Oprava na silnici I/13 mezi Prunéřovem a Zelenou

air hammer

V pátek 17. dubna 2020 byla zahájena oprava povrchu na silnici I/13 v úseku mezi Prunéřovem a Zelenou v Ústeckém kraji. Silný provoz na této komunikaci mezi Kláštercem nad Ohří a Zelenou se negativně podepsal na stavu krytu vozovky, který je nutné zrekonstruovat. Práce na úseku dlouhém zhruba 3,3 km jsou rozděleny do několika etap a skončí na začátku srpna.

Rekonstrukce směrově nerozdělené komunikace I/13 začíná před křižovatkou se silnicí III/22322 u odbočky na Blahuňov. Konec opravy je před křižovatkou s komunikací III/01328 a III/22318 u Prunéřova. Celková délka opravovaného úseku je 3350 m (staničení km 40,746–44,096). Práce jsou z časového hlediska rozděleny do celkem deseti etap, během kterých bude docházet k postupnému omezování provozu. Ten bude sveden do jednoho jízdního pruhu a veden po volné polovině komunikace. Celý opravovaný úsek je rozdělený na pět částí, přičemž každá z nich je dlouhá max. 680 m. Během pracovní doby (06:00–18:00) bude provoz řízen proškolenými pracovníky stavby, mimo pracovní dobu pomocí semaforů. V místě zúžení bude snížena maximální rychlost na 50 km/h. Oprava vozovky v jednotlivých etapách proběhne v termínu 17. 4. až 18. 7. Následovat bude dosypání krajnice (19. až 21. 7.) a instalace vodorovného značení (22. 7. až 3. 8.).

Výsledky provedeného diagnostického průzkumu prokázaly, že stav vozovky byl shledán jako nevyhovující. Během rekonstrukce dojde k souvislé velkoplošné opravě asfaltového povrchu komunikace, z něhož bude odstraněna stávající vozovka v tloušťce 12 cm. Ta bude nahrazena novým asfaltovým souvrstvím stejné tloušťky 18 cm, čímž dojde ke zvýšení komunikace o 6 cm. V celé délce úseku budou po obou stranách doplněny chybějící nezpevněné krajnice. V případě mostu ev. č. 13-024 (přes tok Přivaděč Ohře–Bílina) dojde k odstranění obrusné vrstvy v tl. 4 cm, která bude opět nahrazena novou vrstvou totožné tloušťky. Vyměněna za nová budou i stávající svodidla. Obnovou projde také vodorovné i svislé dopravní značení.

Autobusová zastávka Kadaň, Prunéřov bude ve směru na Klášterec nad Ohří zachována ve stávajícím stavu. Zastávka Kadaň, Prunéřov, Ušák má v obou směrech nezpevněný povrch, a proto bude v rámci opravy provedeno napojení asfaltovým recyklátem v šířce 2 m. Současná odstavná asfaltová plocha v km 4,266 až 4,312 bude zachována a rovněž opravena stejným způsobem jako hlavní trasa. Podél komunikace budou zároveň pročištěny příkopy (včetně propustků) a propustky pod sjezdy k okolním nemovitostem.

Opravu provádí Společnost Prunéřov ES-F, zastoupená společníky EKOSTAVBY Louny s.r.o. a Froněk, spol. s r.o., jejíž nabídka ve výši 65,88 mil. Kč (bez DPH) byla mezi sedmi nabídkami vybrána jako nejvýhodnější. Oprava navazuje na tu, která běží od 23. března do 6. května 2020 na přilehlém dvoukilometrovém úseku silnice I/13 u tepelné elektrárny Prunéřov.
Vytvořeno 20.4.2020 12:26:08 | přečteno 247x | jindrich.rebec
load