Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Realizováno s podporou EU » Víceúčelová hala - III. etapa

Sportovní víceúčelová hala - III. etapa


vloženo: neděle - 22. srpen 2010 v 09:59 * vložil: Jindřich Rebec
TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEMobr.0

Název projektu: Sportovní víceúčelová hala Kadaň 2
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/09.00081
Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Zhotovitelská firma: INSKY spol. s r.o., Nový svět 100, Ústí nad Labem, IČ:00671533


Technický dozor investora: ALONG, spol. s.r.o. se sídlem Stavbařů 32, Most

Celkové náklady akce : 123 930 370,06,- Kč vč. DPH

Projektant: ABM architekti s.r.o., 4D projekt s.r.o.

Dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad činí 42 mil. Kč.

Projekt Sportovní víceúčelové haly má 17 partnerů. Spolupráce spočívá ve vzájemné propagaci partnerů. Partnery jsou:

1.základní škola v Kadani
2.základní škola v Kadani
3.základní škola v Kadani
5.základní škola
Mateřská škola Olgy Havlové
Základní a mateřská škola při nemocnici , Kadaň
Dům dětí a mládeže Š uplík Kadaň
FBC DDM Kadaň
FC BETIS Kadaň
Karate klub Kadaň
Milan Plaštiak - SFO HOSTES
Sdružení občanů malé kopané v Kadani
SK Kosagym Kadaň
Sportovní klub Hockey Club
Sportovní klub Kadaň
Taneční studio Reflex
SK Vinea klub Kadaň


Výkresy Sportovní haly

Půdorys 1.NP - část A
Půdorys 1.NP - část B
Půdorys 2.NP - část A
Půdorys 2.NP - část B

Projekt je zacílen na vybudování Sportovní víceúčelové haly pro podporu rozvoje sportu a oddychových aktivit. Zahrnuje komplexně vybavené sportovní centrum včetně přilehlé komunikace , parkovacích ploch a zeleně. Sportovní centrum bude zahrnovat hřiště pro kolektivní sporty s hledištěm pro 500 diváků, 2 kurty pro squash, recepci se zázemím a kapacitou baru 32 míst, posilovnu, menší tělocvičnu, saunu a relaxační místnost, šatny, sociální zařízení a další provozní a technické místnosti.3. etapa stavby Sportovní víceúčelové haly zahájena

Stěžejní náplní 3. etapy je vybudování komunikací a parkovišť přilehlých k hale. Ty musí být dokončeny vzhledem k blížícím se nepříznivým klimatickým podmínkám nejpozději do konce října. Práce postupují dle schváleného harmonogramu a do konce této etapy tj. do prosince nás čekají zejména práce na kompletaci ústředního vytápění, montáž keramických obkladů, provádění podlahových krytin a zámečnické konstrukce.

Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 19.1.2011 :

3.etapa stavby sportovní víceúčelové haly končí. V této etapě byly dokončeny komunikace a parkovací plochy , keramické obklady, sauna,

obr. hala

obr. hala

oba squashové kurty,nátěry tribuny a osazení sedaček . Dále byly dokončeny přípojky splaškové a dešťové kanalizace, elektro přípojka, vodovodní přípojka, strojovna vytápění, osvětlení, PVC a osazení dveřních zárubní.

obr. hala

Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 6.12.2010 :

obr. hala


Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 3.12.2010 :


Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 18.10.2010 :

Předposlední etapa stavby sportovní víceúčelové haly se chýlí k závěru. Po dokončení pokládky živičných vrstev komunikací je povoleno jejich opětovné částečné užívání pro pěší směrem k zimnímu stadionu a do lesoparku.

Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

Starosta města - Zasedání zastupitelstva města Kadaně


publikováno: 19.06. 2019
staženo: 28.06 2019

Zasedání zastupitelstva města Kadaně - 27.6.2019
» číst více

Úřední deska

ČR - Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov


publikováno: 18.06. 2019
staženo: 02.09 2019

Oznámení o provádění měření hranic
» číst více

Úřední deska

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


publikováno: 18.06. 2019
staženo: 04.07 2019

Zveřejnění záměru obce pronajmout část. p. č. 2996/3 a š. 2996/1 v  k.ú. Kadaň
» číst více

Úřední deska

Odbor výstavby - výzva


publikováno: 18.06. 2019
staženo: 25.06 2019

Výzva více dodavatelům k podání nabídky "Kadaň - oprava opěrné zdi v ul. Na Průtahu"
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 18.06. 2019
staženo: 04.07 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Signál, Prunéřov)
» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška


publikováno: 17.06. 2019
staženo: 03.07 2019

VV - oznámení o možnosti převzít písemnost - Amálie Schwarzenbergová
» číst více
» celá úřední deska