Úřední deska  Kadaň
Aktuality
Velikost písma
Větší písmo Menší písmo Původní velikost písma

Obnova památek města Kadaně v roce 2019

TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Kadani, Smetanovy sady

Socha a architektonické prvky vykazují vysoký stupeň znečištění. Nejvíce jsou znečištěny vodorovné plochy a partie ve srážkových stínech, kde depozity vytvořily tmavé povlaky a krusty. Další vážnou příčinou destrukce kamenného materiálu je zasolení celé hmoty památky vodorozpustnými solemi. Nejvážnější poškození představuje vertikální trhlina soklového nástavce, patrně od zkorodovaného čepu, trhliny jsou patrné i na dříku soklové architektury po stranách. Kovová oka a raménko jsou značně zkorodované. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého spočívá ve statických opravách – zajištění trhlin a přeosazení sochy na nové čepy, čištění a odsolení, zpevnění, tmelení a spárování, rekonstrukci v umělém materiálu, barevných retuších, zlacení kovových částí, hydrofobizaci.

 

Restaurátor: MgA. Jan Brabec

Cena včetně DPH: 205.850,- Kč

Termín: 1. 3. – 30. 9. 2019

Počet přiložených dokumentů: 0