Stipendijní program Města Kadaň pro akademický rok 2022/2023

Student

Stipendijní program Města Kadaň pro akademický rok 2022/2023

Stipendijní program Města Kadaně představuje souhrn pravidel pro zařazení studenta do Programu pro poskytování stipendia. Stipendium Města Kadaň je určeno studentům prezenčního studia na vysokých školách v České republice, studujícím programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Student se zaváže, že bezprostředně po řádném ukončení studia bude pracovat nebo podnikat na území města Kadaně právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu bylo Stipendium ve výši 40 000 Kč poskytnuto.

 

Žadatel o stipendium musí splňovat tyto základní podmínky:

  • Žadatel o Stipendium musí mít trvalé bydliště na území města Kadaně.

  • Stipendium bude poskytováno maximálně po dobu standardní doby studia prvního zvoleného magisterského studijního programu (viz ustanovení § 46 odst. 2 věty druhé zákona) nebo prvního zvoleného bakalářského studijního programu (viz ustanovení
    § 45 odst. 2 zákona) a prvního zvoleného magisterského studijního programu bezprostředně navazujícího na bakalářský (viz ustanovení § 46 odst. 2 věty první zákona).
  • Žadatel o Stipendium musí být studentem prezenčního studia vysoké školy a absolventem prvního nebo vyššího ročníku studia, v případě navazujícího magisterského studia musí být absolventem posledního ročníku bakalářského studia.

  • Základní podmínkou pro poskytnutí Stipendia je studijní průměr za poslední absolvovaný ročník. Průměr nesmí překročit hodnotu 1,8.

  • Žádost o Stipendium musí být podána nejdéle k 30. listopadu daného kalendářního roku
    na Město Kadaň, odbor obecní živnostenský úřad, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

 

Žádost o stipendium lze podat od 1. září 2022. Žadatelé mohou také čerpat z dotačního titulu ústeckého kraje „Stipendium Ústeckého kraje pro VŠ studenty“.


Všechny potřebné dokumenty a informace naleznete na webu města.


Vytvořeno 14.7.2022 8:03:18 | přečteno 2374x | jindrich.rebec
load