ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Revitalizace kulturní památky čp. 7 v Kadani na informační centrum


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

obr.0


Revitalizace kulturní památky čp. 7 v Kadani na informační centrum
Zhotovitel stavby: RRR spol. s r. o. Chomutov
Hlavní stavbyvedoucí: Richard Malý
Technický dozor investora: ALONG, spol. s r.o.
Koordinátor BOZP na stavbě: Koordinace BOZP, s.r.o.
Autorský dozor: Památkový atelier Plzeň, Zdeněk Knoflíček
Prováděcí projektová dokumentace: Památkový atelier Plzeň, Zdeněk Knoflíček
Zpracovatel žádosti o dotaci: SIMEX 2000 s.r.o.
Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby: ROPRO a.s.


Termíny a náklady projektu:
Datum zahájení realizace projektu: 2. 5. 2012
Datum ukončení realizace: 31.7.2013
Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 113 929,00 Kč
Dotace z rozpočtu RR SZ: 12 846 838,99 Kč Vlastní podíl žadatele tj. města Kadaně: 2 267 090,01 KčPartneři projektu:
  • Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace
  • Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň
  • Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň, příspěvková organizace

Podporováno Ústeckým krajem


Popis projektu:
Podstatou projektu je revitalizace historického domu v centru Městské památkové rezervace v Kadani na informační centrum. Jedná se o velmi historicky cenný dům, který je zapsán jako kulturní památka v ústředním seznamu kulturních památek pod č.26678/5-1689. Využití nemovitosti se plánuje v souladu se studií Památkového atelieru Plze ň jako informační centrum včetně expozice (galerie) muzea, prostory pro jednání, úschovnu kol a veřejné WC ve dvoře objektu. Celkově bude dům zpřístupněn pro veřejnost jako památka a bude zařazen mezi další atraktivity v památkové rezervaci.
Projekt interiéru - ke stažení v PDF


Stav před realizací


Informace z realizace projektu 2. 5. 2012:
Před podpisem smlouvy o dotaci bylo realizováno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci a na organizaci a zajištění průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby. Dne 20.2.2012 byla uzavřena smlouva o dotaci.
Následovala výběrová řízení na zakázky malého rozsahu: autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP na stavbě. Dále proběhlo zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce. Smlouva byla uzavřena 26.4.2012 se společností RRR spol. s r.o. Chomutov, 2.5.2012 bylo předáno staveniště a byly fyzicky zahájeny práce na realizaci stavby. Zárove ň bylo stanoveno konání pravidelných kontrolních dnů.
Na základě průzkumu trhu byla uzavřena smlouva na 1. část publicity a na stavbu byl osazen billboard.
Informace z realizace projektu 30. 5. 2012:
Zhotovitel v souladu s uzavřenou smlouvou po převzetí staveniště provedl zabezpečení stávajících kachlových kamen a nástěnných maleb v 2. NP proti poškození a provádí vyklizení objektu od odpadu a stavební suti, demontáž podlahy a stropu a škrábání maleb a nesoudržných omítek. Vybouraný materiál určený k dalšímu použití deponuje zhotovitel ve dvoře. Na staveništi probíhá záchranný archeologický průzkum.
Informace z realizace projektu 4. 7. 2012:
Zhotovitel vyboural stávající nefunkční a do budoucna nepoužitelné zděné konstrukce, rozebral prkenné podlahy, odstranil násypy podlah k vrcholům kleneb a pokračoval v otloukání stávajících nesoudržných omítek a provádí proškrabání spár stávajícího zdiva. Dále zhotovitel provedl výkopy pro kanalizaci v přízemí a dvoře včetně následného pokládání kanalizace a montáž rozvodů vody ve sklepě Pravidelně odváží odpad a stavební suť z objektu.
Informace z realizace projektu 25. 7.2012:

Zhotovitel pokračuje v proškrabávání spár cihelného zdiva a otloukání nesoudržných omítek, provádí dozdívky zdiva. Dále provádí rozvody vody a kanalizace. Byly zahájeny práce na rozvodech elektroinstalace.
Informace z realizace projektu 29.8.2012:
Zhotovitel provedl nové vyzdívky svislých konstrukcí včetně ostění stavebních otvorů, vnitřní rozvody kanalizace, vody, elektroinstalací, vyměnil stropní trámy v místnosti č.212 a provedl základové konstrukce chodby ve dvoře.Informace z realizace projektu 27. 9. 2012:
Zhotovitel pokračuje v montáži rozvodů kanalizace, vody, rozvodech elektroinstalací a VZT potrubí, realizuje omítky, zahájil práce na sádrokartonových konstrukcích v podkroví

Informace z realizace projektu 31. 10. 2012:
Zhotovitel pokračuje v provádění omítek, provádí štuk a dále pokračuje v montáži rozvodů kanalizace, vody, rozvodech elektroinstalací a VZT potrubí, pokračují práce na sádrokartonových konstrukcích v podkroví včetně parozábrany. Zhotovitel zahájil montáž ústředního topení.Informace z realizace projektu 30. 11. 2012:Zhotovitel pokračuje v provádění jádra omítek, sanačních omítek, v montáži rozvodů kanalizace, vody, v montáži radiátorů, rozvodech elektroinstalací a VZT potrubí, odvodnění dvora, v podkroví pokračují práce na sádrokartonových konstrukcích. Zhotovitel zahájil pokládku polštářů podlah a restaurátorské práce dveří. Ve dvoře je prováděn archeologický průzkum.

Informace z realizace projektu 18. 12. 2012:Zhotovitel pokračuje v provádění jádra sanačních omítek, položil polštáře podlah a hrubé podlahy, dále pokračuje v montáži rozvodů kanalizace, vody, rozvodech elektroinstalací a VZT potrubí, pokračují práce na sádrokartonových konstrukcích v podkroví a napojil světlovod.

Informace z realizace projektu 13. 2. 2013:

Zhotovitel provádí hrubé dřevěné podlahy, betonové mazaniny, jádra omítek,montáž dřevěných schodišťových stupnic. dále pokračuje v montáži rozvodů kanalizace, vody, rozvodech elektroinstalací (montáž svítidel) a VZT potrubí a ÚT, rozvod plynu ke kotli. Pokračují restaurátorské a kamenické práce.

 

Informace z realizace projektu 29.3. 2013:


Zhotovitel dokončuje montáž SDK konstrukcí v podkroví, provádí nátěry a malby, provádí jádra a štuky na WC ve dvoře, provádí dlažby, zahájil pokládku cihelné dlažby ve sklepě. Dále pokračuje v montáži VZT potrubí a ÚT, MaR, elektro, strukturované kabeláže. Po zimní přestávce zahájil zhotovitel opět práce ve dvoře a následně je kvůli klimatickým podmínkám přerušil. Pokračují restaurátorské a kamenické práce.

Informace z realizace projektu 26.4. 2013:


Zhotovitel pokládá tropinkovou dlažbu, pokládku cihelné dlažby ve sklepě, pokládá keramickou dlažbu na WC ve dvoře, pokračuje pokládky dřevěných podlah, provádí malby. Zhotovitel staticky zajistil pilíř na dvoře. Pokračuje záchranný archeologický průzkum. Dále pokračuje v montáži VZT potrubí a ÚT, osazení zařizovacích předmětů. MaR, elektro, strukturované kabeláže. Pokračují restaurátorské a kamenické práce.
Zadavatel odeslal výzvu k podání nabídky do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Revitalizace č. p. 7 v Kadani na informační centrum - zařízení interiéru.Informace z realizace projektu 31. 5. 2013:
Zhotovitel dokončil a předal stavbu revitalizace č. p. 7 v Kadani. Byla uzavřena kupní smlouva na zařízení interiéru s COMPO PRAHA s.r.o.Informace z realizace projektu 28. 6. 2013:
Objekt je postupně vybavován nábytkem. Byl proveden průzkum trhu na publicitu - návrh a tisk informačního letáku a následně uzavřena smlouva s Pavlem Beranem.
Informace z realizace projektu 11. 7. 2013:
Dne 10. 7. 2013 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Objekt byl vybaven nábytkem společností COMPO PRAHA s.r.o. a byl dodán i nově zrestaurovaný nábytek ze sbírky Městského muzea v Kadani. Pracovníci Kulturního zařízení Kadaň nainstalovali galerii MPR a galerii Karla Havlíčka. Byly zahájeny přípravy ke stěhování informačního centra do nových prostor.
Informace z realizace projektu 1.8. 2013:

Informační centrum zahájilo provoz v nově zrevitalizovaném objektu č. p. 7 v KadaniInformace z realizace projektu 7. 10. 2013:

Projekt "Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum" byl prezentován na veletrhu PAMíTKY 2013 v Praze 3. - 5. 10. 2013.


Informace z realizace projektu 29. 11. 2013:


Byl dokončen sklad půjčovny kol u č. p. 7 v Kadani.
Informace z realizace projektu 6. 1. 2014:

Na Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska byla zaslána žádost o zařazení do soutěže Památka roku - přihláška "Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum".

Informace k projektu 10. 2. 2014:
Dne 31.1.2014 se v č. p.7 v Kadani konalo jednání Rady Euroregionu Krušnohoří

123
Informace k projektu 12. 2. 2014:
Dne 12. 2. 2014 se konalo slavnostní odkrytí pamětní desky na č. p. 7 k výročí návštěvy města prezidentem Václavem Havlem.
Pdf plakát Havel
Informace k projektu 17. 2. 2014:

Město Kadaň především díky revitalizaci kulturní památky č. p. 7 zvítězilo v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2013 a dne 17. 2. 2014 se v č. p.7 v Kadani konalo jednání celostátní hodnotící komise.Informace k projektu 6. 3. 2014:

Projekt "Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum" byl prezentován ve dnech 20. až 23. února 2014 na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.

Informace k projektu  18. 4. 2014:
Ve čtvrtek 17. dubna 2014 se konalo ve Španělském sálu Pražského hradu slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a udělení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2013. Na oficiální pozvánce bylo uvedeno:
„Město Kadaň se stalo Historickým městem roku 1995. Území MPR bylo jedním z nejvíce zanedbaných historicky hodnotných měst. K výraznému navrácení kulturních hodnot území MPR došlo díky mimořádnému úsilí města. V loňském roce bylo zprovozněno infocentrum a promenáda Maxipsa Fíka, jejichž obnova byla hrazena z evropských zdrojů. Do Programu regenerace byla zařazena obnova radnice s výší příspěvku MK 200 000,- Kč.“
Starosta města Jiří Kulhánek převzal z rukou ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové a ministra kultury Daniela Hermana diplom, který Kadaň získala jako vítěz krajského kola a zvláštní uznání za soustavné vynikající výsledky v Programu od udělení ceny v roce 1995 do současnosti.


Informace k projektu 2. 6. 2014:
Turistické informační centrum pořádalo 31. května 2014 Narozeniny Maxipsa Fíka.

Informace k projektu 28. 7. 2014:
Stavba revitalizace kulturní památky č. p. 7 na informační centrum je prezentována v rámci kadaňských staveb ve Stavební knize 2014 – Stavby a stavbyvedoucí.Informace k projektu 1. 9. 2014:
Turistické informační centrum již rok sídlí v revitalizované kulturní památce č. p. 7 a s jeho působením na novém místě jsou dobré zkušenosti. Svědčí o tom zápisy v návštěvní knize. Zatím nejvíce návštěvníků sem našlo cestu v letošním srpnu - 3 964.Informace k projektu 17. 9. 2014:
Město Kadaň se prostřednictvím Turistického informačního centra ve dnech 13. – 14. září 2014 připojilo ke Dnům evropského dědictví, dnům otevřených dveří památek. Možnost navštívit nejcennější památky Kadaně včetně č. p. 7 využilo 1357 návštěvníků.
Informace  k projektu  29. 9. 2014:
Projekt „Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum“ byl prezentován ve dnech 25. až 27. září 2014 na veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni.

Informace  z realizace projektu  30. 10. 2014:
Projekt „Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum“ byl prezentován na veletrhu PAMÁTKY 2014 v Praze ve dnech 23. – 24. 10. 2014.
Informace  k projektu  1. 12. 2014:
Turistické informační centrum v Kadani připravilo v sobotu 29. 11. 2014 adventní slavnosti s vánočním trhem a bohatým kulturním programem. Vystoupila zde Základní umělecká škola Klementa Slavického, divadlo Kvelb, divadlo Navenek. Součástí slavností bylo i předání hornického světla sv. Barbory krušnohorskými havíři. Závěr programu byl vyhrazen ohňostroji a rozsvícení vánočního stromu.  


Informace  k projektu  11. 12. 2014:
Zajímavé tipy na vánoční dárek najdete v Turistickém informačním centru Kadaň. Můžete si například vybrat některou ze široké nabídky knih, které potěší nejen kadaňské patrioty, ale i turisty. Najdete zde také upomínkové předměty s motivem maxipsa Fíka, hrnky s kadaňským motivem, trika s logem města pro děti i dospělé a další předměty. 

Informace  k projektu  6. 1. 2015:
Dne 6. 1. 2015 se v č. p.7 v Kadani konala porada ředitelů kadaňských základních a mateřských škol.Informace  k projektu  20. 1. 2015:
Město Kadaň se přihlásilo do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2014 a dne 20. 1. 2015 se v č. p. 7 v Kadani konalo jednání krajské hodnotící komise.

Informace k projektu 20. 2. 2015:

Dne 20. 2. 2015 se v č. p.7 v Kadani konalo setkání starostů správního obvodu Kadaň


Informace k projektu 23. 2. 2015:

Projekt "Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum" byl prezentován ve dnech 20. až 23. února 2014 na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.
Informace  k projektu  2. 3. 2015:

Město Kadaň zvítězilo v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2014. Výhra činí 100 tis. Kč a bude použita na obnovu památek v MPR Kadaň v letošním roce. Dne 2. 3. 2015 se v č. p. 7 v Kadani konalo jednání celostátní hodnotící komise.


Informace  k projektu  24. 4. 2015:
Turistické informační centrum Kadaň zahájilo letní turistickou sezónu 2015. V rámci akce SHS ČMS Brány památek dokořán se 26. 4. 2015 bude konat první jarní výstup na radniční věž.


Informace  k projektu  30. 5. 2015:
Turistické informační centrum Kadaň pořádalo 30. 5. 2015 „Narozeniny maxipsa Fíka“ a „Mistrovství světa ve skoku pro něco v Kadani“


Informace  k projektu  16. 6. 2015:
Turistické informační centrum Kadaň se prezentovalo dne 16. 6. 2015 na pátém ročníku Miniveletrhu cestovního ruchu v Mostě.Informace  k projektu  10. 8. 2015:
Turistické informační centrum již druhý rok sídlí v revitalizované kulturní památce č. p. 7 a především v létě je zde stále plno.
Informace  k projektu  31. 8. 2015:
Turistické informační centrum Kadaň pořádalo 29. 8. 2015 23. Ročník Císařského dne
Informace  k projektu  14. 9. 2015:
Turistické informační centrum Kadaň pořádalo 12. 9. – 13. 9. 2015 „Dny otevřených dveří památek“Informace  k projektu  26. 10. 2015:
Projekt „Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum“ byl prezentován na veletrhu PAMÁTKY 2015 v Praze ve dnech 22. – 23. 10. 2015 ve stánku Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Informace  k projektu  20. 11. 2015:
Turistické informační centrum v Kadani připravilo na 28. 11. 2015 adventní slavnosti s tímto programem:
PROGRAM NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ  
- VÁNOČNÍ TRH S UKÁZKAMI ŘEMESEL 
- VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE S DIVADLEM NAVENEK 
- ADVENTNÍ VÝROBNA DDM ŠUPLÍK 
- DOMÁCÍ MINIZOO 
„OTEVŘENÍ JEŽÍŠKOVY POŠTOVNY“  
- PĚVECKÉ A HERECKÉ VYSTOUPENÍ ZUŠ KLEMENTA SLAVICKÉHO,
- DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „ADVENT NA KOLEČKÁCH“ 17.00H 

PROGRAM NA BALKONĚ KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 
VYSTOUPENÍ ZUŠ KADAŇ
PŘEDÁNÍ HORNICKÉHO SVĚTLA SV. BARBORY KRUŠNOHORSKÝMI HAVÍŘI
ROZSVÍCENÍ PRVNÍ SVÍCE NA ADVENTNÍM VĚNCI 
NA ZÁVĚR PROGRAMU OHŇOSTROJ A SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Informace  k projektu  4. 12. 2015:
Dětská vánoční přání – i letos mají děti možnost poslat přání Ježíškovi a vložit je do krabice, která je umístěna v TIC Kadaň nebo přání vhodit do poštovní schránky u zvoničky na náměstí poblíž vánočního stromku. Přání se odvezou na Boží Dar a předají Ježíškovi.Informace  k projektu  7. 1. 2016:
Turistické informační centrum se spolupodílelo na organizaci „Tříkrálové sbírky v Kadani“.Informace  k projektu  13. 1. 2016:
Město Kadaň se přihlásilo do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2015 a dne 12. 1. 2016 se v č. p. 7 v Kadani konalo jednání krajské hodnotící komise.
Informace k projektu 22. 2. 2016:

Projekt "Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum" byl prezentován na 25. ročníku Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.
Informace k projektu 7. 3. 2016:
Projekt "Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum" byl prezentován na veletrhu cestovního ruchu v Ostravě ve dnech 4. – 6. března 2016

Informace  k projektu  5. 4. 2016:
Turistické informační centrum Kadaň zahájilo letní turistickou sezónu 2016. Půjčovna kol je opět v provozu.


 


Informace  k projektu  9. 5. 2016:
V turistickém informačním centru najdete širokou nabídku knih

Informace  k projektu  6. 6. 2016:
Turistické informační centrum Kadaň pořádalo dne 4. 6. 2016 „Narozeniny maxipsa Fíka“ a „Mistrovství světa ve skoku pro něco v Kadani“

Informace  k projektu  5. 7. 2016:
Turistické informační centrum nabízí novinky – kreslenou mapu, omalovánky Kadaně, dárkové čokolády a nové pohlednice

Informace  k projektu  4. 8. 2016:
Turistické informační centrum již třetí rok sídlí v revitalizované kulturní památce č. p. 7 a jeho služby jsou hojně využívány
Informace  k projektu  31. 8. 2016:
Turistické informační centrum Kadaň pořádalo 27. 8. 2016 24. ročník Císařského dne

Informace  k projektu  14. 9. 2016:
Turistické informační centrum Kadaň pořádalo po oba víkendové dny, tedy sobotu i neděli 10. a 11. září, Dny evropského dědictví v Kadani. Otevřeny byly: Egermannův dům, Františkánský klášter, Radniční věž, Kostely Povýšení sv. Kříže, Stětí sv. Jana Křtitele, Růžencová kaple, Mikulovická brána, Galerie Josefa Lieslera, Kadaňský hrad, Středověká bašta. V neděli pak ještě navázaly Dny techniky, kdy bylo možné si prohlédnout technické památky.


Informace  k projektu  21. 9. 2016:
Projekt "Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum" byl prezentován ve dnech 15. – 17. 9. 2016 na veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni.Informace  k projektu  21. 9. 2016:
Dne 21. 9. 2016 se v č. p. 7 v Kadani konalo 29. jednání správní rady Destinační agentury Dolní Poohří. 


Informace  k projektu  21. 10. 2016:
I v sychravém dušičkovém počasí si návštěvníci Kadaně najdou cestu do Turistického informačního centra.

Informace  k projektu  7. 11. 2016:
Projekt „Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum“ byl prezentován na 5. ročníku mezioborových veletrhů PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2016, řemesla – obnova – financování - využití ve dnech 4. – 5. 11. 2016 na pražském Výstavišti v HolešovicíchInformace  k projektu  28. 11. 2016:
Turistické informační centrum v Kadani připravilo v sobotu 26. 11. 2016 adventní slavnosti s vánočním trhem a bohatým kulturním programem. Vystoupila zde Základní umělecká škola Klementa Slavického, divadlo Studna. Součástí slavností bylo i předání hornického světla sv. Barbory krušnohorskými havíři. Závěr programu byl vyhrazen ohňostroji a rozsvícení vánočního stromu.  Informace  k projektu  12. 12. 2016:
Zajímavé tipy na vánoční dárek najdete v Turistickém informačním centru Kadaň. Můžete si například vybrat některou ze široké nabídky knih,  upomínkových předmětů s kadaňským nebo vánočním motivem.
Informace  k projektu  9. 1. 2017:
Turistické informační centrum se spolupodílelo na organizaci „Tříkrálové sbírky v Kadani“ s tímto programem:

Mírové náměstí:
15:00 - 17:00 pohoštění, svařák od pana starosty, čaj, koláčky...
15:00 zahájení, vystoupení skupiny Madrigal
16:30 Klanění tří králů v podání divadla Navenek
 
Kostel Povýšení sv. Kříže
15:30 - 16:30 koncert žáků a učitelů ZUŠ Klementa Slavického
17:15 Tříkrálová mše
 

Informace k projektu 21. 2. 2017:
Projekt "Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum" byl prezentován ve dnech 16. – 19. února 2017 na 26. ročníku Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.

Informace k projektu 27. 3. 2017:

Turistické informační centrum Kadaň zahajuje 1. dubna letní sezónu:
pondělí         8.00 - 17.00 h.
úterý           8.00 - 16.00 h.
středa          8.00 - 17.00 h.
čtvrtek         8.00 - 16.00 h.
pátek           8.00 - 16.30 h.
sobota          8.30 - 17.00 h.
neděle          8.30 - 17.00 h.
Informace  k projektu  5. 4. 2017:

V turistickém informačním centru najdete širokou nabídku upomínkových předmětů.
Informace  k projektu  30. 5. 2017:

Turistické informační centrum Kadaň bude opět pořádat „Narozeniny maxipsa Fíka“ a „Mistrovství světa ve skoku pro něco v Kadani“
Informace  k projektu  23. 6. 2017:

Turistické informační centrum Kadaň se prezentovalo dne 13. 6. 2015 na Miniveletrhu cestovního ruchu v Mostě.
Informace  k projektu  30. 6. 2017:

Vyzvedněte si v Turistickém informačním centru v Kadani turistickou kartu Putování Maxipsa Fíka
Informace  k projektu  11. 7. 2017:

I v deštivém počasí si lidé najdou cestu do Turistického informačního centra v Kadani
Informace  k projektu  31. 8. 2017:
Turistické informační centrum Kadaň pořádalo 26. 8. 2017 již 25. ročník „Císařského dne“. „Císařského den“ je tradiční historická slavnost, kterou si připomínáme významnou událost, kdy v roce 1367 navštívil město Kadaň římský císař a český král Karel IV. 

Informace  k projektu  14. 9. 2017:
Turistické informační centrum Kadaň pořádalo ve dnech 9. a 10. září 2017, Dny evropského dědictví v Kadani. Otevřeny byly: Turistické informační centrum č. p. 7 - Egermannův dům, Františkánský klášter, Radniční věž, Kostely Povýšení sv. Kříže, Stětí sv. Jana Křtitele, Růžencová kaple, Mikulovická brána, Galerie Josefa Lieslera, Kadaňský hrad, Středověká bašta a technické památky.

Informace  k projektu  25. 9. 2017:
Projekt "Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum" byl prezentován ve dnech 21. – 23. 9. 2016 na veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni.
 Informace  k projektu  4. 10. 2017:
V Turistickém informačním centru Kadaň jsou „Cyklisté vítáni“.

 Informace  k projektu  7. 11. 2017:
V Turistickém informačním centru Kadaň jsme na Vánoce připraveni. Najdete zde rozsáhlou nabídku knih, upomínkových předmětů s kadaňským nebo vánočním motivem.Informace  k projektu  5. 12. 2017:
Turistické informační centrum v Kadani připravilo v sobotu 2. 12. 2017 adventní slavnosti s vánočním trhem a bohatým kulturním programem. Závěr programu byl zadán ohňostroji a rozsvícení vánočního stromu.  Informace  k projektu  16. 1. 2018:
Turistické informační centrum Vás zve na C. K. Masopust.Informace  k projektu  13. 2. 2018:
Čtvrtstoletí s knihami Petra Hlaváčka.

Informace k projektu 21. 2. 2018:
Projekt "Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum" byl prezentován ve dnech 15. – 18. února 2018 na 27. ročníku Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.


Informace  k projektu  20. 3. 2018:
Projekt „Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum“ byl prezentován na stánku Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na 6. ročníku mezioborových veletrhů obnovy, financování a využití: PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA  ve dnech 8. – 9. 3. 2018 na pražském Výstavišti v Holešovicích
Informace k projektu 4. 4. 2018:
Turistické informační centrum Kadaň zahájilo od 1. dubna letní sezónu:
pondělí         8.00 - 17.00 h.
úterý           8.00 - 16.00 h.   
středa          8.00 - 17.00 h.
čtvrtek         8.00 - 16.00 h.
pátek           8.00 - 16.30 h.
sobota          8.30 - 17.00 h.
neděle          8.30 - 17.00 h.

Informace k projektu 18. 4. 2018:
Turistické informační centrum Kadaň se zúčastnilo ve dnech 12. – 15. dubna 2018 výstavy měst, obcí, mikroregionů a informačních center České republiky „Regiony České republiky 2018“ v Lysé nad Labem.


Informace  k projektu  25. 5. 2018:
Turistické informační centrum Kadaň bude opět pořádat „Narozeniny maxipsa Fíka“ a „Mistrovství světa ve skoku pro něco v Kadani“
Informace  k projektu  18. 6. 2018:
Turistické informační centrum Kadaň se prezentovalo dne 12. 6. 2018 na Miniveletrhu cestovního ruchu v Mostě.

Informace  k projektu  10. 7. 2018:
V turistickém informačním centru najdete širokou nabídku knih o Kadani a upomínkových předmětů.Informace  k projektu  1. 8. 2018:
Turistické informační centrum před 5 lety zahájilo provoz v revitalizované kulturní památce č. p. 7 a návštěvní kniha svědčí o spokojenosti.
Informace  k projektu  25. 9. 2018:
Projekt "Revitalizace kulturní památky č. p. 7 v Kadani na informační centrum" byl prezentován ve dnech 20. – 22. 9. 2018 na veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni.

 

 

Informace  k projektu  17. 10. 2018:
V Turistickém informačním centru Kadaň jsou připraveni na oslavu 100 let republiky.Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti