Odbor životního prostředí (OŽP)

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruZábor v zeleně58.52 KB .pdf
ikona souboruSPRÁVCI ZELENĚ V KADANI1.14 MB .pdf
ikona souboruMANAGEMENT ZELENĚ V KADANI V ROCE 20192.37 MB .pdf
ikona souboruŽádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl424.52 KB .pdf
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu162.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu304.54 KB .pdf
ikona souboruŽádost o vydání loveckého lístku27.45 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění304.05 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu447.15 KB .pdf
ikona souboruŽádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod238.24 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod látky s obsahem zvlášť nebezpečné závadné do kanalizace nebo o jeho změnu395.77 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny162.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o vydání rybářského lístku.0 Bytes .pdf
ikona souboruNávrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu384.77 KB .pdf
ikona souboruSprávci zeleně v Kadani - mapa743.67 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu298.23 KB .pdf
ikona souboruŽádost o vyjádření297.35 KB .pdf
ikona souboruoznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.164 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému odběru vodnímu dílu potřebnému k takovému289.65 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení odběru ornice24.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu31.29 KB .docx
ikona souboruŽádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu470.38 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)384.81 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.165.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o vydání společného povolení0 Bytes .docx
ikona souboruVolný pohyb psů po Kadani - mapa742.55 KB .pdf
ikona souboruOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel311.38 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu307.86 KB .pdf
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení316.43 KB .pdf
ikona souboruŽádost o odchylný postup při ochraně ptactva162.5 KB .doc
ikona souboruŽádost rozhodnutí v pochybnostech na zemědělském půdním fondu18.01 KB .docx
ikona souboruOhlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav279.07 KB .pdf
ikona souboruDětská hřiště v Kadani - mapa518.38 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu373.13 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stavební povolení k vodním dílům386.67 KB .pdf
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko k zalesnění nad 0,5 ha165 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu339.32 KB .pdf
ikona souboruŽádost o vyjádření22.69 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění309.32 KB .pdf
ikona souboruŽádost o schválení manipulačního řádu vodního díla270.45 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních podzemních vod do vod nebo o jeho změnu331.53 KB .pdf
ikona souboruŽádost o udělení souhlasu269.84 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny164 KB .doc
ikona souboruoznámení kácení dřevin rostoucích mimo les165 KB .doc
ikona souboruNávrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu403.53 KB .pdf
ikona souboruPokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les27 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu311.32 KB .pdf
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku165 KB .doc
ikona souboruLokality pro výsadbu stromů v Kadani511.26 KB .pdf


Vytvořeno 12.11.2019 17:36:12 | přečteno 1835x | tana
load