Poplatky na úseku matrik

Správní poplatky na úseku matrik podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.


Duplikát matričního dokladu 100,- Kč
Ověřování pravosti podpisu 30,- Kč za jeden podpis
Ověřování opisu,fotokopie 30,- Kč (za každou započatou stránku )
Nahlédnutí do matriky 20,- Kč ( za každý svazek matriky )
Změna příjmení hanlivého, směšného 100,- Kč
Změna jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,- Kč
Změna příjmení po rozvodu po lhůtě 6 měsíců 100,- Kč
Povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost 1000, Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000,- Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,- Kč
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500,- Kč
Osvědčení o státním občanství ČR k cestovnímu dokladu 100,- Kč
Osvědčení o státním občanství ČR k 1. OP( pro patnáctileté) bez poplatku
Vytvořeno 28.5.2014 13:06:49 | přečteno 721x | ernest
load