Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Chytrá vinice

Chytrá vinice


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEMVysvětlivky:

 

Tbar- současná teplota

Tbarmax - maximální denní teplota

Tmin - minimální denní teplota

Twet - teplota mokrého teploměru

Tdp - teplota rosného bodu

RH - relativní vlhkost vzduchu

 

Peronospora - Signály od Šteberleho a Goidaniche sčítáme a zobrazujeme  jako signál nebezpečí výskytu peronospory. Signál nabývá hodnot od 0 (žádné nebezpečí) 3 (obě metody hlásí maximální nebezpečí).

 

Padlí- hodnoty indexu příznivých podmínek pro šíření padlí nabývají hodnot 0 až 100%

V případě, že se hodnota indexu pohybuje od0 do 20%, lze prodloužit standardní postřikový interval.

Při hodnotě indexu od 20 do 60%, lze dodržet standardní postřikový interval.

Při hodnotě indexu nad 60 do 100% je doporučeno interval mezi postřiky zkrátit.  

 

Botrytis -       Botrytis index <=0 - žádné nebezpečí infekce botrytis cinerea

Botrytis index 0 až 0,5 - nízké nebezpečí infekce

Botrytis index 0,5 až 1 - střední nebezpečí infekce

Botrytis index > 1 - vysoké nebezpečí infekce

 

Graf teploty vzduchu zobrazuje průběh teploty, teploty mokrého teploměru a teploty rosného bodu. Pokud se křivky teploty a teploty rosného bodu překrývají, s vysokou pravděpodobností došlo k orosení listů - teplota rosného bodu je stejná jako teplota vzduchu. Modrá křivka (teplota rosného bodu) ukazuje teplotu, kam mohou v nejbližších nočních hodinách klesnout teploty, pokud v mezidobí nepřijdou srážky a panuje jasná obloha a bezvětří.

 

Graf relativní vlhkosti vzduchu zobrazuje její průběh. Při hodnotách nad 95% lze s velkou pravděpodobností předpokládat orosení listů.

 

Graf denní srážky zobrazuje sumu srážek za den od půlnoci do půlnoci v mm.


Webové stránky  - vinice Františkánský klášter http://www.ivinice.cz/mobil/datachv.php?node=45

                           vinice Tušimice http://www.ivinice.cz/mobil/datachv.php?node=44

 


 
Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí


publikováno: 24.05. 2019
staženo: 10.06 2019

VV - Rozhodnutí "Kanalizační řád - pro průmyslovou zónu VERNE, kanalizační systém zakončený ČOV pro PZ VERNE na p. p. č. 771/2, 771/4
» číst více

Úřední deska

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - Veřejná vyhláška


publikováno: 24.05. 2019
staženo: 11.07 2019

VV - Doručení návrhu 3. změny regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně a oznámení konání veřejného projednání
» číst více

Úřední deska

EÚ Klatovy - Odročení dražby


publikováno: 24.05. 2019
staženo: 10.06 2019

Odročení dražby na neurčito - Agoszta Jaroslav
» číst více

Úřední deska

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


publikováno: 23.05. 2019
staženo: 01.07 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY


červen/ 2019


» číst více

Úřední deska

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


publikováno: 23.05. 2019
staženo: 28.05 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY


květen/ 2019


» číst více

Úřední deska

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volného bytu tzv. Startovací byt


publikováno: 23.05. 2019
staženo: 24.06 2019

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu jako tzv. Startovací byt - Golovinova 1348
» číst více
» celá úřední deska