Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, IČ: 00261912 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1). Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto webovou stránku - www.mesto-kadan.cz.

Stav souladu

Tyto stránky jsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1., kromě níže vyjmenovaných výjimek.

Nepřístupný obsah z důvodu nepřiměřené zátěže

Na těchto webových stránkách jsou publikovány i informace v dokumentech ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a to z důvodu jejich specifického formátování, které standardní formát HTML nepodporuje, případně by jejich převedení do formátu HTML bylo příliš komplikované. K prohlížení těchto formátu je možné stáhnout zdarma prohlížeče Word Viewer a Acrobat Reader.

Pro zobrazení a úpravu dokumentů DOC, DOCX a XLS, XLSX je zdarma balíček kancelářských aplikací OpenOffice ke stažení na  http://www.openoffice.cz.

Výjimky z pravidel o přístupnosti webu

Pro některá oznámení uveřejněná na elektronické úřední desce Městského úřadu Kadaň není k dispozici elektronická textová verze, jsou tedy k dispozici pouze v obrazovém formátu (JPEG, GIF). 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2.3.2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Správce obsahu

MěÚ Kadaň
Mírové náměstí 1
432 01 KADAŇ
E-mail.: 
e-podatelna@mesto-kadan.cz

Technický správce

as4u.cz, s.r.o.
Na dlouhém lánu 19/3
160 00 Praha 6 – Vokovice
E-mail: 
helpdesk@as4u.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: 
pristupnost@mvcr.cz


Vytvořeno 16.6.2020 11:03:29 | přečteno 1364x | jindrich.rebec
load