Omezení provozu na silnici č. II/568 pod železničním viaduktem v ul. Hřbitovní v Kadani

uzavirka2 568

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím informacím.

 

Ve dnech od 06. 09. 2021 do 31. 10. 2021 dojde k omezení provozu pro vozidla i chodce na silnici č. II/568 pod železničním viaduktem v ul. Hřbitovní v Kadani (výjezd a příjezd směr Tušimice) z důvodu jeho rekonstrukce. Investorem je Správa železnic.

 

Stavební práce by měly proběhnout v následujících předpokládaných etapách:

 

1. etapa:  Podsyp mostu a demolice – kompletní uzavření komunikace pro vozidla i pěší od 06. 09. 2021 do 12. 09. 2021

2. etapa:Úpravy opěr – zúžená komunikace bez omezení výšky, umožněn průchod chodcům od 13. 09. 2021 do 23. 09. 2021

3. etapa:Osazování ocelových nosníků – kompletní uzavření komunikace pro vozidla i pěší od 24. 09. 2021 do 26. 09. 2021

4. etapa: Podskružení, betonářské práce – umožněn průchod pro pěší, zúžená komunikace, snížený průjezdný profil na 3,2 m od 27. 09. 2021 do 31. 10. 2021

5. etapa: Obnovení průchodu i průjezdu od 01. 11. 2021.

 

Během prací dojde v několika dnech (viz předpokládané etapy) k omezení přístupu pěších na hřbitov.  Obchůzná trasa pro chodce bude vedena okolo garáží, takže se cesta značně prodlouží. Na Svátek zesnulých (Dušičky) by už ale měl být železniční most opraven, a stavební práce by měly být ukončeny.

 

V příštích dvou týdnech bude také probíhat návoz kaolinu z Rokle do úpravny v Kadani v Polní ulici, který z výše uvedených důvodů bude probíhat přes ulici Věžní, areál šamotky do ulice Obránců míru a odtud dále po Polní. Doprava bude probíhat v obou směrech, pouze ve všedních dnech max. do 16 hod. a vozovka bude čištěna kropícím vozem.

 

Bohužel od 20. 09. 2021 s výše zmíněným dopravním omezením bude kolidovat další rekonstrukce mostu – tentokrát silničního ev. č. 1981-002. Jedná se o most nad železniční tratí v Prunéřově u odbočky k nádraží, který bude také uzavřen, tentokrát až do jarních měsíců příštího roku. Objízdná trasa pro nákladní vozidla bude vedena po ul. Na Průtahu a Chomutovská. Co se týká prunéřovského mostu, tak bližší informace od zhotovitele teprve obdržíme. Poté budeme občany města informovat podrobněji. Ani jednu z těchto rekonstrukcí nelze odložit, plánují se v rámci zastavení provozu na trati, takže i několik měsíců nebo roků předem.

 

 

Prosíme občany města o trpělivost a především shovívavost.


Vytvořeno 3.9.2021 7:34:29 | přečteno 632x | jindrich.rebec
load