Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Kadaně


Usnesení č. 172 / 2010 - program jednání

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva města.


Usnesení č. 173 / 2010 - ověřovatelé zápisu

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ověřovatele zápisu z dnešního jednání Ing. Reného Budjače a Mgr. Zde ňka Hosmana.


Usnesení č. 174 /2010 - počet členů rady města

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e 9 členné složení Rady města Kadaně pro volební období 2010 - 2014.


Usnesení č. 175 / 2010 - hlasování o návrzích na starostu, místostarostu a členů rady města

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e hlasování o návrzích na starostu, místostarostu a ostatních členů rady veřejným hlasováním a o jednotlivých návrzích bude hlasováno v pořadí, v jakém byly předkládány návrhy.


Usnesení č. 176 / 2010 - volba starosty města

Zastupitelstvo města v o l í uvolněného člena zastupitelstva města do funkce starosty města Kadaně PaedDr. Jiřího Kulhánka.


Usnesení č. 177 / 2010 - volba místostarostky města

Zastupitelstvo města v o l í uvolněného člena zastupitelstva města do funkce místostarostky města Kadaně pí Olgu Zärklerovou.Usnesení č. 178 / 2010 - volba členů rady města

Zastupitelstvo města v o l í neuvolněné členy Rady města Kadaně :

- Ing. René Budjač
- Mgr. Stanislav Hakl
- Mgr. Zdeněk Hosman
- Mgr. Jan Losenický
- Mgr.Lenka Raadová
- Ladislav Strádal
- Mgr. Michal Voltr