ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
OdkazObčan OdkazDokumenty a formuláře Městský úřad Telefonní seznam MHD Informace MěÚ Organizační struktura Starosta města Místostarosta města Odbor tajemníka úřadu Odbor ekonomický Odbor vnitřních věcí Odbor výstavby Stavební úřad Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy Odbor soc. věcí a zdravotnictví Živnostenský úřad Odbor životního prostředí Městská policie Jednotka požární ochrany Rozpočet města Závěrečné účty města Dotační programy města Kadaně Smlouvy nad 50 tisíc Kč Městská zeleň Územní plánování Regenerace MPR Kadaň Správní poplatky Organizace města Přijímání a vyřizování petic Vyhlášky,nařízení a pravidla Postup při vyřizování žádostí Povinně zveřejňované informace Psí útulek Termíny svatebních obřadů Kamerové body Memorandum o spolupráci Nejohroženější objekty MPR Odbor životního prostředí GDPR odkazÚřední deska odkazSamospráva odkazKde, jak a co zařídíte odkazAktuality odkazAutovraky odkazE-podatelna odkazPodnikatel odkazVýběrová řízení, volná místa odkazZtráty a nálezy odkazStudentské náměstí odkazRegenerace zeleně odkazSmetanovy sady odkazRevitalizace Smetanových sadů odkazRooseveltovy sady odkazStav obnovy elektráren v ÚK odkazProhlášení o přístupnosti odkazŠpitálské předměstí odkazLöschnerovo náměstí odkazRealizováno s podporou EU odkazNabídky - portál prace.cz odkazDSO Cyklostezka Prunéřov – Černovice odkazKadaň - cyklostezka Ohře odkazInfo-KERAKAOLIN odkazVolby odkazProjekty OPZ odkazProjekty IROP odkazStudie Úhošťany odkazProjekty Euroregion odkazRevitalizace Na Podlesí odkazRevitalizace parkánů odkazChytrá vinice odkazSběrné přístřešky a nádoby
» občan » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 46
Vedoucí odboru - Ing. Jiří Frajt

Mapa výsadby stromů
  • státní správa lesů, myslivost a rybářství (lovecké a rybářské lístky,honitby)
  • odpadové hospodářství, ochrana přírody
  • vodní hospodářství a zemědělství (vodoprávní povolení)
  • ochrana zemědělského půdního fondu (odnímání pozemků,registrace zemědělských podnikatelů)
  • ochrana ovzduší
  • rostlinolékařská péče
  • ochrana zvířat proti týrání

Památné stromy v Kadani a okolí naleznete zde.

Telefonní seznam odboru - Odbor životního prostředí

Vedoucí­ odboru

Ing.

Frajt Jiří


Vedoucí odboru
Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 15
tel.: +420 474 319 553
email: jiri.frajt@mesto-kadan.cz

Myslivost, odpadové hospodářství­ a správa městských lesů, lovecké lístky

Brouček Václav


Myslivost, odpadové hospodářství a správa městských lesů, lovecké lístky
Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 24
tel.: +420 474 319 560
email: vaclav.broucek@mesto-kadan.cz

Správa veřejné zeleně a zábory, deratizace

Ing.

Jancák Miroslav


Správa veřejné zeleně a zábory, deratizace
Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 18
tel.: +420 474 319 557
email: miroslav.jancak@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana vod

Ing.

Isák Zdeněk


Vodní hospodářství, ochrana vod
Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 558
email: zdenek.isak@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana ZPF

Slavíková Eliška

DiS.
Ochrana zemědělského půdního fondu, vodní hospodářství a ochrana vod
Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 559
email: eliska.slavikova@mesto-kadan.cz

Ochrana ovzduší­, státní správa lesů, zástupce vedoucího odboru

Ing.

Krupička Zdeněk


Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 20
tel.: +420 474 319 561
email: zdenek.krupicka@mesto-kadan.cz

Ochrana přírody a krajiny, rybářské lístky

Ing.

Čermák Petr


Referent ochrany přírody a krajiny
Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 17
tel.: +420 474 319 556
email: petr.cermak@mesto-kadan.cz

Odpadové hospodářství­

Fialová Dana


E.I.A, odpadové hospodářství, administrativa
Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 16
tel.: +420 474 319 552
email: dana.fialova@mesto-kadan.cz

Administrativa, týrání zvířat, odpadové hospodářství města

Burešová Lenka


rybářské lístky
Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 18
tel.: +420 474 319 557
email: lenka.buresova@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana vod, samospráva, vodní stavby

Žáková Jitka


Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 559
email: jitka.zakova@mesto-kadan.cz

Počet přiložených dokumentů: 46


Dokument typu MS Word

Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o závazné stanovisko k zalesnění nad 0,5 ha


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o odchylný postup při ochraně ptactva


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu


Dokument typu: Adobe Reader

Žádost o vydání společného povolení


Dokument typu: Jiný druh...
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o vydání rybářského lístku.


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu MS Word

oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003

Žádost rozhodnutí v pochybnostech na zemědělském půdním fondu


Dokument typu: Jiný druh...
Dokument typu MS Word

Žádost o povolení odběru ornice


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o vydání loveckého lístku


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o vyjádření


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu Adobe Reader

Volný pohyb psů po Kadani - mapa


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Správci zeleně v Kadani - mapa


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu MS Word

Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu Adobe Reader

Dětská hřiště v Kadani - mapa


Dokument typu: Adobe Reader

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu


Dokument typu: Jiný druh...
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o povolení k vypouštění odpadních podzemních vod do vod nebo o jeho změnu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o stavební povolení k vodním dílům


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod látky s obsahem zvlášť nebezpečné závadné do kanalizace nebo o jeho změnu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o udělení souhlasu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o vyjádření


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému odběru vodnímu dílu potřebnému k takovému


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Zábor v zeleně


Dokument typu: Adobe Reader
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti