Upozornění pro podnikatele - realitní zprostředkování

paragraf2

Upozornění pro podnikatele na novou vázanou živnost realitní zprostředkování

Dnem 3. 3. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), který mění i živnostenský zákon. Podnikatel, který provozuje ohlašovací živnost volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod 

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ obor činnosti č. 58 – realitní činnost, správa a údržba nemovitostí a hodlá v realitním zprostředkování pokračovat, je povinen do 6 měsíců (tj. do 3. 9. 2020) ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci ohlašovací živnosti volné zaniká. Požadovanou odbornou způsobilost v tomto případě lze doložit VŠ diplomem, vyšším odborném nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou, nebo dokladem o získání profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznání výsledků dalšího vzdělávání, tj. zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na následujících telefonních číslech – úsek registrace 474 319 631, vedoucí odboru 474 319 630, 721 335 268.


Vytvořeno 18.3.2020 11:16:13 | přečteno 319x | jindrich.rebec
load