ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Nejohroženější objekty MPR


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

NEJOHROŽENĚJŠÍ OBJEKTY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE KADAŇ

Objekt č.p. 89  zůstal i po roce 1990, kdy došlo k převodu vlastnictví a intenzivní obnově objektů v MPR bez úprav a jeho stav se stále rychle zhoršoval i přes veškerá opatření stavebního úřadu. Dům č. p. 89 je v havarijním stavu, v roce 2006 byl provizorně zajištěn zazděním otvorů, v roce 2011 byla po celé délce jižního průčelí pod římsou instalována zábrana k ochraně bezpečnosti přiléhající Žatecké ulice. V letech 2011 – 2012 se podařilo sjednotit vlastnictví. V roce 2012 byla nemovitost vyklizena (30 velkoobjemových kontejnerů směsného odpadu) a dále bylo realizováno provizorní zastřešení zadního traktu domu, kde se původní krov a krytina zřítily. Vlastník hledal záměr, který by byl v domě realizován. V roce 2015 došlo ke změně vlastnictví. V dubnu 2016 byl vydán souhlas s provedením stavebního záměru (oprava krovu, statika základů).


Dům č.p. 293 (Kotva) je od roku 2008 ve vlastnictví společnosti 293 Kadaň s.r.o., která byla založena jmenovitě pro účely a záměry s tímto objektem.  Připravovala se celková obnova domu se záměrem vybudovat penzion/hotel s restaurací s wellness zázemím. Byla zpracována projektová dokumentace, zajištěna inženýrská činnost, bylo vydáno územní rozhodnutí. Podaná žádost o dotaci z programu ROP Severozápad nebyla úspěšná. Vzhledem k finanční náročnosti byla rekonstrukce odložena a v roce 2015 došlo ke změně vlastnických poměrů ve společnosti. Na jaře 2016 byl objekt vyklizen a je připravována změna záměru na bydlení. 


Dům č. p. 283 (mlýn) a 284 (špitál)
Rekonstrukce areálu začala v devadesátých letech 20. století. Po roce 1992 byly provedeny udržovací a zajišťovací práce i nátěr průčelí domu č. p. 283. Byla rozestavěna také přístavba východně od mlýnské budovy. Záměrem vlastníka bylo využít celý objekt jako kulturně umělecké centrum (v roce 2001 bylo vydáno stavební povolení, lhůta k dokončení byla stále prodlužována). Po té, co se vlastník dostal do finančních potíží, byly práce zastaveny.  Oba domy vlastnila společnost, která byla v konkurzu od roku 2009. S majetkem nešlo nakládat, byl předmětem konkurzní podstaty. V roce 2011 proběhla neúspěšná dražba. V roce 2015 objekty získal nový vlastník, který zahájil přípravné práce. Předpokládá využití objektu č. p. 283 na restaurační zařízení s malým pivovarem a objektu č. p. 284 pro bydlení.Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti