cz
Mgr. Hynková Naděžda
Pěstounská péče, děti svěřené do péče jiné osoby, Kadaň - č.dveří: 49
tel.: +420 474 319 569
email: nadezda.hynkova@mesto-kadan.cz
DiS. Kratochvílová Taťána
Sociální pracovnice SPOD - Kadaň - č.dveří: 47
tel.: +420 474 319 671
email: tatana.kratochvilova@mesto-kadan.cz
DiS. Kučerová Pavla
Sociální pracovnice SPOD - Klášterec - č.dveří: 45
tel.: +420 474 319 670
email: pavla.kucerova@mesto-kadan.cz
Nováková Eva
Kurátorka pro děti a mládež - Klášterec - č.dveří: 32
tel.: +420 474 319 664
email: eva.novakova@mesto-kadan.cz
DiS. Panušková Šárka
Kurátorka pro děti a mládež - Kadaň a přilehlé obce - č.dveří: 32
tel.: +420 474 319 663
email: sarka.panuskova@mesto-kadan.cz
Bc. Sabadošová Veronika
Pěstounská péče dohody - Kadaň a přilehlé obce - č.dveří: 30
tel.: +420 474 319 567
email: veronika.sabadosova@mesto-kadan.cz
Bc. Silovská Zdeňka
Sociální pracovnice SPOD - Kadaň - č.dveří: 47
tel.: +420 474 319 665
email: zdenka.silovska@mesto-kadan.cz
Dis. Siváková Machatá Martina
Pěstounská péče, děti svěřené do péče jiné osoby, Klášterec - č.dveří: 49
tel.: +420 474 319 568
email: martina.sivakova@mesto-kadan.cz
Bc. Winkelhöferová Pavlína
Sociální pracovnice SPOD - Klášterec - č.dveří: 45
tel.: +420 474 319 669
email: pavlina.winkelhoferova@mesto-kadan.cz
Bc. Zedník Hanker Simona
Sociální pracovnice SPOD - Prunéřov.Týrané a zneužívané děti, domácí násilí - č.dveří: 46
tel.: +420 474 319 666
email: simona.zednikhanker@mesto-kadan.cz

.


- č.dveří:
tel.: +420
email: