Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor soc. věcí a zdravotnictví

Odbor soc. věcí a zdravotnictví


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 7
Vedoucí odboru - Mgr. Tomáš Mědílek


oddělení sociální péče :
- sociální práce
- sociální kurátor
- Terénní program
- plánování a koordinace sociálních služeb na území obce
- evidence žadatelů o přidělení bytu s pečovatelskou službou
- sociální pohřby
- výkon opatrovnictví osobám omezeným nebo zbaveným způsobilosti k právním úkonům
- romský a drogový koordinátor
- ustanovování zvláštního příjemce důchodu
- stanovování úhrad sociálních služeb pro děti svěřené do ústavní výchovy
evidence a distribuce receptů na léčivé přípravky obsahující opiáty a návykové látky
- vydávání a výměna parkovacích průkazů přepravující osoby těžce zdravotně postiženéoddělení sociálně právní ochrany :
- sociálně právní ochrana dětí
- výkon funkce opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí
- náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče) 
- dohody pěstounské péče
- týrané a zneužívané děti, domácí násilí
- problematika závadového chování a trestné činnosti nezletilých
- pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením
- poradenská a informační činnost


Telefonní seznam odboru - Odbor soc. věcí a zdravotnictví

Vedoucí­ odboru

Mgr. Mědílek Tomáš

Vedoucí odboru, vedoucí oddělení SPO - č.dveří: 31
tel.: +420 474 319 650 - mobil: +420 606 849 269
email: tomas.medilek@mesto-kadan.cz

Oddělení­ sociální­ péče (SP)

Ing. Handlová Denisa

Referent odboru, evidence žadatelů o přidělení bytu v DPS, ustanovování zvláštního příjemce důchodu, stanovení úhrady sociálních služeb, opatrovnictví - č.dveří: 28
tel.: +420 474 319 686
email: denisa.handlova@mesto-kadan.cz

Dis. Kobzová Michaela

Veřejný opatrovník - č.dveří: 29
tel.: +420 474 319 660
email: michaela.kobzova@mesto-kadan.cz

Molnárová Danuše

Vedoucí oddělení SP, sociální pracovnice, sociální pohřby - č.dveří: 28
tel.: +420 474 319 651
email: danuse.molnarova@mesto-kadan.cz

Ing. Pešičková Veronika

projektová manažerka - č.dveří: 34
tel.: +420 474 319 682 - mobil: +420 727 810 577
email: veronika.pesickova@mesto-kadan.cz

Dis. Rathouská Karolína

Sociální pracovnice - Terénní program - č.dveří:
tel.: +420 727 945 002 - mobil: +420 725 415 833
email: karolina.rathouska@hotmail.cz

Bc. Sladký Martin

Sociální pracovník, sociální kurátor pro dospělé - č.dveří: 29
tel.: +420 474 319 657
email: martin.sladky@mesto-kadan.cz

DiS. Švehlová Klára

Sociální pracovnice - č.dveří: 29
tel.: +420 474 319 660
email: klara.svehlova@mesto-kadan.cz

DiS. Ujváry Miroslav

Sociální pracovník - Terénní program - č.dveří:
tel.: +420 727 945 002 - mobil: +420 725 415 811
email: miroslav.ujvary@email.cz

Dis. Vaněčková Hana

Sociální pracovnice - Terénní program - č.dveří:
tel.: +420 727 945 002 - mobil: +420 725 415 092
email: hana.vaneckova@hotmail.cz

Dis. Vlasáková Miroslava

Sociální pracovnice - Terénní program - č.dveří:
tel.: +420 727 945 002 - mobil: +420 720 995 928
email: vlasakova.miroslava@seznam.cz

Mgr. Zárybnický Martin

Odborný garant, projektový a finanční manažer - č.dveří: 11
tel.: +420 601 087 983 - mobil: +420 601 087 983
email: martin.zarybnicky@mesto-kadan.cz

Oddělení­ sociálně právní­ ochrany

Bc. Beránková Zdeňka

Zástupce vedoucího.Náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče) - č.dveří: 48
tel.: +420 474 319 668
email: zdenka.berankova@mesto-kadan.cz

Bc. Cicko Pavel

Kurátor pro děti a mládež - Vejprty, Kovářská, Perštejn, Radonicko, Mašťov, Chbany - č.dveří: 36
tel.: +420 474 319 662
email: pavel.cicko@mesto-kadan.cz

Bc. Halouzková Nikola

Sociální pracovnice SPOD - č.dveří: 47
tel.: +420 474 319 671
email: nikola.halouzkova@mesto-kadan.cz

Bc. Huňová Simona

Sociální pracovnice SPOD - Vejprty, Kovářská, Perštejn, Radonicko, Mašťov, Chbany - č.dveří: 46
tel.: +420 474 319 667
email: simona.hunova@mesto-kadan.cz

Mgr. Hynková Naděžda

Ústavní výchova, výchovná opatření, pěstounská péče - č.dveří: 49
tel.: +420 474 319 569
email: nadezda.hynkova@mesto-kadan.cz

Dis. Janská Daniela

Pěstounská péče dohody - č.dveří: 30
tel.: +420 474 319 567
email: daniela.janska@mesto-kadan.cz

DiS. Kučerová Pavla

Sociální pracovnice SPOD - Klášterec - č.dveří: 45
tel.: +420 474 319 670
email: pavla.kucerova@mesto-kadan.cz

Nováková Eva

Kurátorka pro děti a mládež - Klášterec - č.dveří: 32
tel.: +420 474 319 664
email: eva.novakova@mesto-kadan.cz

DiS. Panušková Šárka

Kurátorka pro děti a mládež - Kadaň - č.dveří: 32
tel.: +420 474 319 663
email: sarka.panuskova@mesto-kadan.cz

Mgr. Pusztakürti Soňa

Sociální pracovnice SPOD - Kadaň, Týrané a zneužívané děti, domácí násilí - č.dveří: 46
tel.: +420 474 319 666
email: sona.pusztakurti@mesto-kadan.cz

Bc. Silovská Zdeňka

Ústavní výchova, výchovná opatření, pěstounská péče - č.dveří: 49
tel.: +420 474 319 568
email: zdenka.silovska@mesto-kadan.cz

Bc. Winkelhöferová Pavlína

Sociální pracovnice SPOD - Klášterec - č.dveří: 45
tel.: +420 474 319 669
email: pavlina.winkelhoferova@mesto-kadan.cz

Bc. Zajícová Andrea

Pěstounská péče dohody - č.dveří: 30
tel.: +420 474 319 699
email: andrea.zajicova@mesto-kadan.cz

DiS. Zedník Hanker Simona

Sociální pracovnice SPOD – Kadaň - č.dveří: 47
tel.: +420 474 319 665
email: simona.zednikhanker@mesto-kadan.cz

.

- č.dveří:
tel.: +420
email:


Počet přiložených dokumentů: 7


Závěrečná zpráva o realizaci projektu / aktivity
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu Adobe Reader Pravidla odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro vyřizování žádostí o umístění v domě s pečovatelskou službou
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o umístění v domě s pečovatelskou službou v Kadani
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Standardy SPOD Kadaň
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Kurátoři pro mládež (PDF)
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Pro děti a mládež (PDF)
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Pro rodiče (PDF)
Dokument typu Adobe Reader
Úřední nformace

Úřední deska

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


publikováno: 22.02. 2018
staženo: 12.03 2018

Zveřejnění záměru obce prodat parcelu č. 602/2 a 498/1 v k. ú. Prunéřov
» číst více

Úřední deska

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - Veřejná vyhláška


publikováno: 22.02. 2018
staženo: 09.03 2018

VV - Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Rokle
» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška


publikováno: 22.02. 2018
staženo: 12.03 2018

VV - o možnosti převzít písemnost - Buzková Dagmar
» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí


publikováno: 21.02. 2018
staženo: 09.03 2018

VV - Rozhodnutí "Kanalizační řád Hradec u Kadaně"
» číst více

Úřední deska

Rada města Kadaně - Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele /ky


publikováno: 21.02. 2018
staženo: 30.04 2018

VŘ - ředitel MŠ a ZŠ při nemocnici
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 20.02. 2018
staženo: 08.03 2018

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu FRK
» číst více