Cyklostezka Prunéřov - Černovice

Plakat cyklostezky
Akce postupuje dle schválené dokumentace a odsouhlaseného harmonogramu prací. Byly dokončeny podkladní konstrukce pod těleso cyklostezky v části l. etapy a v současné době probíhá pokládka asfaltových vrstev na l. etapě stavby, která končí u Málkova. Do vybudování bezpečnostních opatření však l. část nebude zpřístupněna veřejnosti.Zůstává stále staveništěm do propojení s druhou etapou, která se plánuje dokonce ledna 2018. Záleží však na vhodných klimatických podmínkách. Rozhodně začátkem sezóny v příštím roce bude naplněn hlavní cíl  projektu a to vymístění cyklodopravy z frekventované silnice č. 1/13 mezi Chomutovem a Kadani  a propojení jednotlivých obcí po trase cyklostezky.

Hlavní cíle projektu: 
Větší dostupnost obyvatel k pracovním příležitostem, do škol a za službami jednotlivých měst a obcí
Oddělení pěší a cyklistické dopravy od dopravy automobilové
Zvýšení bezpečnosti cyklistů a pěších mezi Kadaní a Černovicemi
Odlehčení dopravna silnici I/13 mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem 
Propojení obcí po trase cyklostezky Kadaně, Prunéřova, Místa, Málkova, Černovicemi a Spořicemi 
Zvětšení rozsahu cyklotras v Ústeckém kraji, napojení na stávající páteřní cyklostezku Ohře

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruSchválený závěrečný účet za rok 2022.pdf753.12 KB .pdf
ikona souboru3. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 31.12.2022.pdf288.44 KB .pdf
ikona souboru2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2022.pdf140.34 KB .pdf
ikona souboru1. Zpráva o výsledku přezkoumání DSO za rok 2022.pdf673.72 KB .pdf
ikona souboruStřednědobý výhled 2024-2025.pdf94.72 KB .pdf
ikona souboruRozpočet 2023.pdf92.92 KB .pdf
ikona souboru3. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 31.12.2021.pdf287.29 KB .pdf
ikona souboru2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2021.pdf138.07 KB .pdf
ikona souboru1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf599.86 KB .pdf
ikona souboruSchválený závěrečný účet za rok 2021.pdf263.49 KB .pdf
ikona souboruRozpočet 2022.pdf115.26 KB .pdf
ikona souboruStřednědobý výhled 2023-2024.pdf115.13 KB .pdf
ikona souboru3. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 31.12.2020.pdf287.41 KB .pdf
ikona souboru2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2020.pdf139.14 KB .pdf
ikona souboru1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.pdf890.55 KB .pdf
ikona souboruSchválený závěrečný účet za rok 2020.pdf913.04 KB .pdf
ikona souboruRozpočet 2021.pdf423.37 KB .pdf
ikona souboruStanovy - dodatek č. 1.pdf673.71 KB .pdf
ikona souboruStřednědobý výhled 2022-2023.pdf423.66 KB .pdf
ikona souboruRozpočtové opatření č. 2/2020.pdf251.55 KB .pdf
ikona souboruzápis z jednání valné hromady č.19.pdf917.95 KB .pdf
ikona souboruZávěrečný účet za rok 2019.pdf2.08 MB .pdf
ikona souboruRozpočtové opatření 1/2020.pdf520.02 KB .pdf
ikona souboru1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.pdf1015.76 KB .pdf
ikona souboru3. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 31.12.2019.pdf270.3 KB .pdf
ikona souboru2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2019.pdf138.37 KB .pdf
ikona souboruSchválený rozpočet 2018.pdf405.21 KB .pdf
ikona souboruSchválený rozpočet 2017.pdf427.27 KB .pdf
ikona souboruRozpočtové opatření č.2/2017.pdf498.28 KB .pdf
ikona souboruRozpočtové opatření č.1/2017.pdf488.21 KB .pdf
ikona souboruRozpočtový výhled 2021-2022.pdf231.67 KB .pdf
ikona souboruDSO rozpočet na r. 2020280.5 KB .pdf
ikona souboruRozpočtové opatření č.1/2019.pdf540.55 KB .pdf
ikona souboruSchvaleny_strednedoby_vyhled_2019-2021.pdf469.68 KB .pdf
ikona souboruRozpočet 2019.pdf446.47 KB .pdf
ikona souboruRozpočtové opatření č.4/2018.pdf676.48 KB .pdf
ikona souboruRozpočtové opatření č.3/2018.pdf684.24 KB .pdf
ikona souboru3. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 31.12.2018.pdf271.24 KB .pdf
ikona souboru2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2018.pdf140.56 KB .pdf
ikona souboru1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.pdf3.46 MB .pdf
ikona souboruSchválený závěrečný účet 2018.pdf733.29 KB .pdf
ikona souboruRozpočtové opatření č.2/2018.pdf75.74 KB .pdf
ikona souboruSchválený závěrečný účet 2017.pdf1.2 MB .pdf
ikona souboruSchvalený střednědobý výhled 2018-2019.pdf302.02 KB .pdf
ikona souboruRozpočtové opatření č.1 /2018.pdf149.66 KB .pdf


Vytvořeno 26.2.2020 11:10:20 | přečteno 4756x | jindrich.rebec
load