Úřední deska  Kadaň
Aktuality
Velikost písma
Větší písmo Menší písmo Původní velikost písma

Blokové čištění 2019

TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Blokové čištění 

v Kadani v roce 2019

 

Blokové čištění města Kadaně proběhne ve dnech 1.4.2019 až 2.5.2019.  Ohlášení blokového čištění bude provedeno v předstihu nejméně 7 dnů před zahájením v Kadaňských novinách a Kabelové televizi.

Dopravní značky budou rozvezeny 7 dní předem, a to od 25.3.2019.Odstavné parkoviště nebude určeno neboť se bude čistit vždy jen část sídliště. Majitelé vozidel stojících na komunikacích a jejich součástí jsou povinni zajistit odstranění svých vozidel nejpozději do 7. hodiny ranní ohlášeného dne čištění, pokud není určena na DZ jiná doba, jinak se vystavují nebezpečí, že jejich vozidla budou odtažena na jejich náklady a bude jim uložena pokuta za porušení dopravního předpisu.

Odtah vozidel bude proveden dle nařízení MÚ za účasti Městské policie. Při nedodržení pokynů budou vozidla odtažena do areálu TS města Kadaně, s.r.o., v Polní ulici č.p. 1900 a vydány majitelům po zaplacení poplatků za odtažení vozu, parkovné a pokuty za porušení dopravních předpisů.

 

V žádném případě nedojde k úplné uzávěře komunikací zákazem vjezdu, čímž bude zajištěna průjezdnost komunikací.

best replica watches

Blokové čištění bude zajišťovat tato technika:

 

- osobní vozy              Nissan Vanette           6U1     8474

                                    Opel Movano           5U6     9112

- kropící  vůz              LIAZ                          CVA   24-29

- samosběr                  MB                           CVA   50-40  

- samosběr                  M30                         7U4     6561

- samosběr                  Bucher                     UOO   2156

- kropící vůz               DC                            CVA   40-55

- pojízdná dílna          Fiat Ducato                 9U8   3303         ( 1 pracovník bude provádět opravy)

- odvoz odpadu          M 25                          6U1     8470

- vodorovné značení   M 25                          CVA    03-16

- čištění dešť.vpustí     M 25                         6U5     5526

- kontejner                  Mercedes                  4U6     4716   

 

 

 

K zajištění provozuschopnosti techniky po dobu blokového čištění bude zajištěna služba  na autodílně.

Zodpovědný pracovník za opravy v autodílně : vedoucí střediska.

Dne 25.3.2019 zajistí vedoucí střediska řádné rozmístění dopravních značek na jednotlivá sídliště. Čištění bude probíhat od 7.00 hod.

14 dní před samotným blokovým  čištěním  bude provedena  okopávka obrubníků a očištění od hrubých nečistot. Začátek tohoto čištění bude prováděn dle harmonogramu strojního čištění.

 

 H a r m o n o g r a m   p r a c í

 

   1.4    PO       - Úhošťany, Kadaňská Jeseň, Brodce, Zásada, stupeň, Prahly, Lomazice, (komunikace  ve vlastnictví města) Královský  vrch – průmyslová zóna

                                 

   2.4.    ÚT      - nádraží Prunéřov, Strážiště I. a II. a III., Strmá

 

   3.4.    ST       - Průmyslová, Želinská, Topolová, Javorová, Jedlová, Habrová, Borová, Lísková, Lipová, Ovesná, Polní, Obránců míru

           

  4.4.    ČT        - Vinohrady, Žitná, Červeného kříže, Sluneční, Jitřní, Ječná, Skalní, Zeyerova, Věžní,   Sukova

 

  5.4.             - od 04.00 hod. nádraží autobusové a vlakové, ÚDRŽBA VOZIDEL

 

  8.4.    PO        - Zahradní, Nová kolonie, Golovinova, Okály,  dětské středisko, Třešňová, Příčná, 100 byt.jed.

 

  9.4.    ÚT        - vycházková cesta , Jana Roháče, Husova, panelák pod Albertem od čp. 1570, parkoviště za čp. 1256

 

10.4.    ST         - pravá část sídliště B od teplárny až po průtah, vrchní část průtahu        

 

11.4.   ČT         - Chomutovská, Bystřická, levá část sídliště B, U stadionu, koupaliště

 

12.4.             - Prunéřov

 

15.4.   PO         - Brožíkova, Alešova, Mánesova, Fibichova, Klášterecká – včetně okolo věžáku, 1. část Pionýrů, Policie, Kordy

                         

16.4.   ÚT         - D – 1445-48,  2 parkoviště – u koberců a u hřiště, Dvořákova 1841- 1843 parkoviště

 

17.4.   ST         - kompletně sídliště D

 

18.4.   ČT         - Poštovní, Dvořákova od Poštovní k průtahu + sídliště, 2. část Pionýrů, parkoviště kino, za poštou Na Podlesí 1468

 

  23.4.   ÚT         - Jungmannova, J. Švermy ke kruhovému objezdu, sídliště Budovatelů, schodiště 3x, Klášterecká od výměníku po křižovatku, nové parkoviště ul.Klášterecká

 

24.4.   ST        - Havlíčkova, Masarykova, Havlova, V Zahrádkách, Březinova, Máchova, Raisova, Nerudova, komunikace za Delikou, Jiráskova, Lázeňská, část Říční, krátká Fibichova, část ul. Komenského +  parkoviště u čp. 1186 a 1189,  J. Švermy od kruhového objezdu k odboru dopravy Mě.ú, nábřeží Maxipsa Fíka,

 

25.4.  ČT         - od 03.00 hod. část kpt. Jaroše od Rafandy a zásobování až po náměstí, Komenského, pěší zóna, náměstí Míru, Čsl. armády, Vrchlického, Sládkova, Tyršova, Čechova, 2. část Říční, , B. Němcové,

-    od 10.00 hod. Na Příkopě, Žatecká

 

 26.4.        - 5. května, Rafanda,  Pastýřská studánka, Koželužská, kpt. Jaroše, Školní

 

 29.4.    PO    - 1. máje včetně chodníku k průtahu, Hřbitovní, průtahové chodníky

 

 30.4.   ÚT     - Věžní, chodník u hřbitova, parkoviště u hřbitova,

                       

 2.5.     ČT      -  průtah č. 224 od křižovatky s Chomutovskou až po most, včetně parkoviště u servisu

 

V případě příznivého počasí po dobu blokového čištění, bude započata oprava vodorovného dopravního značení. Současně bude provedeno čištění kanálových vpustí.

Za provedení a řízení blokového čištění dle zpracovaného harmonogramu zodpovídá vedoucí střediska dopravy. Kontrolní činnost bude provádět jednatel Technických služeb Kadaň, s.r.o.. V případě nepříznivého počasí budou termíny posunuty.

 

Zpracoval: Martin Pipota – vedoucí střediska

Za správnost zodpovědný: Luboš Herejk

Zapsala: Jana Askar

 

V Kadani dne:  22.1.2019

 

                                                                       …………………………………………………

                                                                       Schvaluje:   Luboš Herejk, jednatel společnosti

                                                                                           Technické služby Kadaň, s.r.o.

watchindiscount.com  

CO: - Městský úřad Kadaň 

                               -      starosta města Kadaň

                               -      místostarosta města Kadaň                  

-     odbor  dopravy

-     odbor výstavby

-     tajemník Mě.ú

-     Městská policie

 

               

                 - Policie ČR – DI Chomutov

                 - TS Kadaň, s.r.o.                

                               - vedoucí stř. 3x

                            - 1x doprava

                                              - 1x účtárna


Počet přiložených dokumentů: 0