Vyhledávání na stránkách
domů » občan » Městský úřad » Závěrečné účty města

Závěrečný účet města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Do listinné podoby jednotlivých materiálů lze nahlédnout u vedoucí ekonomického odboru - č. dveří 28, MěÚ, Mírové náměstí 

Závěrečný účet města za rok 2017


Součástí závěrečného účtu jsou:

1)Rozbor hospodaření města za rok 2017
2) Výkaz o výsledku hospodaření za rok 2017
3) Výkaz o stavu, tvorbě a použití fondů za rok 2017
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a státním fondům za rok 2017
5) Výkaz o stavu a pohybu majetku města v roce 2017
6) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
7) Finanční majetek a hospodaření obchodních společností za rok 2017
8) Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017  

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 13/2017

ROZVAHA ÚSC za období 13/2017

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 13/2017

Přehled o peněžních tocích za období 13/2017

Výkaz zisku a ztráty ÚSC za období 13/2017


Závěrečný účet města za rok 2018

1) Rozbor hospodaření města za rok 2018
2) Výkaz o výsledku hospodaření za rok 2018
3) Výkaz o stavu, tvorbě a použití fondů za rok 2018
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a státním fondům za rok 2018
5) Výkaz o stavu a pohybu majetku města v roce 2018
6) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018
7) Finanční majetek a hospodaření obchodních společností za rok 2018
8) Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018  

Účetní výkazy města
Závěrečný účet - soupis
Počet přiložených dokumentů: 01 příspevků Strana 1 z 1 nahoru ˆÚřední nformace

Úřední deska

Odbor dopravy - opatření obecné povahy


publikováno: 11.10. 2019
staženo: 26.10 2019

VV - opatření obecné povahy - oprava živičného povrchu silnice III/2239 Kovářská

» číst více

Úřední deska

Hejtman - Ústecký kraj


publikováno: 10.10. 2019
staženo: 22.10 2019

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - opatření obecné povahy


publikováno: 10.10. 2019
staženo: 25.10 2019

VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu, obec Vintířov - Rekonstrukce kabelu NN v obci Vintířov

» číst více

Úřední deska

EÚ Praha - Dražební vyhláška


publikováno: 08.10. 2019
staženo: 06.11 2019

DV - Zrůbek Jiří, 6.11.2019 

» číst více

Úřední deska

EÚ Litoměřice - dražební vyhláška


publikováno: 08.10. 2019
staženo: 04.12 2019

DV - Kúdela Roman, 4.12.2019 (1248/18 byt)

» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - opatření obecné povahy


publikováno: 08.10. 2019
staženo: 23.10 2019

VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu, obec Okounov - Oprava vozovky silnice III/1987 Korunní - Kamenec

» číst více
» celá úřední deska