Komise rady

Komise Městské památkové rezervace a rozvoje:

Ing. Jan Vaic – předseda komise 
Ladislav Strádal
Bc. Markéta Křivdová
MUDr. Jiří Švec
David Šmíd 
JUDr . Jana Demjanová
PaedDr. Zdeněk Hrdina
Mgr. Jiří Kopica
Ing. Jindřiška Tejrovská
Ing. Arch. Lenka  Kotišová
Ing. arch. Tomáš Bernášek  

Majetková komise:

Olga Zörklerová  – předsedkyně komise
Mgr. Jan Losenický
Mgr. Michal Voltr
Jana Kalová
Ing. Jindra Zalabáková
Ludmila Švecová
Ingrid Bradová
Ing. Adam Studený
Ing. Pavel Miltner

Komise Sociální a sociálního začleňování:

Mgr. Lenka Raadová, MBA – předsedkyně komise
Mgr. Jan Losenický
Jakub Jančík
Iva Fischlová 
Ing. Radek Jára
Božena Procházková
Mgr. Jana Lukešová
Vladimír Novák
Veronika Kusá
Bc. Olga  Šoltésová
Ing. Marie Weissová
Mgr. Jan Hudák
Ing. Renata Horáková

Bytová komise:

Mgr. Jan Losenický – předseda komise
Alexandra Strádalová
Ing. Jan Vaic
Mgr. Alena Benešová
MUDr. Martina Faldusová Matoušková
Ing. Jan Lazarčík
Ing. Pavel Kuřil
Josef Matějka
Ing. Miloslava Karfiláková

Komise pro juniory:

Jakub Jan Fiala – předseda komise
Barbora Slámová
Ondřej Klusák
Matyáš Tongel 
Robert Tongel


 

Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 4456x | ernest
load