Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Výpis usnesení ze zápisu z 5. schůze RM 7.března 2019


Usnesení č. 151/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 1006/2018, 136/2019 a 137/2019, která trvají.

Usnesení č. 152/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města bere na vědomí informaci:- starosty ohledně schůzky komise pro přípravu nového loga města 

Usnesení č. 153/2019 - Smlouva o poskytnutí dotace - Destinační agentura Dolní Poohří
Rada města schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Kadaň ve výši 200.000 Kč pro Destinační agenturu Dolní Poohří, o.p.s. v souladu s usnesením zastupitelstva č. 185/2018 ze dne 13.12.2018.
 Usnesení č. 154/2019 - Rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok 2018
Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok 2018. 
Usnesení č. 155/2019 - Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2018 do fondů
Rada města schvaluje rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2018 do jejich fondů takto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 v Kč

HV 2018

odvod zřizovateli

fond rezervní

fond odměn

MěSSS, Věžní 958

0,00

 

0,00

0,00

KZK Kadaň

65 448,95

 

65 448,95

0,00

SZK Kadaň, U Stadionu 2028

299 473,60

 

299 473,60

0,00

1.MŠ, Kpt. Jaroše 581

865,17

 

865,17

0,00

3.MŠ, Žitná 615

23 653,92

 

23 653,92

0,00

4.MŠ, Klášterecká 1557

102 015,75

 

102 015,75

0,00

6.MŠ, Husova 1337

397,00

 

397,00

0,00

9.MŠ, Na Podlesí 1481

25,12

 

25,12

0,00

10.MŠ, Školní 1479

104 967,79

 

104 967,79

0,00

ZŠ a MŠ při nemocnici

0,00

 

0,00

0,00

1.ZŠ, Školní 1479

378 494,24

 

378 494,24

0,00

2.ZŠ, Pionýrů 1102

7,87

 

7,87

0,00

3.ZŠ, Chomutovská 1683

11 771,78

 

11 771,78

0,00

5.ZŠ, Na Podlesí 1480

857,66

 

857,66

0,00

ZUŠ, J. Švermy 474

247 896,26

 

185 922,26

61 974,00

DDM, J. Roháče 1381

72 683,75

 

72 683,75

0,00


Usnesení č. 156/2019 - Vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu Města Kadaně v roce 2018 sportovním klubům, ostatním žadatelům, sociálním organizacím a vyúčtování individuálních dotací
Rada města bere na vědomí vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2018 z rozpočtu Města Kadaně sportovním klubům, ostatním žadatelům, sociálním organizacím a vyúčtování individuálních dotací.

Usnesení č. 157/2019 - Rozdělení dotací sportovním klubům v roce 2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 158/2019 - Rozdělení dotací ostatním žadatelům v roce 2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací ostatním žadatelům na rok 2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 159/2019 - Rozpočtové změny
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené rozpočtové změny - 2. rozpočtové opatření.

Usnesení č. 160/2019 - Kadaň - výměna PVC v učebnách a oprava omítek na 4. MŠ - návrh firem
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - výměna PVC v učebnách a oprava omítek na 4. MŠ “:
1. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 2. Roman Jamečný s.r.o., IČ 03770184, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 103. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 34. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 161/2019 - Kadaň - oplocení na 6. MŠ ul. Husova - návrh firem
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - oplocení na 6. MŠ ul. Husova“:
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň2. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 33. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 162/2019 - Kadaň - okapní římsa na 2. ZŠ - návrh firem
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - okapní římsa na 2. ZŠ“:
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň2. Roman Jamečný s.r.o., IČ 03770184, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 103. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 34. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 163/2019 - Kadaň - chodník v ul. Nad Nemocnicí - návrh firem
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - chodník v ul. Nad Nemocnicí“:
1. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 2. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice3. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 164/2019 - Kadaň - vnitroblok ul. Dvořákova - 1. etapa - návrh firem
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - vnitroblok ul. Dvořákova - 1. etapa":
1. JUREX VOS, s.r.o., IČ 12895679, Richarda Weinera 2304, Budějovické Předměstí, 397 01     Písek2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 3. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice4. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 35. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 165/2019 - Kadaň - oprava okapových chodníků a rozšíření odstavné plochy na 3. ZŠ - návrh firem
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - oprava okapových chodníků a rozšíření odstavné plochy na 3. ZŠ“:
1. JUREX VOS, s.r.o., IČ 12895679, Richarda Weinera 2304, Budějovické Předměstí, 397 01     Písek2. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice3. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 34. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 166/2019 - Kadaň - vodovodní přípojka pro pítko v ul. Na Podlesí - výběr zhotovitele
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - vodovodní přípojka pro pítko v ul. Na Podlesí“ a uzavření SoD s firmou „FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň“.

Usnesení č. 167/2019 - Kadaň - oprava chodníků v areálu minigolfu - výběr zhotovitele
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - oprava chodníků v areálu minigolfu “ a uzavření SoD s firmou „BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3“.

Usnesení č. 168/2019 - Kadaň - oprava podlahy v 1. NP na MŠ Olgy Havlové - výběr zhotovitele
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - oprava podlahy v 1. NP na MŠ Olgy Havlové “ a uzavření SoD s firmou „Roman Jamečný s.r.o., IČ 03770184, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10“.

Usnesení č. 169/2019 - Kadaň - parkoviště v ul. Ječná - výběr zhotovitele
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - parkoviště v ul. Ječná“ a uzavření SoD s firmou „Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5“.

Usnesení č. 170/2019 - Kadaň - úpravy východní části Mírového náměstí - výběr zhotovitele
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a vylučuje firmu "Stavmax Group s.r.o., IČ 06080090, Husova 434, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří" ze soutěže pro nesplnění zadávacích podmínek - překročení maximální ceny zakázky.

Usnesení č. 171/2019 - Kadaň - úpravy východní části Mírového náměstí - výběr zhotovitele
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - úpravy východní části Mírového náměstí “ a uzavření SoD s firmou „FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň “.

Usnesení č. 172/2019 - Skatepark pro Město Kadaň - dodatek č. 1
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14565/18 ze dne 20.8.2018 na akci "Skatepark pro Město Kadaň" s firmou Mystic Constructions spol. s r.o., IČ 26177358, Římská 26, 120 00 Praha 2.

Usnesení č. 173/2019 - Řešení veřejného prostranství v Lázeňské ulici - harmonogram
Rada města bere na vědomí předložený časový harmonogram a ukládá uzavřít smlouvu o dílo na studii "Řešení veřejného prostranství v Lázeňské ulici v Kadani" s MgA. Ing. arch. Petrem Uhlíkem, IČ 65013301, K Vodojemu 202/5, 150 00, Praha 5 - Smíchov.

Usnesení č. 174/2019 - Kadaň - obnova přístřešků kontejnerových stání na sídlišti Na Podlesí - 1. etapa - informace
Rada města bere na vědomí informaci o obnově kontejnerových stání na sídlišti Na Podlesí.

Usnesení č. 175/2019 - Kadaň - veřejné osvětlení v Rooseveltových sadech
Rada města projednala návrh na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Rooseveltových sadech a ukládá uzavřít smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci s Liborem Slavíkem, IČ 04351789, 430 04 Chomutov.

Usnesení č. 176/2019 - Výpůjčka pozemku části par. č. 433/1 v k.ú. Úhošťany
Rada města schvaluje výpůjčku části par. č. 433/1 o vým. 23 m2 v k.ú. Úhošťany, obec Kadaňská Jeseň, na dobu určitou, tj. po dobu vlastnictví pozemku par. č. 432/2 v k.ú. Úhošťany, pí Harkness, Praha. Smlouva o výpůjčce se uzavírá s účinností od 1.4.2019.
Usnesení č. 177/2019 - Záměr – převod práv a závazků, strážiště I – BJ č. 1878/3
Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ adresný záměr obce prodat bytovou jednotku č. 3 v čp. 1878 stojícím na par. 2953/23, příslušný podíl na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/23 v k.ú. Kadaň (jedná se o podíl o velikosti ideální 1/2).


Usnesení č. 178/2019 - NewCo Immo CZ GmbH – smlouva o budoucí smlouvě kupní č. 14665/18 – dodatek č.1
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodloužení termínu uskutečnění výkupu pozemků dotčených stavbou města „Prodloužení chodníku u OC Kadaň“ provedené dle stavebního povolení č. ODPK/29201/2018/217/Pa a to formou dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 14665/18 uzavřené mezi městem Kadaň a NewCo Immo CZ GmbH v předloženém znění.

Usnesení č. 179/2019 - Směnná smlouva – viniční trať „Oherské stráně“ – Státní pozemkový úřad ČR
Rada města bere na vědomí informace ke směně pozemků p.č. 3496/1 o výměře 21315 m2 a p.č. 3496/3 o výměře 5368 m2 v k.ú. Kadaň dle GP č. 2875-69/2018 (LV- SPÚ ČR)  za p.č. 3419/43 o výměře 39 573 m2 v k.ú. Kadaň (LV – Město Kadaň) a nedoporučuje zastupitelstvu města uzavřít smlouvu směnnou mezi Státním pozemkovým úřadem ČR a městem Kadaň za smlouvou stanovených podmínek.

Usnesení č. 180/2019 - Smlouva o nájmu nemovitosti č. 9088/07 – Radka z.s.
Rada města bere na vědomí informace ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 9088/07 uzavřené dne 8.6.2007 mezi městem Kadaň a RADKOU z.s. včetně dodatků č. 1- 6 a ukládá připravit úplné znění smlouvy a návrh dodatku ke smlouvě mezi oběma stranami z důvodu transparentnosti využití veřejných prostředků v č.p. 630.

Usnesení č. 181/2019 - Zrušení pověření v společenství č.p. 1161-1163, č.p. 1184 - 1186 (zastupování města ve společenstvích, kde má město majetkovou účast)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušit pověření k zastupování města Kadaně ve společenství vlastníků bytových jednotek (na podkladě vlastní žádosti pověřených): - pí Čejkové, bytem Kadaň      (v SVJ čp. 1161-1163)- pí Kozákové, bytem Klášterec nad Ohří, (v SVJ čp. 1184-1186)

 
Usnesení č. 182/2019 - Pověření v společenství č.p. 1161-1163, č.p. 1184 - 1186 (zastupování města ve společenstvích, kde má město majetkovou účast)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pověřit k zastupování města Kadaně ve společenství vlastníků bytových jednotek: -  pí Barešovou, bytem Kadaň  (v SVJ čp. 1161-1163) -  p. Losenického, bytem Kadaň         (v SVJ čp. 1184-1186)Usnesení č. 183/2019 - Informace k rozsudku (č.j. 28 C 1/2012-766)
Rada města bere na vědomí informace ve věci vydání závěrečného rozsudku (žaloby 28 C 1/2012-766) – o nevydání pozemků v k.ú. Kadaň - restituční nárok p. Ondrejcsika, bytem Karlovy Vary (bývalý restituční nárok Marion Svobodové).


Usnesení č. 184/2019 - Informace - zkrácení vázací doby a výmaz zástavního práva - bytové jednotky v k.ú. Kadaň budované městem s dotací v letech 1997- 2000
Rada města bere na vědomí informace k žádosti města podané na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve věci zkrácení vázací doby a výmazu zástavního práva u níže uvedených akcí, u kterých byla využita dotace v rámci programu na podporu výstavby nájemních bytů:- Strážiště I. (bytové jednotky + inženýrské sítě)- Strážiště II. (bytové jednotky + inženýrské sítě)- čp. 1371,1372 ul. Jungmannova (bytové jednotky)- čp. 1365 ul. Chomutovská (bytové jednotky)- čp. 1722 ul. Na Podlesí (bytové jednotky)- čp. 134,567 ul. Tyršova „Hrad“ (bytové jednotky)


Usnesení č. 185/2019 - Nabídka na odkoupení p.č. 2950/19 v k.ú. Kadaň
Rada města bere na vědomí informace k nové nabídce p. Karfíka, bytem Most  na prodej p.č. 2950/19 o výměře 282 m2 v k.ú. Kadaň (lokalita Strážiště III.) za kupní cenu smluvní 300,-Kč/m2 vč. DPH a doporučuje zastupitelstvu města vykoupení p.č. 2950/19 o výměře 282 m2 v k.ú. Kadaň za kupní cenu smluvní 300,-Kč/m2 vč. DPH, tj. celkem 84 600,-Kč za účelem vypořádání majetkoprávních vtahů k pozemku pod stavbou města (veřejná komunikace).


Usnesení č. 186/2019 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou - vel.2+0
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s pí Kačiovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 187/2019 - Přidělení bytu s přistoupením k dluhu –vel.1+1
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově ul. Golovinova  s p. Bartůškem, Kadaň.

Usnesení č. 188/2019 - Přidělení bytu v DPS - zvláštního určení - vel. 1+1
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Tyršova s manž. Miškovskými, bytem Chomutov.

Usnesení č. 189/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.03. 2019 
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.03.2019 na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Golovinova  s pí Duchkovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 190/2019 - Volné byty č.p.1348/11 o vel. 1+2,1340/003 o vel.1+2, 1915/001 o vel.1+3, 1933/001 o vel.1+3
Rada města schvaluje zveřejnit byt v Kadani, ul. Golovinova č.p.1348, č.b. 011 o velikosti 1+2 jako startovací, dle Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně. Byty 1340/003 o velikosti 1+2 s dluhem 4.648,-Kč, č.p. 1915/001 o velikosti 1+3, č.p. 1933/001 o velikosti 1+3, nabídnout nemocnici pro lékaře.


Usnesení č. 191/2019 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou
Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat uhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 192/2019 - Inventarizace 2018
Rada města bere na vědomí výsledky inventarizace nepeněžního majetku města za rok 2018 zachycené v bilanční tabulce a závěrečné zprávě.


Usnesení č. 193/2019 - Svodidla Úhošťany
Rada města bere na vědomí informace o výsledcích jednání mezi Městem Kadaň, Povodím Ohře a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje ohledně umístění svodidel v rámci opravy opevnění Úhošťanského potoka a ukládá zadat zpracování projektové dokumentace k výstavbě zídky nahrazující svodidla.


 
Usnesení č. 194/2019 - Komunikace samosprávy s občany - výběr dodavatele
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Komunikace samosprávy s občany" a uzavření smlouvy o poskytování služby s firmou Urbicus s.r.o., IČO: 01971140, Edisonova 2979/7, 612 00 Brno.


Usnesení č. 195/2019 - Zpráva o sportu ve městě
Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o sportu ve městě.

Usnesení č. 196/2019 - Návrh odměny ředitelce MěSSS
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce MěSSS Kadaň Mgr. Lence Raadové, MBA za 2. pol. 2018 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 197/2019 - Nákup myčky - MěSSS Kadaň
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr dodavatele myčky na černé nádobí pro MěSSS Kadaň a uzavření smlouvy s firmou TOP TRADE PROFI, Praha, IČO 24837946.

Usnesení č. 198/2019 - MěSSS Kadaň - přijetí sponzorského daru
Rada města schvaluje přijetí sponzorského daru pro MěSSS Kadaň - stropního zvedáku, včetně montáže, v hodnotě 112.500,- Kč.Z:vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Usnesení č. 199/2019 - Dotační program pro poskytování dotací pro rok 2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací v dotačním programu na podporu inovativního podnikání pro rok 2019 takto:

Podnikatel

IČO

Provozovna

Požadováno       

(v Kč)

Doporučeno

(v Kč)

Nikola Hauptmanová

694 23 571

Mírové náměstí 49

195 000

100 000

Ing. Marcel Čadílek

711 81 504

Tyršova 129

200 000

100 000

Es Café s.r.o.

066 64 997

Mírové náměstí 80

124 500

  50 000

Usnesení č. 200/2019 - Odvodnění opěrné zdi v Koželužské ulici v Kadani I. etapa – návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce „Odvodnění opěrné zdi v Koželužské ulici v Kadani I. etapa“:

1) FRK s.r.o., Chomutovská 1254, Kadaň 432 01, IČO 61324817
2) Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5 158 00, IČO 27449416
3) PETROM STAVBY a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO 26769611
4) BAGROS s.r.o., Buchovcová 1668/4, Praha 3 130 00, IČO 26740397


Usnesení č. 201/2019 - Změna užívání podzemní chodby na Chytrém hřišti, s drobnými stavebními úpravami k.ú. Kadaň – návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce „Změna užívání podzemní chodby na Chytrém hřišti , s drobnými stavebními úpravami k.ú. Kadaň“:

1) FRK s.r.o., Chomutovská 1254, Kadaň 432 01, IČO 61324817
2) Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5 158 00, IČO 27449416
3) PETROM STAVBY a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO 26769611
4) BAGROS s.r.o., Buchovcová 1668/4, Praha 3 130 00, IČO 26740397


Usnesení č. 202/2019 - Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o Integrovaném dopravním systému Ústeckého kraje a neschvaluje zapojení města Kadaně do tohoto systému z důvodu nekompatibility s integrovanými systémy ostatních krajů a nefunkčnosti u menších soukromých dopravců.


Usnesení č. 203/2019 - Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2018

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2018.


Usnesení č. 204/2019 - OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydání Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 2/2019, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích.


Usnesení č. 205/2019 - Vyhodnocení správních poplatků za zábory a věcné břemena

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o výši poplatků za zábory veřejného prostranství a výši poplatků za věcné břemeno na pozemcích města.


Usnesení č. 206/2019 - Odměny ředitelce KZK a řediteli SZK

Rada města schvaluje odměnu Marcele Trejbal Vlčkové, ředitelce Kulturního zařízení Kadaň, příspěvková organizace za 2. pololetí roku 2018 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 207/2019 - Odměny ředitelce KZK a řediteli SZK

Rada města schvaluje odměnu Romanu Muchnovi, řediteli Sportovního zařízení Kadaň, příspěvková organizace za 2. pololetí roku 2018 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 208/2019 - Navýšení počtu zaměstnanců odboru dopravy a vnitřních věcí

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců odboru dopravy o 1 pracovníka a 1 pracovníka odboru vnitřních věcí úsek přestupků od 1.4. 2019.


Usnesení č. 209/2019 - Zpráva Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Usnesení č. 210/2019 - Centralizovaný nákup plynu pro 2020 - 2022

Rada města schvaluje ukončení smlouvy veřejných zadavatelů o centralizovaném zadávání za účelem zadání veřejných zakázek „Město Kadaň – centralizovaný nákup elektřiny“ pro rok 2019, 2020 a 2021 a „Město Kadaň – centralizovaný nákup zemního plynu“ pro rok 2020, 2021 a 2022 na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) v předloženém znění.


Usnesení č. 211/2019 - Centralizovaný nákup plynu pro 2020 - 2022

Rada města schvaluje uzavření smlouvy veřejných zadavatelů o centralizovaném zadávání za účelem zadání veřejné zakázky „Centralizovaný nákup zemního plynu" v období od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2023, v předloženém znění mezi městem a Jirgl EP, s.r.o. a GRUNER advokátní kancelář, s.r.o. a pověřuje PaedDr. Jiřího Kulhánka, starostu města, podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 212/2019 - Centralizovaný nákup plynu pro 2020 - 2022

Rada města revokuje své usnesení č. 691/2018, č. 693/2018 a č. 694/2018  ze dne 23.8. 2018.


Usnesení č. 213/2019 - Centralizovaný nákup plynu pro 2020 - 2022

Rada města schvaluje na základě doporučení GRUNER advokátní kancelář, s.r.o. navržený postup a způsob nákupu zemního plynu pro odběrná místa města Kadaň, příspěvkové organizace města Kadaň, obchodní společnosti, jejichž jediným akcionářem, respektive jediným společníkem je město Kadaň pro období od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2023 tak, že bude provedeno otevřené řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ na uzavření rámcové smlouvy dle § 131 a násl. ZZVZ o sdružených službách dodávky zemního plynu, a to v rámci tzv. centralizovaného zadávání ve smyslu § 9 ZZVZ s tím, že zadavatel ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ provádí zadávací řízení, v němž zadavatel a pověřující zadavatelé, jejichž seznam je přílohou č. 1, zadávací dokumentace, pořizují dodávky ve formě uzavírání dílčích smluv.


Usnesení č. 214/2019 - Centralizovaný nákup plynu pro 2020 - 2022

Rada města schvaluje zmocnění Ing. Jiřího Jirgla, jednatele ve společnosti Jirgl EP s.r.o. ke všem právním jednáním a faktickým úkonům spojených se sdruženými službami dodávek plynu pro město Kadaň a organizace města Kadaň, včetně možnosti nechat se dále zastoupit.


Usnesení č. 215/2019 - Centralizovaný nákup plynu pro 2020 - 2022

Rada města pověřuje PaedDr. Jiřího Kulhánka, starostu města, podpisem plné moci pro Ing. Jiřího Jirgla a dokumentů souvisejících s nákupem zemního plynu.Usnesení č. 216/2019 - Centralizovaný nákup plynu pro 2020 - 2022

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Centralizovaný nákup zemního plynu" v období od 1.1.2020 do 1.1.2023 v předloženém znění.Usnesení č. 217/2019 - Centralizovaný nákup plynu pro 2020 - 2022

Rada města schvaluje předložený vzor Rámcové smlouvy o sdružených službách dodávek plynu.


Usnesení č. 218/2019 - Centralizovaný nákup plynu pro 2020 - 2022

Rada města schvaluje předloženou Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky  na dodávky plynu v období od 1.1. 2020 do 1.1. 2023 mezi městem a vyjmenovanými organizacemi města.


Usnesení č. 219/2019 - Centralizovaný nákup plynu pro 2020 - 2022

Rada města schvaluje komisi pro veřejnou zakázku "Centralizovaný nákup zemního plynu" pro období 1.1. 2020 - 1.1. 2023 ve složení:
- Ing. Jiří Jirgl, Jirgl EP, s.r.o.
- Mgr. Pavel Grüner, GRUNER advokátní kancelář
- Mgr. Zdeněk Hosman, radní
- Ing. Zdeněk Vaško, tajemník MěÚ Kadaň
- Michal Prokopec, informatik MěÚ Kadaň

Náhradníci:
- Dušan Kučera, jednatel TH Kadaň, a.s.
- Roman Muchna, ředitel SZK


Usnesení č. 220/2019 - Rozšíření komise pro juniory

Rada města schvaluje rozšíření komise pro juniory z počtu 3 členů schválené usnesením rady města č. 937/2018 na celkový počet 5 členů.


Usnesení č. 221/2019 - Rozšíření komise pro juniory

Rada města jmenuje do komise rady města pro juniory Matyáše Tongela a Roberta Tongela.


Usnesení č. 222/2019 - Zahraniční služební cesta do Berchtesganu NSR

Rada města schvaluje účast dvou zástupců města, Ing. Zdeňka Vaška a Mgr. Stanislava Hakla, na služební cestě do bavorského Berchtesgadenu pořádané Severočeskými doly, a.s. ve dnech 20. - 23. 5. 2019. Účastníci budou zastupovat město Kadaň na základě pozvání SD, a.s., téma služební cesty je "Dobývání a užití soli v Horním Bavorsku a ochrana životního prostředí v Alpském národním parku".Usnesení č. 223/2019 - Termín mimořádné schůze rady města dne 28.3. 2019

Rada města schvaluje termín konání mimořádné schůze rady města dne 28.3. 2019 od 14.00 hodin.