Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 46
Vedoucí odboru - Ing. Jiří Frajt

Mapa výsadby stromů

Památné stromy v Kadani a okolí naleznete zde.Telefonní seznam odboru - Odbor životního prostředí

Vedoucí­ odboru

Ing. Frajt Jiří

Vedoucí odboru - č.dveří: 15
tel.: +420 474 319 553
email: jiri.frajt@mesto-kadan.cz

Myslivost, odpadové hospodářství­ a správa městských lesů, lovecké lístky

Brouček Václav

Myslivost, odpadové hospodářství a správa městských lesů, lovecké lístky - č.dveří: 24
tel.: +420 474 319 560
email: vaclav.broucek@mesto-kadan.cz

Správa veřejné zeleně a zábory, deratizace

Ing. Jancák Miroslav

Správa veřejné zeleně a zábory, deratizace - č.dveří: 18
tel.: +420 474 319 557
email: miroslav.jancak@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana vod

Ing. Isák Zdeněk

Vodní hospodářství, ochrana vod - č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 558
email: zdenek.isak@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana ZPF

DiS. Slavíková Eliška

Ochrana zemědělského půdního fondu, vodní hospodářství a ochrana vod - č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 559
email: eliska.slavikova@mesto-kadan.cz

Ochrana ovzduší­, státní správa lesů, zástupce vedoucího odboru

Ing. Krupička Zdeněk

- č.dveří: 20
tel.: +420 474 319 561
email: zdenek.krupicka@mesto-kadan.cz

Ochrana přírody a krajiny, rybářské lístky

Ing. Čermák Petr

Referent ochrany přírody a krajiny - č.dveří: 17
tel.: +420 474 319 556
email: petr.cermak@mesto-kadan.cz

Odpadové hospodářství­

Fialová Dana

E.I.A, odpadové hospodářství, administrativa - č.dveří: 16
tel.: +420 474 319 552
email: dana.fialova@mesto-kadan.cz

Administrativa, týrání zvířat, odpadové hospodářství města

Burešová Lenka

rybářské lístky - č.dveří: 18
tel.: +420 474 319 557
email: lenka.buresova@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana vod, samospráva, vodní stavby

Žáková Jitka

- č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 559
email: jitka.zakova@mesto-kadan.cz


Počet přiložených dokumentů: 46


Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
Dokument typu
Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu
Dokument typu
Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zalesnění nad 0,5 ha
Dokument typu
Dokument typu MS Word Žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Dokument typu
Dokument typu MS Word Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
Dokument typu
Dokument typu MS Word Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
Dokument typu
Dokument typu MS Word Žádost o odchylný postup při ochraně ptactva
Dokument typu
Dokument typu MS Word oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
Dokument typu
Dokument typu Adobe Reader Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Dokument typu Adobe Reader
Žádost o vydání společného povolení
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu Adobe Reader Žádost o vydání rybářského lístku.
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu MS Word oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les
Dokument typu Adobe Reader
Žádost rozhodnutí v pochybnostech na zemědělském půdním fondu
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu MS Word Žádost o povolení odběru ornice
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu MS Word Žádost o vydání loveckého lístku
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu MS Word Žádost o vyjádření
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu Adobe Reader Volný pohyb psů po Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Správci zeleně v Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu MS Word Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Dětská hřiště v Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu Adobe Reader Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o povolení k vypouštění odpadních podzemních vod do vod nebo o jeho změnu
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod látky s obsahem zvlášť nebezpečné závadné do kanalizace nebo o jeho změnu
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o udělení souhlasu
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o vyjádření
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému odběru vodnímu dílu potřebnému k takovému
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Zábor v zeleně
Dokument typu Adobe Reader
Úřední nformace

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 19.08. 2019
staženo: 03.09 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Driziová, Vejprty)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 19.08. 2019
staženo: 03.09 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (FRK, Mírové náměstí)
» číst více

Úřední deska

Město Kadaň - Výběrové řízení - odbor SVaZ - terénní pracovník v sociálních službách


publikováno: 19.08. 2019
staženo: 16.09 2019

odbor sociálních věcí a zdravotnictví - terénní pracovník v sociálních službách
» číst více

Úřední deska

SSE Explo ČR s.r.o. - ohlášení odstřelu v lomu Úhošťany


publikováno: 15.08. 2019
staženo: 19.08 2019

Clonový odstřel v lomu Úhošťany 
» číst více

Úřední deska

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - Veřejná vyhláška


publikováno: 15.08. 2019
staženo: 16.09 2019

VV - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pětipsy
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 14.08. 2019
staženo: 29.08 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Bauvant, Dvořákova)
» číst více