Kde a co zařídíte
Kde a co zařídíte
Velikost písma
Větší písmo Menší písmo Původní velikost písma

 

Občanské průkazy


Občanské průkazy - od 1.7.2018
» číst více

Cestovní doklady / Vydávání cestovních pasů


Doba platnosti cestovního pasu

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.


» číst více

Chcete požádat o vydání nového řidičského průkazu?


Chcete požádat o vydání nového řidičského průkazu?
» číst více

Evidence přepravy nebezpečných odpadů

vloženo: úterý - 31. říjen 2017 v 09:25 * vložil: Petr Peti
staženo: neděle - 31. prosinec 2017 v 09:25

Evidence přepravy nebezpečných odpadů

- Povinnost vyplývá z § 24 zákona o odpadech.

- Evidencí se rozumí zakládání dokladů souvisejících s přepravou nejméně po dobu 3 let. Povinnost uchovávat doklady se týká i přepravy ostatních odpadů.

- Evidenci musí vést subjekt zúčastněný na přepravě (odesilatel, dopravce, příjemce)


» číst více

Živnostenské podnikání


Živnostenské podnikání

Obecní živnostenský úřad sídlí na adrese Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň, vchod z druhé strany budovy - od Š uplíku.


» číst více

Kde požádáte o osvědčení o státním občanství ČR


MěÚ Kadaň - matrika, Jana Š vermy 21
tel. kontakt : 474 319621, 474 319617

банк михайловский


» číst více

Poplatky za komunální odpad


Jak zaplatit poplatek za provoz systému shromažčování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra ňování komunálních odpadů?
» číst více

Chcete zaplatit poplatek za psa?


Chcete zaplatit poplatek za psa?
» číst více

Hlášení trvalého pobytu


Kde se mohu přihlásit nebo odhlásit k trvvalému pobytu?
» číst více

Chcete získat rybářský lístek?


Co všechno je třeba pro získání rybářského lístku?
» číst více