Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Odbor tajemníka úřadu (OTU)

Vedoucí odboru - Ing. Zdeněk Vaško

Telefonní seznam odboru - Odbor tajemníka úřadu

Tajemní­k úřadu

Ing. Vaško Zdeněk
Tajemník úřadu - č.dveří: 1
tel.: +420 474 319 506 - mobil: +420 602 425 578
email: tajemnik@mesto-kadan.cz

Sekretariát starosty a mí­stostarosty

Svobodová Iveta
Sekretariát starosty a místostarosty - č.dveří: 2
tel.: +420 474 319 505
email: iveta.svobodova@mesto-kadan.cz

Sekretariát tajemní­ka úřadu (ztráty a nálezy, evidence stí­žností­ a peticí­ občanů)

Machová Jarmila
Evidence stížností a peticí občanů, ztráty a nálezy - č.dveří: 1
tel.: +420 474 319 507
email: jarmila.machova@mesto-kadan.cz

Personalista

Bc. Lajtnerová Helena
Mzdová účetní, personalista - č.dveří: 11
tel.: +420 474 319 514
email: helena.lajtnerova@mesto-kadan.cz

Zajišťování­ správy majetku města, tzn. jeho nabývání­, pronájem, prodej a jiné formy dispozice. Zajišťování­ zveřejňování­ záměrů města ve věci převodu nemovitostí­. Pří­prava a uzaví­rání­ smluv na nemovitosti, kde je město účastní­kem.

Krátka Michaela
Žádosti právnických osob (firmy, organizace, občanská sdružení apod.), historický majetek obce - č.dveří: 4
tel.: +420 474 319 513
email: michaela.kratka@mesto-kadan.cz
Wožniaková Petra
žádosti fyzických osob, souhlasy města, prodej bytů formou obálkové metody - č.dveří: 5
tel.: +420 474 319 512
email: petra.wozniakova@mesto-kadan.cz
Zyková Hana
Žádosti fyzických osob, věcná břemena, zahrádkářské kolonie - č.dveří: 5
tel.: +420 474 319 512
email: hana.zykova@mesto-kadan.cz

Informatik

Prokopec Michal
Informatik - č.dveří:
tel.: +420 474 319 516 - mobil: +420 724 300 832
email: michal.prokopec@mesto-kadan.cz
Ing. Rebec Jindřich
Informatik - č.dveří: 4
tel.: +420 474 319 679
email: jindrich.rebec@mesto-kadan.cz

Správa městských bytů

Chládková Pavlína
Správa městských bytů - č.dveří:
tel.: +420 474 319 612
email: pavlina.chladkova@mesto-kadan.cz
Kovář Petr
Správa městských bytů - č.dveří:
tel.: +420 474 319 683 - mobil: +420 702 008 269
email: petr.kovar@mesto-kadan.cz
Bc. Vlnas Vojtěch
- č.dveří:
tel.: +420 474 319 673
email: vojtech.vlnas@mesto-kadan.cz
Wožniak Jiří
- č.dveří:
tel.: +420 474 332 682
email: