Přesuny speciálních kontejnerů (textil a elektroodpad)

Kontejnery

Z důvodu nízkého využívání nádoby na textil v lokalitě Obránců Míru u čp. 1562 bude tato nádoba přemístěna do Golovinovy ulice k přístřešku u čp. 1353.

Z důvodu nízkého využívání nádoby na textil v lokalitě Obránců Míru u čp. 1562 bude tato nádoba přemístěna do Golovinovy ulice k přístřešku u čp. 1353.

Z důvodu stavebních úprav před domem Prior budou přemístěny obě nádoby na textil a jedna na elektroodpad.Jedna na textil se přemístí ke skupině nádob vedle prodejny Penny. Druhá do přístřešku číslo 37 v ulici 1. Máje. Nádoba na elektroodpad bude umístěna na novou plochu vedle prodejny Penny zároveň s druhou nádobou na elektroodpad.

V měsíci březnu bude po městě rozmístěno dalších deset nádob na použitý potravinářský olej. Jedná se o místa, kde již v minulosti byly nebo si přáli občané města:

Koželužská u čp. 1510 (přístřešek číslo 24)

Ulice 1. Máje u čp. 1542 (přístřešek číslo 41)

Ulice Na Podlesí u čp. 1417 (přístřešek číslo 94)

Ulice Na Podlesí u čp. 1439 (přístřešek číslo 86)

Husova ulice u čp. 1296 (přístřešek číslo 110)

Chomutovská ulice u čp. 1617 (přístřešek číslo 59)

Chomutovská ulice u čp. 1288 (přístřešek číslo 67)

Ulice Václava Havla u čp. 1079 (přístřešek číslo 133)

Ulice Vinohrady u čp. 2072 (přístřešek číslo 158)

Ulice Věžní u čp. 1392 (přístřešek číslo 18)

U stávajících míst bude pouze jedna malá změna. Nádoba od čp. 1531 v ulici 1. Máje bude přemístěna do sousedního přístřešku u čp. 1536 a bude nahrazena nádobou na kov.

Od března si můžou občané vyzvedávat mimo pytlů na plast a papír také sáčky na drobný bioodpad z kuchyně. Sáčky jsou rozložitelné a můžou se vyhazovat i s obsahem do nádob na bioodpad. Sáčky mají obsah 8 litrů a bude se vydávat jedna role (25 sáčků) na domácnost z Kadaně. Vydávat se budou na MěÚ v Kadani – odboru životního prostředí číslo dveří 18, kde se od března vydávají i pytle na plast a papír.

Dále je stále možné žádat o přidělení nádoby na bioodpad o obsahu 120 i 240 litrů nebo o výměnu nádoby 120 litrů za 240 litrů. 

Kontaktní osobou je paní Burešová na odboru životního prostředí MěÚ v Kadani, číslo dveří 18 tel. 474319557 nebo mail lenka.buresova@mesto-kadan.cz


Vytvořeno 5.3.2020 10:05:39 | přečteno 669x | jindrich.rebec
load