Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 176/2014 – program jednání

 Zastupitelstvo města   s c h v a l u j e   předložený program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva města.


Usnesení č. 177/2014 – ověřovatelé zápisu

 Zastupitelstvo města   s c h v a l u j e   ověřovatele zápisu z dnešního jednání Mgr. Ivu Jindrovou a Mgr. Zdeňka Hosmana.


Usnesení č. 178/2014 – počet členů rady města

 Zastupitelstvo města   s c h v a l u j e   9 členné složení Rady města Kadaně pro volební období 2014 – 2018.


Usnesení č. 179/2014 – hlasování o návrzích na starostu, místostarostu a členů rady města

 Zastupitelstvo města   s c h v a l u j e   hlasování o návrzích na starostu, místostarostu a ostatních členů rady veřejným hlasováním a o jednotlivých návrzích bude hlasováno v pořadí, v jakém byly předkládány návrhy.


Usnesení č. 180/2014 – volba starosty města

 Zastupitelstvo města   v o l í   uvolněného člena zastupitelstva města do funkce starosty města Kadaně PaedDr. Jiřího Kulhánka.Usnesení č. 181/2014 – volba místostarosty města

 Zastupitelstvo města   v o l í   uvolněného člena zastupitelstva města do funkce místostarosty města Kadaně Mgr. Jana Losenického.                     


Usnesení č. 182/2014  – volba členů rady města

 Zastupitelstvo města   v o l í   neuvolněné členy Rady města Kadaně :
- Mgr. Stanislav Hakl
- Mgr.Lenka Raadová, MBA
- PharmDr. Radek Oswald 
- Mgr. Tomáš Oršulák, PhD.
- Olga Zörklerová
- Mg. Radek Scherfer 
- Mgr. Zdeněk Hosman


Usnesení č. 183/2014 – počet členů výborů zastupitelstva města 

 Zastupitelstvo města   s c h v a l u j e   9 členné složení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města pro volební období 2014 – 2018.


Usnesení č. 184/2014 – volba členů finančního výboru 

 Zastupitelstvo města   j m e n u j e   členy finančního výboru:
- Ing. Libor Hlava 
- Mgr. Iva Jindrová
- MUDr. Pavel Skála
- Mgr. Zdeněk Hosman
- MUDr. Jiří Švec
- Mgr. Marcela Šilhanová
- Ing. René Budjač
- Mgr. Jan Zach
- Miroslav Novotný


Usnesení č. 185/2014 – volba předsedy finančního výboru 

 Zastupitelstvo města   j m e n u j e   předsedu finančního výboru Ing. Libora Hlavu.


Usnesení č. 186/2014 – volba členů kontrolního výboru 

 Zastupitelstvo města   j m e n u j e   členy kontrolního výboru:
- Ing. Jan Trubiroha
- Petr Jindra
- Ladislav Strádal
- Mgr. Radek Scherfer
- Mgr. Bc. Jan Richter
- Radek Rabštejnek
- Ahmad Raad
- Václav Pixa
- Mgr. Jana Demjanová
Usnesení č. 187/2014 – volba předsedy kontrolního výboru 

 Zastupitelstvo města   j m e n u j e   předsedu kontrolního výboru Petra Jindru.