ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Úřední deska » Rozhodnutí, oznámení

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volného bytu tzv. Startovací byt


vloženo: čtvrtek - 23. květen 2019 v 13:32 * staženo: pondělí - 24. červen 2019 v 13:32 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu jako tzv. Startovací byt - Golovinova 1348
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: středa - 22. květen 2019 v 14:44 * staženo: pátek - 07. červen 2019 v 14:44 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce - prodej část par. Č. 439/1 v k. ú. Úhošťany
» číst více

Město Kadaň - Rada města - Rozhodnutí


vloženo: úterý - 21. květen 2019 v 14:43 * staženo: čtvrtek - 06. červen 2019 v 14:43 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí - Výjimka z OZV č. 4/2015
» číst více

ČEZ - Oznámení


vloženo: pondělí - 20. květen 2019 v 14:25 * staženo: středa - 31. červenec 2019 v 14:25 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení o provádění prací - od 1.6.2019 do 31.12.2019 bude firma Hrdlička spol. s r.o. provádět práce: Vytyčení podzemního zařízení a následné geodetické zaměření sítí
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: pondělí - 20. květen 2019 v 07:28 * staženo: středa - 05. červen 2019 v 07:28 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce - pronájem par. Č. 3106/74, v k. ú. Kadaň
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: čtvrtek - 18. duben 2019 v 11:09 * staženo: pátek - 03. květen 2019 v 11:09 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce - prodej bytu č. 4 v objektu č. p. 1864
» číst více

Zeměměřický úřad - Oznámení o zeměměřických prací


vloženo: středa - 03. duben 2019 v 15:41 * staženo: pátek - 03. květen 2019 v 15:41 * vložil: Jarmila Machová

VV - oznámení o provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli n aúzemí města Kadaň v období od 8.4.2019 do 13.12.2019
» číst více

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volných bytů tzv. Startovací byty


vloženo: úterý - 02. duben 2019 v 15:13 * staženo: čtvrtek - 02. květen 2019 v 15:13 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu jako tzv. Startovací byt - Golovinova 1348
» číst více

Odbor životního prostředí - Oznámení


vloženo: středa - 20. březen 2019 v 14:05 * staženo: pátek - 05. duben 2019 v 14:05 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
» číst více

Ekonomický odbor a Veterinární středisko Kadaň - Oznámení


vloženo: středa - 20. březen 2019 v 13:55 * staženo: středa - 15. květen 2019 v 13:55 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - vakcinace psů proti vzteklině
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: středa - 13. březen 2019 v 14:37 * staženo: pátek - 29. březen 2019 v 14:37 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce prodat - byt. jednotku č. 3, v č.p. 1878
» číst více

Katastrální úřad Chomutov - Oznámení


vloženo: pátek - 08. březen 2019 v 09:11 * staženo: úterý - 09. duben 2019 v 09:11 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
» číst více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem


vloženo: pondělí - 25. únor 2019 v 09:54 * staženo: sobota - 25. únor 2023 v 09:54 * vložil: Jarmila Machová

Výzva - aktualizace seznamu k 1.2.2019 (1)
» číst více

OMEXON GA Energo, s.r.o. - Oznámení


vloženo: středa - 20. únor 2019 v 15:31 * staženo: pátek - 31. květen 2019 v 15:31 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení  - modernizace el. vedení 400 kV - V465/466, 1. milník
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: pondělí - 18. únor 2019 v 14:23 * staženo: čtvrtek - 28. březen 2019 v 14:23 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce pronajmout část nebytového prostoru v č. p. 184
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: pátek - 15. únor 2019 v 13:12 * staženo: pondělí - 04. březen 2019 v 13:12 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce - vypůjčka části par. Č. 433/1, v k.ú. Úhošťany
» číst více

Katastrální úřad Chomutov - Oznámení


vloženo: pátek - 08. únor 2019 v 13:02 * staženo: pátek - 08. březen 2019 v 13:02 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
» číst více

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - Veřejná vyhláška


vloženo: pátek - 08. únor 2019 v 12:42 * staženo: úterý - 02. duben 2019 v 12:42 * vložil: Jarmila Machová

VV - Doručení návrhu 5. změny ÚP Kadaně a oznámení konání veřejného projednání
» číst více

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volného bytu s dluhem


vloženo: pondělí - 04. únor 2019 v 16:14 * staženo: pondělí - 04. březen 2019 v 16:14 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu s dluhem - Golovinova 1351
» číst více

Krajský úřad Ústeckého kraje - Rozhodnutí


vloženo: pondělí - 04. únor 2019 v 16:09 * staženo: středa - 20. únor 2019 v 16:09 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou "Skládka Tušimice - optimalizace využití zájmového území
» číst více

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volných bytů tzv. Startovací byty


vloženo: čtvrtek - 24. leden 2019 v 12:15 * staženo: pondělí - 25. únor 2019 v 12:15 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu Startovací byt - Golovinova 1344, 1350 
» číst více

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volného bytu jako nízkoprahového bydlení


vloženo: pondělí - 14. leden 2019 v 13:40 * staženo: středa - 30. leden 2019 v 13:40 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu nízkoprahového bydlení - Prunéřov 167 
» číst více

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volného bytu s dluhem


vloženo: pondělí - 14. leden 2019 v 13:25 * staženo: čtvrtek - 14. únor 2019 v 13:25 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu s dluhem - Golovinova 1345
» číst více

SSE Explo ČR s.r.o. - ohlášení odstřelu v lomu Úhošťany


vloženo: pátek - 04. leden 2019 v 11:27 * staženo: středa - 09. leden 2019 v 11:27 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení o clonovém odstřelu v lomu Úhošťany 
» číst více

Státní pozemkový úřad - Oznámení


vloženo: pátek - 04. leden 2019 v 11:26 * staženo: pondělí - 21. leden 2019 v 11:26 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
» číst více

Odbor životního prostředí - Oznámení


vloženo: čtvrtek - 20. prosinec 2018 v 13:27 * staženo: čtvrtek - 10. leden 2019 v 13:27 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení  o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Kojetín u Radonic
» číst více

Odbor životního prostředí - Rozhodnutí


vloženo: čtvrtek - 20. prosinec 2018 v 13:24 * staženo: pondělí - 07. leden 2019 v 13:24 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí - stavební povolení "Studna na p. p. č. 2867/35"
» číst více

OMEXON GA Energo, s.r.o. - Oznámení


vloženo: pondělí - 17. prosinec 2018 v 13:56 * staženo: čtvrtek - 31. leden 2019 v 13:56 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - stavba, která řeší rekonstrukci vzdušného vedení NN a pokládku nového zemního kabelového vedení NN, dle projektu vypracovaného společností Energo Pro, s.r.o.
» číst více

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volného bytu tzv. Startovací byt


vloženo: úterý - 04. prosinec 2018 v 13:28 * staženo: pátek - 04. leden 2019 v 13:28 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu jako Startovacího bytu - Komenského 1181
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: pátek - 23. listopad 2018 v 11:20 * staženo: čtvrtek - 24. leden 2019 v 11:20 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce pronajmout nebytové prostory v č. p. 184
» číst více

Technické služby Kadaň - Sběr nebezpečného odpadu


vloženo: pátek - 09. listopad 2018 v 13:38 * staženo: pondělí - 26. listopad 2018 v 13:38 * vložil: Jarmila Machová

Sběr nebezpečného odpadu
» číst více

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volného bytu s dluhem


vloženo: úterý - 06. listopad 2018 v 14:31 * staženo: čtvrtek - 06. prosinec 2018 v 14:31 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu - Chomutovská 1571
» číst více

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí


vloženo: středa - 31. říjen 2018 v 15:07 * staženo: pátek - 16. listopad 2018 v 15:07 * vložil: Jarmila Machová

VV - Rozhodnutí o omezení, zákazu a vyloučení
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: středa - 24. říjen 2018 v 16:13 * staženo: čtvrtek - 15. listopad 2018 v 16:13 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce pronajmout nebytové prostory v č. p. 184
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: středa - 24. říjen 2018 v 16:11 * staženo: pátek - 09. listopad 2018 v 16:11 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce pronajmout a prodat č. p. 1921
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: úterý - 23. říjen 2018 v 10:08 * staženo: středa - 07. listopad 2018 v 10:08 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce prodat část. parc. č. 34/11, 55/4, 55/5 v k.ú. Úhošťany
» číst více

ČEPS / REN - Oznámení


vloženo: pondělí - 22. říjen 2018 v 13:48 * staženo: pátek - 23. listopad 2018 v 13:48 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů 
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: pátek - 19. říjen 2018 v 12:09 * staženo: pondělí - 05. listopad 2018 v 12:09 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce prodat bytovou jednotku č. 5 v č.p. 1410-1413
» číst více

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volných bytů tzv. Startovací byty


vloženo: čtvrtek - 18. říjen 2018 v 09:36 * staženo: pondělí - 19. listopad 2018 v 09:36 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu jako startovací byt - Golovinova 1352
» číst více

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


vloženo: úterý - 16. říjen 2018 v 07:11 * staženo: pátek - 02. listopad 2018 v 07:11 * vložil: Jarmila Machová

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY


» číst více

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volného bytu s dluhem


vloženo: středa - 10. říjen 2018 v 16:55 * staženo: pondělí - 12. listopad 2018 v 16:55 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - nabídky nájmu volného bytu s dluhem, Golovinova 1341
» číst více

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volného bytu jako nízkoprahového bydlení


vloženo: středa - 10. říjen 2018 v 16:47 * staženo: pátek - 26. říjen 2018 v 16:47 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - Nabídka nájmu volného bytu nízkoprahového bydlení v části obce Prunéřov - 167
» číst více

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


vloženo: pondělí - 01. říjen 2018 v 16:34 * staženo: pátek - 19. říjen 2018 v 16:34 * vložil: Jarmila Machová

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
» číst více

Město Kadaň - Rada města - Rozhodnutí


vloženo: pondělí - 01. říjen 2018 v 14:23 * staženo: středa - 17. říjen 2018 v 14:23 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí - výjimka z OZV (Nemocnice)
» číst více

Odbor životního prostředí - Oznámení


vloženo: čtvrtek - 27. září 2018 v 12:34 * staženo: pondělí - 15. říjen 2018 v 12:34 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Park Rooseveltovy sady v Kadani - 1. Etapa - vodohospodářské úpravy"
» číst více

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


vloženo: čtvrtek - 27. září 2018 v 09:02 * staženo: středa - 17. říjen 2018 v 09:02 * vložil: Jarmila Machová

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

 


» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: středa - 19. září 2018 v 16:14 * staženo: pátek - 05. říjen 2018 v 16:14 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce - upravit smlouvu o budoucí smlouvě kupní formou dodatku
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: středa - 19. září 2018 v 16:10 * staženo: čtvrtek - 18. říjen 2018 v 16:10 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce - pronajmout nebytový prostor v č.p. 184, k. ú. Kadaň
» číst více

Státní pozemkový úřad - Oznámení


vloženo: středa - 19. září 2018 v 08:07 * staženo: středa - 19. prosinec 2018 v 08:07 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení o zamýšleném převodu
» číst více

Město Kadaň - Rada města - Rozhodnutí


vloženo: úterý - 18. září 2018 v 12:40 * staženo: čtvrtek - 04. říjen 2018 v 12:40 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí - výjimka z OZV (říjen)
» číst více

Město Kadaň - Rada města - Rozhodnutí


vloženo: úterý - 18. září 2018 v 12:39 * staženo: čtvrtek - 04. říjen 2018 v 12:39 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí - výjimka z OZV (Advent)
» číst více

ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů


vloženo: pátek - 07. září 2018 v 14:25 * staženo: pondělí - 24. září 2018 v 14:25 * vložil: Jarmila Machová

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
» číst více

OMEXON GA Energo, s.r.o. - Oznámení


vloženo: pátek - 31. srpen 2018 v 13:58 * staženo: neděle - 30. září 2018 v 13:58 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - výměna vedení technické infrastruktury ve venkovním VN
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: úterý - 28. srpen 2018 v 15:01 * staženo: čtvrtek - 13. září 2018 v 15:01 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce - pronajmout nebytový prostor v č.p. 184
» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: úterý - 28. srpen 2018 v 14:58 * staženo: čtvrtek - 13. září 2018 v 14:58 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce - pronájem čp. 1896, prodej čp. 1891
» číst více

Volby - informace o počtu a sídle volebních okrsků


vloženo: pátek - 17. srpen 2018 v 07:44 * staženo: sobota - 06. říjen 2018 v 07:44 * vložil: Jarmila Machová

Informace o počtu a sídle volebních okrsků 
» číst více

Registrační úřad - volby - Rozhodnutí o registraci - Vilémov


vloženo: pátek - 10. srpen 2018 v 13:04 * staženo: sobota - 06. říjen 2018 v 13:04 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí o registraci - Vilémov
» číst více

Registrační úřad - volby - Rozhodnutí o registraci - Veliká Ves


vloženo: pátek - 10. srpen 2018 v 13:03 * staženo: sobota - 06. říjen 2018 v 13:03 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí o registraci - Veliká Ves
» číst více

Registrační úřad - volby - Rozhodnutí o registraci - Rokle


vloženo: pátek - 10. srpen 2018 v 13:02 * staženo: sobota - 06. říjen 2018 v 13:02 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí o registraci - Rokle
» číst více

Registrační úřad - volby - Rozhodnutí o registraci - Račetice


vloženo: pátek - 10. srpen 2018 v 13:00 * staženo: sobota - 06. říjen 2018 v 13:00 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí o registraci - Račetice
» číst více

Registrační úřad - volby - Rozhodnutí o registraci - Pětipsy


vloženo: pátek - 10. srpen 2018 v 12:58 * staženo: sobota - 06. říjen 2018 v 12:58 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí o registraci - Pětipsy
» číst více

Registrační úřad - volby - Rozhodnutí o registraci - Mašťov


vloženo: pátek - 10. srpen 2018 v 12:57 * staženo: sobota - 06. říjen 2018 v 12:57 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí o registraci - Mašťov
» číst více

Registrační úřad - volby - Rozhodnutí o registraci - Libědice


vloženo: pátek - 10. srpen 2018 v 12:57 * staženo: sobota - 06. říjen 2018 v 12:57 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí o registraci - Libědice
» číst více

Registrační úřad - volby - Rozhodnutí o registraci - Kadaň


vloženo: pátek - 10. srpen 2018 v 12:53 * staženo: sobota - 06. říjen 2018 v 12:53 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí o registraci - Kadaň
» číst více

Registrační úřad - volby - Rozhodnutí o registraci - Chbany


vloženo: pátek - 10. srpen 2018 v 12:37 * staženo: sobota - 06. říjen 2018 v 12:37 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí o registraci - Chbany
» číst více

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


vloženo: pondělí - 30. červenec 2018 v 07:49 * staženo: pondělí - 20. srpen 2018 v 07:49 * vložil: Jarmila Machová

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

17.08.2018 (07:30 - 14:15) - plánovaná odstávka č. 110060610105

Kadaň» číst více

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


vloženo: pondělí - 30. červenec 2018 v 07:45 * staženo: pátek - 17. srpen 2018 v 07:45 * vložil: Jarmila Machová

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

16.08.2018 (07:45 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060610078

Kadaň


» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: středa - 25. červenec 2018 v 14:12 * staženo: pátek - 10. srpen 2018 v 14:12 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce - výpůjčka část p. č. 906/1, p.č. 906/5, část p.č. 904/2
» číst více

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


vloženo: čtvrtek - 12. červenec 2018 v 12:23 * staženo: čtvrtek - 02. srpen 2018 v 12:23 * vložil: Jarmila Machová

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

01.08.2018 (07:45 - 15:15) - plánovaná odstávka č. 110060606673

Kadaň

Na Příkopě
483 487 488 489 553

» číst více

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


vloženo: čtvrtek - 12. červenec 2018 v 12:21 * staženo: středa - 01. srpen 2018 v 12:21 * vložil: Jarmila Machová

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

31.07.2018 (07:30 - 16:30) - plánovaná odstávka č. 110060605736

Pokutice

Pokutice
32 33 parc.č. 143

» číst více

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


vloženo: čtvrtek - 12. červenec 2018 v 12:17 * staženo: pátek - 20. červenec 2018 v 12:17 * vložil: Jarmila Machová

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

19.07.2018 (07:20 - 16:40) - plánovaná odstávka č. 110060605664

Kadaň

Kadaň
Královský Vrch

» číst více

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volných bytů tzv. startovací byty


vloženo: pondělí - 09. červenec 2018 v 15:09 * staženo: pátek - 10. srpen 2018 v 15:09 * vložil: Jarmila Machová

Nabídka nájmu volného bytu bez nájemníka a bez dluhu na nájemném a službách - jako startovací byty - ul. Golovinova, ul. Na Podlesí

» číst více

SSE Explo ČR s.r.o. - ohlášení odstřelu v lomu Úhošťany


vloženo: pondělí - 09. červenec 2018 v 10:34 * staženo: středa - 11. červenec 2018 v 10:34 * vložil: Jarmila Machová

Clonový odstřel v lomu Úhošťany 

» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: čtvrtek - 28. červen 2018 v 12:20 * staženo: pondělí - 30. červenec 2018 v 12:20 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce - vypůjčka p. č. 22587/3  v k. ú. Kadaň
» číst více

Odbor životního prostředí - Závěr zjišťovacího řízení


vloženo: čtvrtek - 28. červen 2018 v 12:14 * staženo: pondělí - 16. červenec 2018 v 12:14 * vložil: Jarmila Machová

Závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí "Zemědělská farma Třmeňák v Prunéřově - výstavba stáje pro reprodukční chov býků"
» číst více

Město Kadaň - Rada města - Rozhodnutí


vloženo: středa - 27. červen 2018 v 13:47 * staženo: pátek - 13. červenec 2018 v 13:47 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí - výjimka z OZV (Jágerský)
» číst více

Město Kadaň - Rada města - Rozhodnutí


vloženo: pondělí - 11. červen 2018 v 16:27 * staženo: středa - 27. červen 2018 v 16:27 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí - výjimka z OZV (Pánisová)
» číst více

Město Kadaň - Rada města - Rozhodnutí


vloženo: pondělí - 11. červen 2018 v 16:26 * staženo: středa - 27. červen 2018 v 16:26 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí - výjimka z OZV (Zanini)
» číst více

Město Kadaň - Rada města - Rozhodnutí


vloženo: pondělí - 11. červen 2018 v 16:25 * staženo: středa - 27. červen 2018 v 16:25 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí - výjimka z OZV (Stehlík)
» číst více

Město Kadaň - Rada města - Rozhodnutí


vloženo: pondělí - 11. červen 2018 v 16:24 * staženo: středa - 27. červen 2018 v 16:24 * vložil: Jarmila Machová

Rozhodnutí - výjimka z OZV (Burian)
» číst více

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volných bytů tzv. Startovací byty


vloženo: pátek - 01. červen 2018 v 13:00 * staženo: pondělí - 02. červenec 2018 v 13:00 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu jako Startovací byt - Golovinova 1341
» číst více

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí


vloženo: pátek - 01. červen 2018 v 12:44 * staženo: pondělí - 18. červen 2018 v 12:44 * vložil: Jarmila Machová

VV - Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení "Odkanalizování lokality Vejprty - JIH"
» číst více

SSE Explo ČR s.r.o. - ohlášení odstřelu v lomu Úhošťany


vloženo: čtvrtek - 31. květen 2018 v 08:25 * staženo: pondělí - 04. červen 2018 v 08:25 * vložil: Jarmila Machová

Clonový odstřel v lomu Úhošťany - 1.6.2018
» číst více

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volného bytu jako nízkoprahového bydlení


vloženo: čtvrtek - 31. květen 2018 v 08:08 * staženo: pondělí - 18. červen 2018 v 08:08 * vložil: Jarmila Machová

Nabídka nájmu volného bytu jako nízkoprahové bydlení - Prunéřov
» číst více

Městská policie - Výzva k odstranění vozidla


vloženo: středa - 23. květen 2018 v 08:42 * staženo: pondělí - 23. červenec 2018 v 08:42 * vložil: Jarmila Machová

Výzva k odstranění vozidla - VW Golf
» číst více

Městská policie - Výzva k odstranění vozidla


vloženo: středa - 23. květen 2018 v 08:29 * staženo: pondělí - 23. červenec 2018 v 08:29 * vložil: Jarmila Machová

Výzva k odstranění vozidla - Toyota
» číst více

Městská policie - Výzva k odstranění vozidla


vloženo: středa - 23. květen 2018 v 08:27 * staženo: pondělí - 23. červenec 2018 v 08:27 * vložil: Jarmila Machová

Výzva k odstranění vozidla - Kia Sorento
» číst více

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


vloženo: pondělí - 21. květen 2018 v 16:40 * staženo: pondělí - 11. červen 2018 v 16:40 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
dne: 8.6.2018
místo: Polní 

» číst více

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


vloženo: pondělí - 21. květen 2018 v 16:35 * staženo: středa - 06. červen 2018 v 16:35 * vložil: Jarmila Machová

Zveřejnění záměru obce vypůjčit: část p. č. 205/2 v k. ú. Prunéřov
» číst více

SSE Explo ČR s.r.o. - ohlášení odstřelu v lomu Úhošťany


vloženo: pátek - 18. květen 2018 v 08:13 * staženo: úterý - 22. květen 2018 v 08:13 * vložil: Jarmila Machová

Clonový odstřel v lomu Úhošťany - 21.5.2018
» číst více
216 příspevků Strana 1 z 3 »» »»»»» nahoru ˆ
Úřední informace
Úřední deska
ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

publikováno: 23.05. 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY


červen/ 2019


» číst více
Úřední deska
ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

publikováno: 23.05. 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY


květen/ 2019


» číst více
Úřední deska
Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volného bytu tzv. Startovací byt

publikováno: 23.05. 2019

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu jako tzv. Startovací byt - Golovinova 1348
» číst více
Úřední deska
Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce

publikováno: 22.05. 2019

Zveřejnění záměru obce - prodej část par. Č. 439/1 v k. ú. Úhošťany
» číst více
Úřední deska
Město Kadaň - Rada města - Rozhodnutí

publikováno: 21.05. 2019

Rozhodnutí - Výjimka z OZV č. 4/2015
» číst více
Úřední deska
Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

publikováno: 21.05. 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Herkul, Vilémov)
» číst více
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti