Úpravy v Rooseveltových sadech

Park2022

V Rooseveltových sadech se dokončují vodohospodářské úpravy. Předmětem těchto úprav je obnova části jednoho ramene původního koryta říčky Bystřice později přejmenovaného na Prunéřovský potok. Po likvidaci střední části obce Prunéřov byl potok odkloněn a sadem nyní protékají zbytkové vody pod názvem Kadaňský potok. Úpravou bude převedena část vody ze současného nového koryta do obnovovaného ramene.

Rozdělovací objekt bude již na soutoku potoka a přítoku do sedimentační nádrže před tunelem na okraji parku. Do kovového koryta v tunelu bude vloženo další koryto, které bude převádět část vody tunelem. Na konci tunelu již v sadech dojde k rozdělení obou koryt. V obnoveném korytě dál bude protékat parkem voda přes několik tůní.

Cestou bude dotovat i tůň v blízkosti parovodu a obnovený rybník ve střední části parku. V blízkosti sportovní haly se voda z obnoveného koryta vrátí zpět do stávajícího. Naproti minigolfového hřiště je zřízena ještě jedna samostatná tůň. Cílem celé revitalizace je zadržování vody v krajině, na které město Kadaň získalo také dotaci ze Státního operačního fondu životního prostředí. Práce dle smlouvy budou ukončeny v červnu tohoto roku. Celkové náklady budou 6,4 mil. korun.   


Nová tůň s přepadem naproti minigolfového hřiště

1


Pohled na obnovu vodní nádrže ve střední části parku

3


Pohled na část vydlážděného koryta s novým mostkem na konci obnoveného ramene

2Vytvořeno 3.5.2022 9:31:43 | přečteno 192x | jindrich.rebec
load