Jednorázová dotace z rozpočtu Města Kadaně pro začínající podnikatele a na vytvoření nového pracovní

Podnikatel
Jednorázová dotace z rozpočtu Města Kadaně pro začínající podnikatele a na vytvoření nového pracovního místa


Tento dotační program je určen pro žáky na realizaci vlastních podnikatelských záměrů po dokončení jejich řádného studia. Žadatel musí splňovat podmínky stanovené dotačním programem. Dotace
je určená žákům na školách v České republice s bydlištěm na území města Kadaně, kteří v období do 1 roku od řádného po dokončení studia budou podnikat po dobu tří let na území města Kadaně.

Uzavřením smlouvy se příjemce dotace zavazuje, že v období do 1 roku od řádného dokončení studia bude podnikat na území města Kadaně po dobu tří let za dotaci ve výši 200 000 Kč.

Tento dotační program je určen také pro zaměstnavatele, kteří vytvoří pracovní místo pro absolventa na území města Kadaně. Pro takového zaměstnavatele je připravena jednorázová dotace ve výši 40 000 Kč.

Žadatel musí splňovat tyto základní podmínky:

 • žadatel má bydliště na území města Kadaně

 • absolvent, který získal živnostenské oprávnění k předmětu podnikání a bude živnost provozovat na území města Kadaně po dobu tří let,

 • zaměstnavatel, který vytvořil pro absolventa pracovní místo na území města Kadaně
  na dobu tří let,

 • v případě právnické osoby má sídlo v České republice nebo v případě fyzické osoby
  má trvalé bydliště v České republice

 • zaměstnavatel je podnikatel bez zaměstnanců nebo zaměstnává méně než 10 osob

 • zaměstnavatel má roční obrat nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje
  1 milion EUR

 • absolvent i zaměstnavatel splňuje podmínku bezdlužnosti, finanční podpora nebude poskytnuta žadateli, který je nebo se v průběhu řízení o poskytnutí dotace ocitne v exekuci či vstoupí do insolvence a má dluhy vůči orgánům státní správy a samosprávy.

 

Žádost o jednorázovou dotaci lze podat od 1. září 2022.

 

Kontaktní osoba pracovnice obecního živnostenského úřadu pracoviště: Jana Roháče 1381, Kadaň

 

  Všechny potřebné dokumenty a informace naleznete na webu města.

Vytvořeno 14.7.2022 8:03:54 | přečteno 1860x | jindrich.rebec
load