Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 50
Vedoucí odboru - Ing. Jiří Frajt

Mapa výsadby stromů

Památné stromy v Kadani a okolí naleznete zde.Telefonní seznam odboru - Odbor životního prostředí

Vedoucí­ odboru

Ing. Frajt Jiří

Vedoucí odboru - č.dveří: 15
tel.: +420 474 319 553
email: jiri.frajt@mesto-kadan.cz

Myslivost, odpadové hospodářství­ a správa městských lesů

Brouček Václav

- č.dveří: 24
tel.: +420 474 319 560
email: vaclav.broucek@mesto-kadan.cz

Správa veřejné zeleně a zábory

Ing. Jancák Miroslav

- č.dveří: 18
tel.: +420 474 319 557
email: miroslav.jancak@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana vod a lovecké lí­stky

Ing. Kalčík Michal

- č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 558
email: michal.kalcik@mesto-kadan.cz

Evidence zeměděl.podnikatelů, rybářské lí­stky

Slavíková Eliška

ochrana zemědělského půdního fondu, vodní hospodářství a ochrana vod,souhrnná a koordinovaná vyjádření, evidence zemědělských podnikatelů - č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 559
email: eliska.slavikova@mesto-kadan.cz

Ochrana ovzduší­ a lesní­ hospodářství­

Bc. Krupička Zdeněk

- č.dveří: 20
tel.: +420 474 319 561
email: zdenek.krupicka@mesto-kadan.cz

Ochrana pří­rody a krajiny

Ing. Čermák Petr

Referent ochrany přírody a krajiny, rybářské lístky - č.dveří: 17
tel.: +420 474 319 556
email: petr.cermak@mesto-kadan.cz

Odpadové hospodářství­, administrativa

Fialová Dana

E.I.A, odpadové hospodářství, administrativa - č.dveří: 16
tel.: +420 474 319 552
email: dana.fialova@mesto-kadan.cz


Počet přiložených dokumentů: 50


Dokument typu MS Word Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Dokument typu
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Platné znění části vyhlášky č. 432/2001 Sb
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu Adobe Reader Dětská hřiště v Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Volný pohyb psů po Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Správci zeleně v Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Textový dokument žádost o povolení k užívání vodních děl
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o vyjádření
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o vydání loveckého lístku
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o povolení odběru ornice
Dokument typu Textový dokument
Žádost rozhodnutí v pochybnostech na zemědělském půdním fondu
Dokument typu Jiný druh...
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stavební povolení k vodním dílům
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu Adobe Reader Žádost o vydání rybářského lístku
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Application form for Issue of Fishing Permit-Antrag zur Ausstellung eines Angelscheins
Dokument typu Adobe Reader
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Změna v evidenci zemědělského podnikatele
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu Adobe Reader Výsadba stromů 2011
Dokument typu Adobe Reader
Textový dokument žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument ohlášení
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument oznámení o užívání stavby vodního díla
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o vyjádření
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o udělení souhlasu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o odchylný postup při ochraně ptactva
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zalesnění nad 0,5 ha
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
Dokument typu Textový dokument
Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu MS Word Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele FO
Dokument typu Jiný druh...
Úřední nformace

Úřední deska

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


publikováno: 22.02. 2018
staženo: 12.03 2018

Zveřejnění záměru obce prodat parcelu č. 602/2 a 498/1 v k. ú. Prunéřov
» číst více

Úřední deska

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - Veřejná vyhláška


publikováno: 22.02. 2018
staženo: 09.03 2018

VV - Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Rokle
» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška


publikováno: 22.02. 2018
staženo: 12.03 2018

VV - o možnosti převzít písemnost - Buzková Dagmar
» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí


publikováno: 21.02. 2018
staženo: 09.03 2018

VV - Rozhodnutí "Kanalizační řád Hradec u Kadaně"
» číst více

Úřední deska

Rada města Kadaně - Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele /ky


publikováno: 21.02. 2018
staženo: 30.04 2018

VŘ - ředitel MŠ a ZŠ při nemocnici
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 20.02. 2018
staženo: 08.03 2018

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu FRK
» číst více