Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Informace k odstranění několika vzrostlých stromů a keřů

Na vznikajícím Löschnerově náměstí došlo k odstranění několika vzrostlých stromů a keřů. Konkrétně se jednalo o lípu, 3 ks jilmu, jasan, javor a hloh, dále keřový porost tavolníku, štědřence a růží. V rámci celého projektu byla veškerá zele ň i stromy posuzována arboristy a znalci v oboru včetně projektantů. Posuzován byl zdravotní stav, bezpečnost a perspektiva dřevin do budoucna. V průběhu ošetřování ostatních dřevin bylo odbornou firmou upozorněno na havarijní stav dalších dvou stromů (lípa, jasan). Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jejich dodatečnému odstranění. Celý projekt počítá s novou výsadbou nových lip a celkové zeleně.