Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 2.února 2019


Usnesení č. 86/2019 - Výběr zhotovitele - ZŠ Pionýrů, Kadaň

Rada města bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Dodávka a montáž AV, IT techniky pro učebnu cizích jazyků" -  Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň a uzavření kupní smlouvy s firmou AV MEDIA, a.s., IČ 48108375, Pražská 1335/63, Praha 10, 102 00 na nákup žákovských počítačů a AV techniky do jazykové učebny.

Usnesení č. 87/2019 - Nabídka firmy Forad Consult, s.r.o., na zpracování žádosti o dotaci

Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou  Forad Consult, s.r.o., IČO 28578694, Rybalkova 1323, 440 01 Louny na podání žádosti o dotaci na akci "Kadaň - zklidnění dopravy v ul. Na Podlesí".

Usnesení č. 88/2019 - Rozdělení dotací z Dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci pro Dovezsváču s.r.o., IČO 44245050, Boženy Němcové 71, Kadaň ve výši 100 000,- Kč, v dotačním programu na podporu inovativního podnikání pro rok 2019.

Usnesení č. 89/2019 - Úprava usnesení rady města č. 83/2019

Rada města schvaluje úpravu usnesení rady č. 83/2019 - jméno Ing. Jana Hladová se nahrazuje jménem Olga Zörklerová.