Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek I.

Název projektu: Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani 
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/09.00052
Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

hlavicka.png

Název projektu: Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/09.00052
Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Zhotovitelská firma: Stavby holding cz, a.s., Praha replica watches

Technický dozor investora: MULTITECHNIK divize II s.r.o. Chomutov
Celkové náklady akce : 138 849 056,00 Kč z toho dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad činí 121 526 943,99 Kč.

nabrezi0.jpg


 

Projekt Nábřeží Maxipsa Fíka má 26 partnerů, kterými jsou:

Cyklistický klub Hnízdil Kadaň 
Český svaz kanoistů
Doly Nástup Tušimice
Chomutovská sportovní unie
Kiwanis Kadaň
Kulturní zařízení Kadaň
Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, ul.Kpt.Jaroše 581, 432 01 Kadaň
Mateřská škola, ul.Husova 1337, 432 01 Kadaň
Mateřská škola, ul.Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň
Mateřská škola, ul.Kpt.Jaroše 1554, 432 01 Kadaň
Mateřská škola, ul.Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň
Mateřská škola, ul.Žitná 615, 432 01 Kadaň
Město Klášterec nad Ohří
Občanské sdružení Divadlo Navenek 
Občanské sdružení světlo Kadaň
Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení 
SASME s.r.o. 
Sdružení občanů pro podporu ochotnického divadla
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Taneční studio Reflex, občanské sdružení
TJ vodní sporty Kadaň
Základní umělecká škola

Základní škola Rudolfa Koblice

Základní škola Kadaň, ul.Chomutovská 1638, Kadaň

PhDr.Petr Hlaváček, Ph.D.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Okresní organizace Chomutov

Cílem projektu a následně jeho realizací byla obnova přirozeného vztahu města a řeky, neboť Ohře je neodmyslitelnou součástí života města Kadaně. Ještě v nedávné minulosti byly břehy řeky periférií, proto rehabilitací a zatraktivněním území získala tato část města rekreační a sportovní funkci jak pro obyvatele města, tak pro návštěvníky.
 

Území je propojeno originální ocelovou lávkou, jež pomáhá překonat výškový předěl nábřeží a Kadaňského stupně a zajišťuje plynulý přechod do volné krajiny směrem na Klášterec nad Ohří .

 

Nově vybudované území má za úkol obnovit přirozený vztah města a vodního toku řeky. Vybudováním integrované cyklistické a in line stezky by měl být výrazně posílen význam nábřežní multifunkční promenády. Celé území bylo vybaveno potřebnou infrastrukturou (lavičkami , veřejným i orientačním osvětlením a dalším nezbytným mobiliářem).

 

Projekt klad veliký důraz na vegetační a krajinářské úpravy celého území. Byly sanovány původní porosty, dále byla provedena dosadba dřevin, založeny nové rekreační plochy trávníků, vysety luční trávníky s vyšší druhovou skladbou včetně dosadby přírodě blízkých trvalek.

 

Do řeky byla zakotvena mola - před restaurací Split je molo větší pro kulturní akce a pod loděnicí je molo pro vodní sporty.

_MG_5461.jpg


Technické řešení stavby:

Komunikace

Konečný návrh úseku od hráze Kadaňského stupně k hornímu jezu byl vybudován jako mimoúrov ňový - mlatový povrch podél řeky lemovaný kamennými rovnaninami je určen pro pěší návštěvníky, výškový předěl pro cyklostezku a in-line stezku tvoří železobetonové prefabrikáty a horní hranu této komunikace lemují opěrné stěny z ocelových plechů CORTEN. Na přilehlé svahy cest byly vysazeny půdokryvné plazivé rostliny.
 

Celé nábřeží je propojeno pěšími i pojížděnými komunikacemi, které jsou opatřeny různorodými povrchy od mlatových cest, štětových dlažeb, pražcových chodníčků až po klasické kamenné dlažby. Asfaltové povrchy jsou na in line a cyklostezce.

_MG_5420.jpg_MG_5978.jpg


Lesní scéna Amfík

Jedná se o přírodní divadlo pro provozování kulturních akcí s kapacitou návštěvníků pro 240-270 diváků. Objekt je řešen atypicky kombinace dřevěných pražců a ocelových konstrukcí vrat.Jedná se o sezí³nní využití.

Rovněž objekt sociálního zařízení, nad nímž bylo vybudováno parkoviště, je řešeno z dřevěných prvků jako objekt pouze pro letní provoz.

amfik.jpg


Hřiště a herní prvky
Celé území je doplněno uměleckými díly, jež slouží mimo jiné jako atrakce pro rodiny s dětmi.

Pramice - uložená dnem vzhůru u hřiště. U této pramice se budují dvě dětská hřiště.
Dřevěné funkční lavičky podél schodiště do ul. Fučíkovy
Hadovor - umístěný v laguně pod ulicí Fučikovou - masivní dřevěný prvek

Výtvarná díla umístěná v bosketu:
- létající kola - (klasický kolotoč, který má místo sedaček 2 bicykly)
- mlýnek pro Nadkřečka - průchozí otočný válec velkého průměru

_MG_5967.jpg


Vodní atrakce:
- vodní souboj - v bosketu - jedná se o dvě vodní děla otočná kolem os
- kdo dál dostříkne - dvě kola, jejichž šlapáním je poháněno čerpadlo a z výtokové trysky voda stříká do řeky
- korýtko pro lodičky - klasickou ruční pumpou se plní ocelové korýtko vodou, ve kterém se mají pouštět lodičky.

Tyto vodní atrakce jsou určeny pouze pro sezónní letní provoz.


_MG_5957.jpg


U mola je umístěn výtvarný vodní prvek - přívoz - velryba, jenž navazuje na atmosféru místa, tradici přívozu na druhou stranu Ohře. Pohyb plastiky velryby pro řece je ovládán ručně z paralelního lana napnutým v souběhu s lanem nosným a ukotveným ve skále na protějším břehu.Přívoz ma určenou pravidelnou provozní dobu, ale pouze v sezoně - tedy zejména v letních měsících.

Výtvarné dílo Stonek - je zaintegrované do objektu sociální zařízení
Pod hrází přehrady jsou umístěna umělecká díla akustický park - gong , bubínky, hlásné trouby, zvukovody a atrakce pro skateboard.
Sochařská díla - autorsky pojmenovaná K2, Ponorka, Fajfka - jedná se o samonosné sklobetonové skořepiny jsou - jedná se o sochy (kameny) "povalující se" volném terénu v klášterním parku.

_MG_5434AS.jpg


V rámci stavby byla opravena zeď významné národní kulturní památky "Areálu františkánského kláštera


Název projektu: Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani

Číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/09.00052
Investor: Město Kadaň
Projekt byl podporován Regionální radou regionu soudržnosti ve výši 92,5% způsobilých nákladů v rámci oblasti: 9.1.2.Podpora a revitalizace a regenerace středních a malých měst
Doba realizace: 01/2009-05/2011

hlavicka.png


Aktuální informace k akci Nábřeží Maxipsa Fíka.

Nábřeží Maxipsa Fíka bylo definitivně finančně ukončeno. Město získalo od Regionální rady regionu soudržnosti dotaci ve výši 92,5 % . Nábřeží se těšilo velké pozornosti místních občanů i návštěvníků. Vodní atrakce prošly zkušebním provozem, ve kterém se doladily drobné nedostatky těchto atypických herních prvků. V současné době byly ještě doplněny odpadkové koše, aby návštěvníci měli možnost udržet Nábřeží v čistotě.Jako informaci občanům sdělujeme, že vodní atrakce byly však na zimu odpojeny od vodního zdroje, zárove budou demontována mola a uklizena loďka "Přívoz" z řeky. Objekt WC slouží rovněž jako sezónní objekt , proto byl také "zazimován".



Aktuální informace ze dne 18.10. 2010 :

Práce na akci Nábřeží Maxipsa Fíka pokračují dle schváleného harmonogramu.V amfiteátru Nazvaném AMFíK jsou osazeny lavičky pro diváky, cyklostezky a pěšiny kolem řeky dostávají svoji definitivní podobu. Přilehlá oplocení také dostala novou tvář.
Na třetím obrázku je objekt sociálního zařízení pro veřejnost, nad ním bude parkoviště pro veřejnost.


Fik181020101.jpg

Fik181020102.jpg

Fik181020103.jpg


V současné době finišují práce na dokončení čtvrté - předposlední etapy akce.
Připomínáme, že celý tento projekt je podpořen dotací z EU ROP Severozápad 92,5 % uznatelných nákladů.



Aktuální informace ze dne 10.9. 2010 :

Práce na stavbě pokračují na realizaci zejména cyklostezek - probíhá asfaltování povrchů, dále pak se osazují již lavičky v Amfíku, dopracovávají se detaily pro osazení uměleckých děl. Na snímku je vidět montáž uměleckého díla HADOVOR, který bude umístěn v přírodně vytvořené laguně pod točnou ulice Fučíkova. Pečlivě se řeší každý detail stavby ať se jedná o oplocení jednotlivých zahrad, osazení uměleckých děl, kombinace gabionových zdí s prefabrikovanými a ocelovými prvky. Velký důraz je kladen na krajinářské detaily budoucího nábřeží. Architekti, tak dodavatelé stavby mají náročný úkol, jehož výsledkem bude netypické pojetí nábřeží a úprav celého přilehlého území.


fik100920101.jpgfik100920102.jpg



Aktuální informace ze dne 24.6. 2010 :

Práce na Nábřeží Maxipsa Fíka postupují podle požadavků investora a autorského dozoru projektu. Byla ukončena III. etapa. Další etapa představuje postupné dokončování klášterního parku, sesazování suchých kaenných zídek, v prostoru pod kada ňským stupněm se začaly osazovat překážky pro in line. Cyklistická a in line stezka dostává konkrétní tvar lemovaný betonovými prefabrikáty a cortenovými plechy, v kterých bude zabudováno orientační osvětlení.
Tento projekt je propodrán Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Severozápad.

rolex replica watches

fik24062010-1.jpgfik24062010-2.jpgfik24062010-3.jpgfik24062010-4.jpgfik24062010-5.jpg

Aktuální informace ze dne 26.5. 2010 :

Na Nabřeží Maxipsa Fíka pokračují práce zejména na cyklostezkách, na snímku jsou cortenové stěny pod loděnicí. Na dalším snímku je zachycen nový moderní způsob ošetření vrby, která byla stržena jarními záplavami. Dále se osazují ocelové kruhy jako ohraničení jednotlivých zelených ploch v bosketu u Splitu. Byly dokončeny asfaltové vrstvy Fučíkově ulice a dále po stupněm jsou zasfaltovány plochy stezek. Projekt začínám mít čím dále čitelnější podobu.

fik26052010-1.jpgfik26052010-2.jpgfik26052010-3.jpg

Aktuální informace ze dne 6.4. 2010 :

Akce NMF - práce započaly po zimních měsících.Práce se rozběhly v plném proudu. Pokračují v realizaci povrchů ve Fučíkově ulici, kde opět tímto žádáme občany bydlící v této ulici o laskavou trpělivost s probíhající stavbou. Rovnají se kamenné zídky v klášterním parku, započnou práce na zajištění plotů přilehlých zahrádek v ul. Lázeňská a v Zahrádkách. Jarní tání a zvýšená hladina řeky Ohře provedla "zátěžovou zkoušku" na podkladních vrstvách pěší stezky a kamenných rovnaninách podél řeky s uspokojivým výsledkem - viz foto.

fik060420101.jpgfik060420102.jpgfik060420103.jpg

Aktuální informace ze dne 17.12. 2009 :

Na Nábřeží Maxipsa Fíka přes nevhodné klimatické podmínky se práce úplně nezastavily. Pokračuje výstavba amfiterátru AMFíK - probíhá montáž ohrazení hlediště z dubových pražců. Dále probíhají stavební práce na Fučíkově ulici, kde se připravují podkladní konstrukce pro novou komunikaci.Po zimních měsících bude podloží rozmrzávat a bahno bude značně stěžovat zemní práce.
Dodavatel i investor se bude snažit dbát na pořádek přilehlých ulic, což bude těžký úkol pro všechny zúčastněné. prosíme občany o laskavou trpělivost. Ale práce se nedají omezit, už tak bylo letošní zimní období pro stavaře nepříznivé a mají co dohánět.

fik220210-1.jpgfik220210-2.jpgfik220210-3.jpg

Aktuální informace ze dne 17.12. 2009 :

Práce na Nábřeží Maxipsa fFíka pokračují navzdory zimnímu počasí. Na snímcích jsou vidět pracovníci při budování tzv. suchých kamenných zídek, které budou zajišÂ´tovat stezku podél ohradní zdi okolo kláštera. Dále pokračují práce na budování AMFíKU - již se osazují dubové pražce na trychtýřovité hlediště.Dále lávka nad stupněm je již osazena, ale zatím je na ni zákaz vstupu.
Práce na stavbě budou v době vánočních svátků přerušeny od 18.12, do 4. 1. 2010.
Žádáme tímto občany o respetkování informací uvedených na bezpečnostních tabulkách staveniště. Opravdu nejde o plané varování, ale jde jednozančně o staveniště a vstup na stavbu není bezpečný. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké vánoční svátky a šŠ¥astný nový rok 2010.

fik171209-1.jpgfik171209-2.jpgfik171209-3.jpgfik171209-4.jpgfik171209-5.jpg

Aktuální informace ze dne 4.11. 2009 :

Stavba Nábřeží Maxipsa Fíka pokračuje zejména výstavbou komunikací propojující AMFíK, hotel SPLIT a stezkou okolo řeky Ohře. Práce stěžuje nevlídné listopadové počasí. Prosíme tímto občany o shovívavost související s případným znečištěním přilehlých komunikací, čištění probíhá pravidelně, ale výsledek mnohdy není uspokojivý vzhledem k intezitě deště.

fik041109-1.jpgfik041109-2.jpgfik041109-3.jpgfik041109-4.jpg


Aktuální informace ze dne 21.10. 2009 :

Práce na Promenádě Nábřeží Maxipsa Fíka pokračují dle smlouvy. V obrázcích je vidět výstavba komunikačních tras. Obrubníky lemují budoucí in line stezku a kamenné drátokoše - gabiony budou lemovat stezku k budoucímu AMFíKU. Jinak probíhají složité přeložky podzemních komunikačních vedení v místech budoucího parkoviště a WC pro veřejnost. Dále se budují přírodní stupně z dubových pražců ve směru k Františkánskému klášteru a další práce okolo ohradní zdi kláštera.
Jedná se o významnou investiční akci města, která je podporována z programu ROP SEVEROZíPAD.

fik21101.jpgfik21102.jpgfik21103.jpgfik21104.jpg

Aktuální informace ze dne 21.9. 2009 :

Nábřeží Maxipsa Fíka - postupně probíhají stavební práce na stezkách - in line a pro chodce. pro výškové rozdělníé jednotlivých úrovní stezky pro in line a stezky pro pěší jsou osazovány speciální železobetnové prefabrikáty, které budou zárove ň plnit funkci obrubníků.


fik09-1.jpgfik09-2.jpgfik09-3.jpgfik09-4.jpgfik09-5.jpgfik09-6.jpg

Aktuální informace ze dne 1.9. 2009 :

Na stavbě probíhají práce dle schváleného harmonogramu, v současné době se mimo jiné dokončuje oprava ohradní zdi Františkánského kláštera. Dle požadavku památkářů byla zeč staticky zajištěna a omítnuta. Ohradní zeč byla v historii vždy nahrubo omítnuta, proto kamenné zdivo není zděné jako pohledové.
Zárove ň nad Kadaňským stupněm se osazují kotvy pro budoucí lávku pro pěší.

fik0109.jpg

Aktuální informace ze dne 15.7. 2009 :

Na promenádě Maxipsa Fíka v Kadani proběhla 30.6. 2009 přejímka 1.etapy výstavby. Stále probíhají hrubé terénní úpravy , byly provedeny přeložky a chráničky dešťové kanalizace, začíná se rýsovat budoucí plocha pro in-line pod hrází kada ňského stupně. Byly osazeny skruže pro výsadbu stromů. Na první fotografii je pěšina podél klášterní zdi, na druhé místo pro budoucí přírodní amfiteátr.

fik15071.jpgfik15072.jpg


Aktuální informace ze dne 17.6. 2009 :

Na promenádě Maxipsa Fíka se dokončují hrubé terénní úpravy 1. etapy projektu, provádí se přeložky a chráničky dešťové kanalizace, začínají se rýsovat budoucí chodníčky v klášterním parku. Na fotografii jsou hrubé terénní úpravy v prostoru amfiteátru.

fik1806.jpg


Aktuální informace ze dne 3.6. 2009 :

Stavební práce na promenádě Maxipsa Fíka pokračují dle stanoveného harmonogramu. Stále probíhají hrubé terénní úpravy na cyklostezce a chodníku podél řeky Ohře. Připravují se přeložky inženýrských sítí. Pracuje se na pěších komunikacích v budoucím parku pod klášterem.

fik03062009.jpg

Aktuální informace ze dne 22.5.2009:
DSC00997.jpg


Aktuální informace ze dne 23.4.2009:
Na stavbě pokračují hrubé terénní úpravy a kompletní rekonstrukce klášterní zdi. Zvětralé úseky oplocení byly rozebrány a přezdívají se do původní podoby, vyhovující části zdiva jsou opravovány. Podél klášterní zdi bude položeno drenážní odvodnění. Na opačné straně stavby (pod objektem loděnice) byly zahájeny terénní úpravy pro budoucí opěrnou zeč, která bude chránit cyklistickou stezku, in-line stezku a chodník, které povedou podél řeky .


DSC00997.jpg

Na fotu příprava pro odvodnění pramene u restaurace Split.


Aktuální informace ze dne 23.1. 2009 :
Ve středu 14.1. 2009 bylo oficiálně předáno staveniště na akci "Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani" zhotovitelské firmě Stavby holding cz, a.s. Praha. Vlastní práce budou zahájeny povoleným kácením vytypovaných stromů na nábřeží, a to od ulice Nerudova ke kada ňskému stupni, včetně areálu bývalého letního kina. Následně budou probíhat další práce, jako demolice objektů letního kina a terénní úpravy.

DSC00984.jpg

Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 2898x | ernest
load