Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 50
Vedoucí odboru - Ing. Jiří Frajt

Mapa výsadby stromů

Památné stromy v Kadani a okolí naleznete zde.Telefonní seznam odboru - Odbor životního prostředí

Vedoucí­ odboru

Ing. Frajt Jiří

Vedoucí odboru - č.dveří: 15
tel.: +420 474 319 553
email: jiri.frajt@mesto-kadan.cz

Myslivost, odpadové hospodářství­ a správa městských lesů, lovecké lístky

Brouček Václav

Myslivost, odpadové hospodářství a správa městských lesů, lovecké lístky - č.dveří: 24
tel.: +420 474 319 560
email: vaclav.broucek@mesto-kadan.cz

Správa veřejné zeleně a zábory, deratizace

Ing. Jancák Miroslav

Správa veřejné zeleně a zábory, deratizace - č.dveří: 18
tel.: +420 474 319 557
email: miroslav.jancak@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana vod

Ing. Isák Zdeněk

Vodní hospodářství, ochrana vod - č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 558
email: zdenek.isak@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana ZPF

DiS. Slavíková Eliška

Ochrana zemědělského půdního fondu, vodní hospodářství a ochrana vod - č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 559
email: eliska.slavikova@mesto-kadan.cz

Ochrana ovzduší­, státní správa lesů, zástupce vedoucího odboru

Ing. Krupička Zdeněk

- č.dveří: 20
tel.: +420 474 319 561
email: zdenek.krupicka@mesto-kadan.cz

Ochrana přírody a krajiny, rybářské lístky

Ing. Čermák Petr

Referent ochrany přírody a krajiny, rybářské lístky - č.dveří: 17
tel.: +420 474 319 556
email: petr.cermak@mesto-kadan.cz

Odpadové hospodářství­

Fialová Dana

E.I.A, odpadové hospodářství, administrativa - č.dveří: 16
tel.: +420 474 319 552
email: dana.fialova@mesto-kadan.cz

Administrativa, týrání zvířat, odpadové hospodářství města

Burešová Lenka

- č.dveří: 18
tel.: +420 474 319 557
email: lenka.buresova@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana vod, samospráva, vodní stavby

Žáková Jitka

- č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 559
email: jitka.zakova@mesto-kadan.cz


Počet přiložených dokumentů: 50


Dokument typu MS Word Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Dokument typu
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Platné znění části vyhlášky č. 432/2001 Sb
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu Adobe Reader Dětská hřiště v Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Volný pohyb psů po Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Správci zeleně v Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Textový dokument žádost o povolení k užívání vodních děl
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o vyjádření
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o vydání loveckého lístku
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o povolení odběru ornice
Dokument typu Textový dokument
Žádost rozhodnutí v pochybnostech na zemědělském půdním fondu
Dokument typu Jiný druh...
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stavební povolení k vodním dílům
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu Adobe Reader Žádost o vydání rybářského lístku
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Application form for Issue of Fishing Permit-Antrag zur Ausstellung eines Angelscheins
Dokument typu Adobe Reader
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Změna v evidenci zemědělského podnikatele
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu Adobe Reader Výsadba stromů 2011
Dokument typu Adobe Reader
Textový dokument žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument ohlášení
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument oznámení o užívání stavby vodního díla
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o vyjádření
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o udělení souhlasu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o odchylný postup při ochraně ptactva
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zalesnění nad 0,5 ha
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
Dokument typu Textový dokument
Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu MS Word Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele FO
Dokument typu Jiný druh...
Úřední nformace

Úřední deska

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR - oznámení


publikováno: 19.09. 2018
staženo: 31.10 2018

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Kadaně a Senátu Parlamentu České republiky
» číst více

Úřední deska

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


publikováno: 19.09. 2018
staženo: 05.10 2018

Zveřejnění záměru obce - upravit smlouvu o budoucí smlouvě kupní formou dodatku
» číst více

Úřední deska

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


publikováno: 19.09. 2018
staženo: 18.10 2018

Zveřejnění záměru obce - pronajmout nebytový prostor v č.p. 184, k. ú. Kadaň
» číst více

Úřední deska

Odbor živnostenský úřad - výzva k převzetí písemnosti


publikováno: 19.09. 2018
staženo: 05.10 2018

Výzva k převzetí písemnosti - Prašnický Ján
» číst více

Úřední deska

Odbor živnostenský úřad - výzva k převzetí písemnosti


publikováno: 19.09. 2018
staženo: 05.10 2018

Výzva k převzetí písemnosti - Mořkovský Radek
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 19.09. 2018
staženo: 05.10 2018

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (KZK, advent)
» číst více