ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Muzeum » Bašta

Žhavé nebe 1944


vloženo: středa - 02. květen 2018 v 11:46 * staženo: neděle - 30. září 2018 v 15:00 * vložil: Muzeum Muzeum

Výstava ve spolupráci s Muzeem letecké bitvy nad Krušnohořím 11. září 1944 v Kovářské přiblížila střet vzdušných sil Spojenců a nacistického Německa. 


» číst více

Archeologie na Studentském náměstí


vloženo: pátek - 05. srpen 2016 v 17:00 * staženo: středa - 28. září 2016 v 16:00 * vložil: Muzeum Muzeum

Třetí, tentokrát výstavní setkání nad problematikou archeologického výzkumu před Mikulovickou branou. Přijďte se podívat na nálezy, vypovídající o slávě i pádu kadaňských hradeb za sedm století jejich existence! Výstavu pro naše muzeum připravil Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v. v. i.


» číst více

Vojtěch Kubašta - geniální ilustrátorKrátkodobá výstava v 1. patře Minoritské bašty připomene důvtipné výtvarné práce, které asi málokdy ušly naší pozornosti. Jejich autor opravdu geniálním, a přece jednoduchým způsobem proměňoval plošné kresby v malá, často pohyblivá prostorová dílka, které v nás podněcovaly fantazii a probouzely touhu po hledání cesty k vlastní tvorbě.


» číst více

Ve středověké baště připravujeme


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

16. června - 28. září 2018 * Žhavé nebe 1944 - výstava k leteckému souboji nad Krušnohořím 

Proběhlo:

9. června - 30. září 2017 * Smrtí to nekončí - archeologické výzkumy v Mlékojedech 

5. srpna - 28. září 2016 * Archeologie na Studentském náměstí - prezentace výsledků aktuálního výzkumu UAPP Most na nově upravované kadaňské lokalitě 

4. června - 31. července 2016 * Vojtěch Kubašta - geniální ilustrátor - nevšední dílo světoznámého českého malíře

6. června 2015 * výstava k výročí 1. světové války. Vernisáž proběhla v rámci Muzejní noci.

1. - 31. května 2015 * Podivuhodné stromy - Kadaňské parky v proměnách času a významné dřeviny Kadaňska - výstava uspořádaná ke 100. výročí založení Smetanových sadů. Ve dnech 4. - 8. května 2015 od 10 do 17 h. bylo na výstavě možné pohovořit s jejím autorem Ivo Novákem.

 

Městské muzeum v Kadani


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Františkánský klášter, č. p. 474

432 01 Kadaň

muzeum@kultura-kadan.cz

telefon 474 341 295

mobil 602 104 242

 

Průvodce ve středověké baště 731 927 344 (pouze v otevírací době expozice)

Informace k výročí vypuknutí 1. světové války


vloženo: středa - 25. červen 2014 v 15:58 * staženo: pátek - 31. říjen 2014 v 15:58 * vložil: Muzeum Muzeum

Na základě Koncepce připomenutí výročí první světové války, přijaté Vládou České republiky usnesením č. 253 z 16. dubna 2014, byl na adrese 100.army.cz uveden do provozu ústřední informační portál České republiky věnovaný 100. výročí první světové války.


» číst více

Militaria


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Několik zastavení při putování vojenskou minulostí Kadaně a okolí. Setkání s ozbrojenými šiky kupce Sama u Wogastisburku (ať už ležel u Kadaně anebo opodál), s johanitskými rytíři nebo obléhajícími husitskými vojsky. Lze vyzkoušet ostří francké vrhací sekery, potěžkat rytířský meč vrcholného středověku, případně nasadit si plátové rukavice nebo železný klobouk z doby husitských válek. Ukázka salutních kanonů. Srovnání výzbroje mušketýra ze 17. století s výstrojí rakousko-uherského vojáka v zákopech 1. světové války. Model pevnůstky ŘOP z předmnichovské doby v měřítku 1:1 včetně vybavení

Originální exponáty zapůjčilo Oblastní muzeum v Chomutově

0


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Otevřeno:

květen, červen a září: svátky a víkendy 10 - 17 h.

červenec a srpen: úterý - neděle 10 - 17 h.

Vstupné: 30 Kč, děti do 3 let zdarma

Od června do září 2019 bude součástí návštěvní nabídky v baště také sezónní výstava asijského umění.

Speciální vstupenku Památky v kapse plánujeme nabídnout i v turistické sezóně 2019. Vstupenka je výhodná pro návštěvníky, kteří nemají nárok na jiné slevy. V rámci vstupenky (za 150 Kč/os. místo obvyklých 210 Kč/os.) mohou vždy jedenkrát navštívit uvedený okruh ve Františkánském klášteře, Kadaňský hrad, Radniční věž, Mikulovickou bránu a Středověkou baštu, a to kdykoliv v návštěvní době do 29. září 2019.

Historie tzv. Minoritské bašty


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Mohutná pozdně gotická bašta vznikla s rozvojem dělostřelby po husitských válkách. Starší opevnění o dvou pásech hradeb a jednom příkopu totiž přestávalo vyhovovat soudobým nárokům vojenství. Na vnější straně dosavadního systému tedy došlo k jeho rozšíření o třetí hradbu s baštami, obkrouženou příkopem. Nové dělostřelecké bašty přitom vznikly i na vhodných místech starších hradebních zdí. Svědkem této pronikavé přestavby je barbakán, tj. předbraní Žatecké brány, dodnes dochovaný v jihovýchodní části opevnění. Nad portálem nese desku s městským znakem a letopočtem 1458.

Bašta, do které vás chceme pozvat, stojí ve strategické pozici na severovýchodním nároží městských hradeb, hned za minoritským klášterem, podle kterého se později nazývala. Jejím úkolem bylo jednak zajišťovat zprava Prunéřovskou bránu jako severní přístup do města a jednak bránit horní část údolí přiléhající k městu od východu. Ve třech patrech svého zděného tělesa nesla celkem osm stanovišť pro těžší palné zbraně mířící k severu, východu a jihu. Nad nimi, v tzv. podsebití, mohla posádka operovat lehčími zbraněmi. Můžeme jen litovat, že se toto poslední hrázděné či bedněné patro již nedochovalo, čímž důmyslná opev ňovací stavba ztratila svou někdejší monumentalitu. Na konci 18. století je doloženo, že se již nepotřebná a zřejmě také pustá Minoritská bašta prodávala z vlastnictví města do soukromých rukou. Památka prošla v 90. letech 20. století kompletní rekonstrukcí, dostala novou střechu, připomínající svou výškou původní krovy (k obnovení podsebití ale už nedošlo), a byla užívána jako restaurace.

Po ukončení restauračního provozu byla bašta adaptována pro muzejní využití. Vzhledem k původu a účelu stavby je expozice, zpřístupněná od 29. června 2013, zaměřena na vojenskou minulost města a jeho okolí. Na pozdější dobu se připravuje otevření další části o vývoji kada ňského opevnění, které náleží k nejzachovalejším v České republice.

9 příspevků Strana 1 z 1 nahoru ˆ
Úřední informace
Úřední deska
DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

publikováno: 11.12. 2019

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 2020 DSO, návrhu střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu, závěrečného účtu za rok 2018, o rozpočtovém opatření č.1/2019

» číst více
Úřední deska
DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

publikováno: 11.12. 2019

Schválený střednědobý výhled 2021 - 2022

» číst více
Úřední deska
DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

publikováno: 11.12. 2019

Schválený rozpočet 2020 - DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

» číst více
Úřední deska
Odbor životního prostředí - veřejná vyhláška

publikováno: 11.12. 2019

VV - zrušení opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

» číst více
Úřední deska
Starosta - zasedání Zastupitelstva města Kadaně

publikováno: 04.12. 2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kadaně - 12.12.2019
» číst více
Úřední deska
Město Kadaň - majetkoprávní úsek - zveřejnění záměru obce

publikováno: 04.12. 2019

Zveřejnění záměru obce: 

1) Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o způsobu užívání autocvičiště Kadaň č.14301/17 ze dne 27.12.2017 ve smyslu rozšíření uživatelů
2) Prodej bytové jednotky č.p. 1158, 1159, 1160


» číst více
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti