ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Poplatky za komunální odpad


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Město Kadaň prostřednictvím Městského úřadu v Kadani vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška Města Kadaně č. 3/2018- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je možno uhradit těmito způsoby:

1) pololetně - 110,- Kč za osobu, vždy do 31.1. a do 15.7. daného roku
2) ročně - 220,- Kč za osobu, vždy do 31.1. daného roku
a) převodem z účtu na účet města Kadaně č. 78-5561670277/0100. Při bezhotovostní platbě je pro identifikaci plátce velice důležitý variabilní symbol.
b) inkasem z účtu
c) hotově v pokladně Městského úřadu , č. dveří 10
d) složenkou na poště, kterou zasílá Městský úřad na začátku každého splatného období
e) SIPEM (spojovací č. SIPO nutno dodat na Městský úřad)

  • v případě pozdní úhrady poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů může městský úřad zvýšit tyto poplatky na trojnásobek.
  • v případě nesplnění oznamovací povinnosti lze vyměřit poplatky až tři roky zpětně.

 

Kde se můžete na tento poplatek informovat?
ekonomický odbor - kancelář č. 24, tel. 474 319 526,
Pavlína Horsáková, e-mail: pavlina.horsakova@mesto-kadan.cz

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti