ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Volby

Městský úřad Kadaň - volby - telefonní seznam


vloženo: úterý - 27. září 2016 v 10:10 * vložil: Jarmila Machová

Volby - telefonní seznam do volebních místostí - Kadaňsko
» číst více

Starosta města - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje


vloženo: středa - 21. září 2016 v 15:46 * vložil: Jarmila Machová

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
» číst více

Volby do zastupitelstev krajů - 2016


vloženo: pondělí - 01. srpen 2016 v 07:51 * vložil: Jarmila Machová

Volby do zastupitelstev krajů

7. a 8. října 2016

 

Právní předpisy:

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 152/2000 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra

Konání voleb:

Pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hod

Sobota 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hod

 

Právo volit:

Občan České republiky, který aspoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.

 

 

Možnost hlasovat na voličský průkaz: 

Volič, který se v době konání voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého bydliště, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území daného kraje, nikoli celé ČR.

 

Žádosti o vydání voličského průkazu:

 Nejpozději do 30. září 2016

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (Při ověření podpisu u správních úřadů, lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy od poplatku jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva)

– Městský úřad Kadaň, evidence obyvatel, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem

– e-podatelna@mesto-kadan.cz

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

– uaybdrx 

 

 Nejpozději do 5. října 2016 16 hodin

- osobně – písemné podání opatřené ověřeným podpisem voliče, žadatel se prokáže platným občanským průkazem

– Městský úřad Kadaň, evidence obyvatel – pí Otradovcová, Jana Švermy 21, 432 01 Kadaň

 

 

Vydání voličského průkazu

- osobně voliči

- osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče

- doručením voliči do vlastních rukou

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vystavit duplikát !!!

 

Hlasovací lístky

V případě, že volič neobdrží hlasovací lístky nejpozději do 4. října 2016, budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři sekretariátu tajemníka úřadu (dveře č. 1), Městský úřad Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Volič zaevidovaný s trvalým pobytem na adrese Městského úřadu Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, bude mít hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu (vchod z ulice Jana Švermy) 


» číst více
Úřední informace
Úřední deska
EÚ Přerov - Dražební vyhláška - Konfalová Miroslava

publikováno: 29.03. 2017

DV - Konfalová Miroslava, 17.5.2017
» číst více
Úřední deska
EÚ Rakovník - Dražební vyhláška - Jurnečka Petr

publikováno: 29.03. 2017

DV - Jurnečka Petr, 3.5.2017
» číst více
Úřední deska
Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

publikováno: 29.03. 2017

VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu ba pozemních komunikacích - stanovení místní úpravy provozu (Messor, Klášterec- Zahradní)
» číst více
Úřední deska
Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

publikováno: 29.03. 2017

VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu ba pozemních komunikacích - stanovení místní úpravy provozu (Messor, Klášterec - Žitná)
» číst více
Úřední deska
Veterinární středisko Kadaň - Oznámení

publikováno: 28.03. 2017

Město Kadaň a Veterinární středisko Kadaň oznamují - vakcinace psů proti vzteklině
» číst více
Úřední deska
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště - Zabezpečení výcviku ve vojenském újezdu Hradiště

publikováno: 28.03. 2017

Zabezpečení výcviku ve vojenském újezdu Hradiště - duben 2017
» číst více
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti