Nábřeží Maxipsa Fíka


Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek I.

Název projektu: Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani 
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/09.00052
Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

19.6.2003 22:00:00 | přečteno 2898x | ernest | Celý článek
 

Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II. Vodní sporty, 1. etapa

PŘJEMCE DOTACE: MĚSTO KADAŇ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 1, 432 01 KADAŇ
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/4.1.00/36.00851
PRIORITNÍ OSA: 9.4 udržitelný rozvoj cestovního ruchu
ÚZEMNÍ ODBOR REALIZACE: Regionální rada soudržnosti Severozápad, Masarykova čp. 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem 
19.6.2003 22:00:00 | přečteno 380x | ernest | Celý článek
 

Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek III.

Název projektu: Nábřeží Maxipsa Fíka - celek III - PODHRADí

PŘíJEMCE DOTACE: MĚSTO KADAŇ, MíROVÉ NÁMĚSTí Č.P. 1, 432 01 KADAŇ
REGISTRAČNí ČíSLO PROJEKTU: CZ.1.09/1.2.00/20.00537
PRIORITNí OSA: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
ÚZEMNí ODBOR REALIZACE. Regionální rada soudržnosti Severozápad, Masarykova čp. 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
19.6.2003 22:00:00 | přečteno 712x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 411x | tana
load