Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Chytrá vinice

Chytrá vinice


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEMVysvětlivky:

 

Tbar- současná teplota

Tbarmax - maximální denní teplota

Tmin - minimální denní teplota

Twet - teplota mokrého teploměru

Tdp - teplota rosného bodu

RH - relativní vlhkost vzduchu

 

Peronospora - Signály od Šteberleho a Goidaniche sčítáme a zobrazujeme  jako signál nebezpečí výskytu peronospory. Signál nabývá hodnot od 0 (žádné nebezpečí) 3 (obě metody hlásí maximální nebezpečí).

 

Padlí- hodnoty indexu příznivých podmínek pro šíření padlí nabývají hodnot 0 až 100%

V případě, že se hodnota indexu pohybuje od0 do 20%, lze prodloužit standardní postřikový interval.

Při hodnotě indexu od 20 do 60%, lze dodržet standardní postřikový interval.

Při hodnotě indexu nad 60 do 100% je doporučeno interval mezi postřiky zkrátit.  

 

Botrytis -       Botrytis index <=0 - žádné nebezpečí infekce botrytis cinerea

Botrytis index 0 až 0,5 - nízké nebezpečí infekce

Botrytis index 0,5 až 1 - střední nebezpečí infekce

Botrytis index > 1 - vysoké nebezpečí infekce

 

Graf teploty vzduchu zobrazuje průběh teploty, teploty mokrého teploměru a teploty rosného bodu. Pokud se křivky teploty a teploty rosného bodu překrývají, s vysokou pravděpodobností došlo k orosení listů - teplota rosného bodu je stejná jako teplota vzduchu. Modrá křivka (teplota rosného bodu) ukazuje teplotu, kam mohou v nejbližších nočních hodinách klesnout teploty, pokud v mezidobí nepřijdou srážky a panuje jasná obloha a bezvětří.

 

Graf relativní vlhkosti vzduchu zobrazuje její průběh. Při hodnotách nad 95% lze s velkou pravděpodobností předpokládat orosení listů.

 

Graf denní srážky zobrazuje sumu srážek za den od půlnoci do půlnoci v mm.


Webové stránky  - vinice Františkánský klášter http://www.ivinice.cz/mobil/datachv.php?node=45

                           vinice Tušimice http://www.ivinice.cz/mobil/datachv.php?node=44

 


 
Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 19.08. 2019
staženo: 03.09 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Driziová, Vejprty)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 19.08. 2019
staženo: 03.09 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (FRK, Mírové náměstí)
» číst více

Úřední deska

Město Kadaň - Výběrové řízení - odbor SVaZ - terénní pracovník v sociálních službách


publikováno: 19.08. 2019
staženo: 16.09 2019

odbor sociálních věcí a zdravotnictví - terénní pracovník v sociálních službách
» číst více

Úřední deska

SSE Explo ČR s.r.o. - ohlášení odstřelu v lomu Úhošťany


publikováno: 15.08. 2019
staženo: 19.08 2019

Clonový odstřel v lomu Úhošťany 
» číst více

Úřední deska

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - Veřejná vyhláška


publikováno: 15.08. 2019
staženo: 16.09 2019

VV - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pětipsy
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 14.08. 2019
staženo: 29.08 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Bauvant, Dvořákova)
» číst více
» celá úřední deska