Úřední deska  Kadaň
Kde, jak a co zařídíte
Velikost písma
Větší písmo Menší písmo Původní velikost písma

Chcete získat rybářský lístek?

TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

K získání rybářského lístku je třeba:
- občanský průkaz
- vyplnit žádost (k dispozici na odboru životního prostředí Městského úřadu Kadaň)
- předložit doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dřívější rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž)
- zaplatit správní poplatek (na odboru životního prostředí)

Rybářský lístek pro děti do 15 let:
- vyplnit žádost (k dispozici na odboru životního prostředí Městského úřadu Kadaň)
- předložit doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci - t.j. osvědčení o úspěšném vykonání zkoušek ze základních rybářských znalostí, dřívější rybářský lístek)
- zaplatit správní poplatek
Součástí žádosti o rybářský lístek mládeže do 15 let je souhlas zákonného zástupce. Zákonný zástupce vyplní v žádosti o rybářský lístek svá osobní data včetně občanského průkazu a souhlas podepÚe.

Správní poplatky za rybářské lístky (s platností od 16.1.2006):

- rybářský lístek roční
100,-Kč
- rybářský lístek roční pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
50,- Kč
- rybářský lístek tříletý
200,- Kč
- rybářský lístek tříletý pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
100,- Kč
- rybářský lístek desetiletý
500,- Kč
- rybářský lístek desetiletý pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce a osobám mladším 15 let
250,- Kč

 

Vydáváme rybářské lístky pouze osobám, které mají trvalý pobyt ve správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem - Městský úřad Kadaň, Obecní úřad Radonice. Městský úřad Klášterec nad Ohří a Městský úřad Vejprty vydávají rybářské lístky pro obyvatele s trvalým pobytem ve svých správních obvodech.

Rybářské lístky pro cizince:
- platí stejné podmínky jako pro české občany, dokladem totožnosti je pas nebo občanský průkaz země EU
- dokladem o získané kvalifikaci je rybářský lístek nebo licence vydané v zemi, jejímž je občanem
- správní poplatky platí stejně jako pro české občany.

Počet přiložených dokumentů: 0