Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Realizováno s podporou EU » Nábřeží Maxipsa Fíka » Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek I.

Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek I.


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

EU

Název projektu: Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani 
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/09.00052
Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Zhotovitelská firma: Stavby holding cz, a.s., Praha

Technický dozor investora: MULTITECHNIK divize II s.r.o. Chomutov
Celkové náklady akce : 138 849 056,00 Kč z toho dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad činí 121 526 943,99 Kč.

skica


 

 

Projekt Nábřeží Maxipsa Fíka má 26 partnerů, kterými jsou:

Cyklistický klub Hnízdil Kadaň 
Český svaz kanoistů
Doly Nástup Tušimice
Chomutovská sportovní unie
Kiwanis Kadaň
Kulturní zařízení Kadaň
Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, ul.Kpt.Jaroše 581, 432 01 Kadaň
Mateřská škola, ul.Husova 1337, 432 01 Kadaň
Mateřská škola, ul.Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň
Mateřská škola, ul.Kpt.Jaroše 1554, 432 01 Kadaň
Mateřská škola, ul.Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň
Mateřská škola, ul.Žitná 615, 432 01 Kadaň
Město Klášterec nad Ohří
Občanské sdružení Divadlo Navenek 
Občanské sdružení světlo Kadaň
Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení 
SASME s.r.o. 
Sdružení občanů pro podporu ochotnického divadla
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Taneční studio Reflex, občanské sdružení
TJ vodní sporty Kadaň
Základní umělecká škola

Základní škola Rudolfa Koblice

Základní škola Kadaň, ul.Chomutovská 1638, Kadaň

PhDr.Petr Hlaváček, Ph.D.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Okresní organizace Chomutov

 

Cílem projektu a následně jeho realizací byla obnova přirozeného vztahu města a řeky, neboť Ohře je neodmyslitelnou součástí života města Kadaně. Ještě v nedávné minulosti byly břehy řeky periférií, proto rehabilitací a zatraktivněním území získala tato část města rekreační a sportovní funkci jak pro obyvatele města, tak pro návštěvníky.
 

Území je propojeno originální ocelovou lávkou, jež pomáhá překonat výškový předěl nábřeží a Kadaňského stupně a zajišťuje plynulý přechod do volné krajiny směrem na Klášterec nad Ohří .

 

Nově vybudované území má za úkol obnovit přirozený vztah města a vodního toku řeky. Vybudováním integrované cyklistické a in line stezky by měl být výrazně posílen význam nábřežní multifunkční promenády. Celé území bylo vybaveno potřebnou infrastrukturou (lavičkami , veřejným i orientačním osvětlením a dalším nezbytným mobiliářem).

 

Projekt klad veliký důraz na vegetační a krajinářské úpravy celého území. Byly sanovány původní porosty, dále byla provedena dosadba dřevin, založeny nové rekreační plochy trávníků, vysety luční trávníky s vyšší druhovou skladbou včetně dosadby přírodě blízkých trvalek.

 

Do řeky byla zakotvena mola - před restaurací Split je molo větší pro kulturní akce a pod loděnicí je molo pro vodní sporty.Technické řešení stavby:

Komunikace

Konečný návrh úseku od hráze Kadaňského stupně k hornímu jezu byl vybudován jako mimoúrov ňový - mlatový povrch podél řeky lemovaný kamennými rovnaninami je určen pro pěší návštěvníky, výškový předěl pro cyklostezku a in-line stezku tvoří železobetonové prefabrikáty a horní hranu této komunikace lemují opěrné stěny z ocelových plechů CORTEN. Na přilehlé svahy cest byly vysazeny půdokryvné plazivé rostliny.
 

Celé nábřeží je propojeno pěšími i pojížděnými komunikacemi, které jsou opatřeny různorodými povrchy od mlatových cest, štětových dlažeb, pražcových chodníčků až po klasické kamenné dlažby. Asfaltové povrchy jsou na in line a cyklostezce.Lesní scéna Amfík

Jedná se o přírodní divadlo pro provozování kulturních akcí s kapacitou návštěvníků pro 240-270 diváků. Objekt je řešen atypicky kombinace dřevěných pražců a ocelových konstrukcí vrat.Jedná se o sezí³nní využití.

Rovněž objekt sociálního zařízení, nad nímž bylo vybudováno parkoviště, je řešeno z dřevěných prvků jako objekt pouze pro letní provoz.Hřiště a herní prvky
Celé území je doplněno uměleckými díly, jež slouží mimo jiné jako atrakce pro rodiny s dětmi.

Pramice - uložená dnem vzhůru u hřiště. U této pramice se budují dvě dětská hřiště.
Dřevěné funkční lavičky podél schodiště do ul. Fučíkovy
Hadovor - umístěný v laguně pod ulicí Fučikovou - masivní dřevěný prvek

Výtvarná díla umístěná v bosketu:
- létající kola - (klasický kolotoč, který má místo sedaček 2 bicykly)
- mlýnek pro Nadkřečka - průchozí otočný válec velkého průměruVodní atrakce:
- vodní souboj - v bosketu - jedná se o dvě vodní děla otočná kolem os
- kdo dál dostříkne - dvě kola, jejichž šlapáním je poháněno čerpadlo a z výtokové trysky voda stříká do řeky
- korýtko pro lodičky - klasickou ruční pumpou se plní ocelové korýtko vodou, ve kterém se mají pouštět lodičky.

Tyto vodní atrakce jsou určeny pouze pro sezónní letní provoz.
U mola je umístěn výtvarný vodní prvek - přívoz - velryba, jenž navazuje na atmosféru místa, tradici přívozu na druhou stranu Ohře. Pohyb plastiky velryby pro řece je ovládán ručně z paralelního lana napnutým v souběhu s lanem nosným a ukotveným ve skále na protějším břehu.Přívoz ma určenou pravidelnou provozní dobu, ale pouze v sezoně - tedy zejména v letních měsících.

Výtvarné dílo Stonek - je zaintegrované do objektu sociální zařízení
Pod hrází přehrady jsou umístěna umělecká díla akustický park - gong , bubínky, hlásné trouby, zvukovody a atrakce pro skateboard.
Sochařská díla - autorsky pojmenovaná K2, Ponorka, Fajfka - jedná se o samonosné sklobetonové skořepiny jsou - jedná se o sochy (kameny) "povalující se" volném terénu v klášterním parku.V rámci stavby byla opravena zeď významné národní kulturní památky "Areálu františkánského kláštera


Název projektu: Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani

Číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/09.00052
Investor: Město Kadaň
Projekt byl podporován Regionální radou regionu soudržnosti ve výši 92,5% způsobilých nákladů v rámci oblasti: 9.1.2.Podpora a revitalizace a regenerace středních a malých měst
Doba realizace: 01/2009-05/2011

EU

 


Aktuální informace k akci Nábřeží Maxipsa Fíka.

Nábřeží Maxipsa Fíka bylo definitivně finančně ukončeno. Město získalo od Regionální rady regionu soudržnosti dotaci ve výši 92,5 % . Nábřeží se těšilo velké pozornosti místních občanů i návštěvníků. Vodní atrakce prošly zkušebním provozem, ve kterém se doladily drobné nedostatky těchto atypických herních prvků. V současné době byly ještě doplněny odpadkové koše, aby návštěvníci měli možnost udržet Nábřeží v čistotě.Jako informaci občanům sdělujeme, že vodní atrakce byly však na zimu odpojeny od vodního zdroje, zárove budou demontována mola a uklizena loďka "Přívoz" z řeky. Objekt WC slouží rovněž jako sezónní objekt , proto byl také "zazimován".Aktuální informace ze dne 18.10. 2010 :

Práce na akci Nábřeží Maxipsa Fíka pokračují dle schváleného harmonogramu.V amfiteátru Nazvaném AMFíK jsou osazeny lavičky pro diváky, cyklostezky a pěšiny kolem řeky dostávají svoji definitivní podobu. Přilehlá oplocení také dostala novou tvář.
Na třetím obrázku je objekt sociálního zařízení pro veřejnost, nad ním bude parkoviště pro veřejnost.

V současné době finišují práce na dokončení čtvrté - předposlední etapy akce.
Připomínáme, že celý tento projekt je podpořen dotací z EU ROP Severozápad 92,5 % uznatelných nákladů.Aktuální informace ze dne 10.9. 2010 :

Práce na stavbě pokračují na realizaci zejména cyklostezek - probíhá asfaltování povrchů, dále pak se osazují již lavičky v Amfíku, dopracovávají se detaily pro osazení uměleckých děl. Na snímku je vidět montáž uměleckého díla HADOVOR, který bude umístěn v přírodně vytvořené laguně pod točnou ulice Fučíkova. Pečlivě se řeší každý detail stavby ať se jedná o oplocení jednotlivých zahrad, osazení uměleckých děl, kombinace gabionových zdí s prefabrikovanými a ocelovými prvky. Velký důraz je kladen na krajinářské detaily budoucího nábřeží. Architekti, tak dodavatelé stavby mají náročný úkol, jehož výsledkem bude netypické pojetí nábřeží a úprav celého přilehlého území.

Aktuální informace ze dne 24.6. 2010 :

Práce na Nábřeží Maxipsa Fíka postupují podle požadavků investora a autorského dozoru projektu. Byla ukončena III. etapa. Další etapa představuje postupné dokončování klášterního parku, sesazování suchých kaenných zídek, v prostoru pod kada ňským stupněm se začaly osazovat překážky pro in line. Cyklistická a in line stezka dostává konkrétní tvar lemovaný betonovými prefabrikáty a cortenovými plechy, v kterých bude zabudováno orientační osvětlení.
Tento projekt je propodrán Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Severozápad.

rolex replica watches

obrobrobrobrobr

 

Aktuální informace ze dne 26.5. 2010 :

Na Nabřeží Maxipsa Fíka pokračují práce zejména na cyklostezkách, na snímku jsou cortenové stěny pod loděnicí. Na dalším snímku je zachycen nový moderní způsob ošetření vrby, která byla stržena jarními záplavami. Dále se osazují ocelové kruhy jako ohraničení jednotlivých zelených ploch v bosketu u Splitu. Byly dokončeny asfaltové vrstvy Fučíkově ulice a dále po stupněm jsou zasfaltovány plochy stezek. Projekt začínám mít čím dále čitelnější podobu.

obrobrobr

 

Aktuální informace ze dne 6.4. 2010 :

Akce NMF - práce započaly po zimních měsících.Práce se rozběhly v plném proudu. Pokračují v realizaci povrchů ve Fučíkově ulici, kde opět tímto žádáme občany bydlící v této ulici o laskavou trpělivost s probíhající stavbou. Rovnají se kamenné zídky v klášterním parku, započnou práce na zajištění plotů přilehlých zahrádek v ul. Lázeňská a v Zahrádkách. Jarní tání a zvýšená hladina řeky Ohře provedla "zátěžovou zkoušku" na podkladních vrstvách pěší stezky a kamenných rovnaninách podél řeky s uspokojivým výsledkem - viz foto.

obrobrobr

Aktuální informace ze dne 17.12. 2009 :

Na Nábřeží Maxipsa Fíka přes nevhodné klimatické podmínky se práce úplně nezastavily. Pokračuje výstavba amfiterátru AMFíK - probíhá montáž ohrazení hlediště z dubových pražců. Dále probíhají stavební práce na Fučíkově ulici, kde se připravují podkladní konstrukce pro novou komunikaci.Po zimních měsících bude podloží rozmrzávat a bahno bude značně stěžovat zemní práce.
Dodavatel i investor se bude snažit dbát na pořádek přilehlých ulic, což bude těžký úkol pro všechny zúčastněné. prosíme občany o laskavou trpělivost. Ale práce se nedají omezit, už tak bylo letošní zimní období pro stavaře nepříznivé a mají co dohánět.

obrobrobr

 

Aktuální informace ze dne 17.12. 2009 :

Práce na Nábřeží Maxipsa fFíka pokračují navzdory zimnímu počasí. Na snímcích jsou vidět pracovníci při budování tzv. suchých kamenných zídek, které budou zajišÂ´tovat stezku podél ohradní zdi okolo kláštera. Dále pokračují práce na budování AMFíKU - již se osazují dubové pražce na trychtýřovité hlediště.Dále lávka nad stupněm je již osazena, ale zatím je na ni zákaz vstupu.
Práce na stavbě budou v době vánočních svátků přerušeny od 18.12, do 4. 1. 2010.
Žádáme tímto občany o respetkování informací uvedených na bezpečnostních tabulkách staveniště. Opravdu nejde o plané varování, ale jde jednozančně o staveniště a vstup na stavbu není bezpečný. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké vánoční svátky a šŠ¥astný nový rok 2010.

 

obrobrobrobrobr

 

Aktuální informace ze dne 4.11. 2009 :

Stavba Nábřeží Maxipsa Fíka pokračuje zejména výstavbou komunikací propojující AMFíK, hotel SPLIT a stezkou okolo řeky Ohře. Práce stěžuje nevlídné listopadové počasí. Prosíme tímto občany o shovívavost související s případným znečištěním přilehlých komunikací, čištění probíhá pravidelně, ale výsledek mnohdy není uspokojivý vzhledem k intezitě deště.

 

obrobrobrobr


Aktuální informace ze dne 21.10. 2009 :

Práce na Promenádě Nábřeží Maxipsa Fíka pokračují dle smlouvy. V obrázcích je vidět výstavba komunikačních tras. Obrubníky lemují budoucí in line stezku a kamenné drátokoše - gabiony budou lemovat stezku k budoucímu AMFíKU. Jinak probíhají složité přeložky podzemních komunikačních vedení v místech budoucího parkoviště a WC pro veřejnost. Dále se budují přírodní stupně z dubových pražců ve směru k Františkánskému klášteru a další práce okolo ohradní zdi kláštera.
Jedná se o významnou investiční akci města, která je podporována z programu ROP SEVEROZíPAD.

obrobrobrobr

 

Aktuální informace ze dne 21.9. 2009 :

Nábřeží Maxipsa Fíka - postupně probíhají stavební práce na stezkách - in line a pro chodce. pro výškové rozdělníé jednotlivých úrovní stezky pro in line a stezky pro pěší jsou osazovány speciální železobetnové prefabrikáty, které budou zárove ň plnit funkci obrubníků.


obrobrobrobrobrobr

 

Aktuální informace ze dne 1.9. 2009 :

Na stavbě probíhají práce dle schváleného harmonogramu, v současné době se mimo jiné dokončuje oprava ohradní zdi Františkánského kláštera. Dle požadavku památkářů byla zeč staticky zajištěna a omítnuta. Ohradní zeč byla v historii vždy nahrubo omítnuta, proto kamenné zdivo není zděné jako pohledové.
Zárove ň nad Kadaňským stupněm se osazují kotvy pro budoucí lávku pro pěší.

obr

Aktuální informace ze dne 15.7. 2009 :

Na promenádě Maxipsa Fíka v Kadani proběhla 30.6. 2009 přejímka 1.etapy výstavby. Stále probíhají hrubé terénní úpravy , byly provedeny přeložky a chráničky dešťové kanalizace, začíná se rýsovat budoucí plocha pro in-line pod hrází kada ňského stupně. Byly osazeny skruže pro výsadbu stromů. Na první fotografii je pěšina podél klášterní zdi, na druhé místo pro budoucí přírodní amfiteátr.

obrobr


Aktuální informace ze dne 17.6. 2009 :

Na promenádě Maxipsa Fíka se dokončují hrubé terénní úpravy 1. etapy projektu, provádí se přeložky a chráničky dešťové kanalizace, začínají se rýsovat budoucí chodníčky v klášterním parku. Na fotografii jsou hrubé terénní úpravy v prostoru amfiteátru.

obr


Aktuální informace ze dne 3.6. 2009 :

Stavební práce na promenádě Maxipsa Fíka pokračují dle stanoveného harmonogramu. Stále probíhají hrubé terénní úpravy na cyklostezce a chodníku podél řeky Ohře. Připravují se přeložky inženýrských sítí. Pracuje se na pěších komunikacích v budoucím parku pod klášterem.

obr.1

Aktuální informace ze dne 22.5.2009:
obr.1


Aktuální informace ze dne 23.4.2009:
Na stavbě pokračují hrubé terénní úpravy a kompletní rekonstrukce klášterní zdi. Zvětralé úseky oplocení byly rozebrány a přezdívají se do původní podoby, vyhovující části zdiva jsou opravovány. Podél klášterní zdi bude položeno drenážní odvodnění. Na opačné straně stavby (pod objektem loděnice) byly zahájeny terénní úpravy pro budoucí opěrnou zeč, která bude chránit cyklistickou stezku, in-line stezku a chodník, které povedou podél řeky .


obr.1

Na fotu příprava pro odvodnění pramene u restaurace Split.


Aktuální informace ze dne 23.1. 2009 :
Ve středu 14.1. 2009 bylo oficiálně předáno staveniště na akci "Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani" zhotovitelské firmě Stavby holding cz, a.s. Praha. Vlastní práce budou zahájeny povoleným kácením vytypovaných stromů na nábřeží, a to od ulice Nerudova ke kada ňskému stupni, včetně areálu bývalého letního kina. Následně budou probíhat další práce, jako demolice objektů letního kina a terénní úpravy.

obr.1
Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 2020 DSO, návrhu střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu, závěrečného účtu za rok 2018, o rozpočtovém opatření č.1/2019

» číst více

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Schválený střednědobý výhled 2021 - 2022

» číst více

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Schválený rozpočet 2020 - DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - veřejná vyhláška


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 27.12 2019

VV - zrušení opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

» číst více

Úřední deska

Starosta - zasedání Zastupitelstva města Kadaně


publikováno: 04.12. 2019
staženo: 13.12 2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kadaně - 12.12.2019
» číst více

Úřední deska

Město Kadaň - majetkoprávní úsek - zveřejnění záměru obce


publikováno: 04.12. 2019
staženo: 19.12 2019

Zveřejnění záměru obce: 

1) Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o způsobu užívání autocvičiště Kadaň č.14301/17 ze dne 27.12.2017 ve smyslu rozšíření uživatelů
2) Prodej bytové jednotky č.p. 1158, 1159, 1160


» číst více
» celá úřední deska