Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II. Vodní sporty, 1. etapa

PŘJEMCE DOTACE: MĚSTO KADAŇ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 1, 432 01 KADAŇ
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/4.1.00/36.00851
PRIORITNÍ OSA: 9.4 udržitelný rozvoj cestovního ruchu
ÚZEMNÍ ODBOR REALIZACE: Regionální rada soudržnosti Severozápad, Masarykova čp. 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem 

Přehled výběrových řízení:

Zhotovitel stavby: Petrom stavby s.r.o.

Hlavní stavbyvedoucí: Jaroslav Dubský

Technický dozor investora: Along s.r.o.

Koordinátor BOZP na stavbě: Koordinace BOZP s.r.o.

Autorský dozor: Projektil architekti s.r.o.

Prováděcí projektová dokumentace: Projektil architekti s.r.o.

Zpracovatel žádosti o dotaci: SIMEX 2000 s.r.o.

Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby: ROPRO a.s.

Termíny a náklady projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 6/2012
Datum ukončení realizace: 31.7.2013
Celkové způsobilé výdaje projektu: 47 995 633,20 Kč
Dotace z rozpočtu RR SZ: 40 796 288,19 Kč

Vlastní podíl žadatele tj. města Kadaně: 7 199 345,01 Kč
Partneři projektu:

Podporováno Ústeckým krajem

Popis projektu:
Část Vodní sporty bude tvořit architektonicky velmi zajímavou část nábřeží tzv. niku, kdy vedle mola a objektu s úschovnou, WC a IC přímo v nábřeží, vznikne "přístřeší" pro turisty tak, že po střeše objektu povede turistická trasa a mimo objekt bude trasa podepřena sloupy. Vzniklý podhled je doplněn mobiliářem.
Pro lepší názornost, zejména propojení první a třetí již dokončené etapy stavby, předkládáme výběr z projektové dokumentace:

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruF1.SOD02-1.2.3REZB-B.pdf436.22 KB .pdf
ikona souboruSO_16_KOMUNIKACErezPF11_ETAPA_01.pdf424 KB .pdf
ikona souboruC.2_SITUACE KOORDINACNI_ETAPA01.pdf728.3 KB .pdf
ikona souboruF1.SOD02-1.2.4REZC-C.pdf284.47 KB .pdf
ikona souboruF1.SOD02-1.2.1PUDORYS1.PP.pdf573.47 KB .pdf
Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruF1.SOD02-1.2.3REZB-B.pdf436.22 KB .pdf
ikona souboruSO_16_KOMUNIKACErezPF11_ETAPA_01.pdf424 KB .pdf
ikona souboruC.2_SITUACE KOORDINACNI_ETAPA01.pdf728.3 KB .pdf
ikona souboruF1.SOD02-1.2.4REZC-C.pdf284.47 KB .pdf
ikona souboruF1.SOD02-1.2.1PUDORYS1.PP.pdf573.47 KB .pdf
Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruF1.SOD02-1.2.3REZB-B.pdf436.22 KB .pdf
ikona souboruSO_16_KOMUNIKACErezPF11_ETAPA_01.pdf424 KB .pdf
ikona souboruC.2_SITUACE KOORDINACNI_ETAPA01.pdf728.3 KB .pdf
ikona souboruF1.SOD02-1.2.4REZC-C.pdf284.47 KB .pdf
ikona souboruF1.SOD02-1.2.1PUDORYS1.PP.pdf573.47 KB .pdf
Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruF1.SOD02-1.2.3REZB-B.pdf436.22 KB .pdf
ikona souboruSO_16_KOMUNIKACErezPF11_ETAPA_01.pdf424 KB .pdf
ikona souboruC.2_SITUACE KOORDINACNI_ETAPA01.pdf728.3 KB .pdf
ikona souboruF1.SOD02-1.2.4REZC-C.pdf284.47 KB .pdf
ikona souboruF1.SOD02-1.2.1PUDORYS1.PP.pdf573.47 KB .pdf
Zprávy z průběhu výstavby:

Práce na Nábřeží Maxipsa Fíka pokračují v montáži výztuží a betonážích. Z pohledů je již patrné, jak komunikce a propojí dva dokončené úseky - NMF Podhradí a NMF 1. celek. Komunikace bude asfaltová. V úrovni řeky již vzniká budoucí volný prostor pro vodáky a v další části vznikne malé infocentrum pro sezónní turisty, které bude přístupné po schodech z ulice Říční.
Připomínáme, že akce by měla být podpořena dotací RRRS Severozápad.


Zprávy z průběhu výstavby:

Zhotoviteli stavby bylo předáno staveniště, přičemž příjezdová komunikace na stavbu bude vedena ulicemi Raisova, Láze ňská a provizorní cestou podél řeky. Žádáme všechny o zvýšenou opatrnost v uvedené lokalitě. Zhotovitel provedl likvidaci dřevin v místě stavby .
Zpráva ze stavby Nábřeží maxipsa Fíka celek II vodní sporty:

Ještě chvilku sice potrvá než se celky I. a III. Nábřeží maxipsa Fíka propojí, ale již nyní jsou stavební práce v plném proudu. Po odtěžení nepoužitelných hnilokalů je navezen vhodný zásypový materiál a probíhá speciální zakládání. Dále je odstraněna koruna stávající nábřežní zdi a připraven nový ztužující železobetonový trám opěrné zdi, částečně je zrealizována trasa kanalizace a vodovodu.


Leden 2013 - Zpráva ze stavby Nábřeží maxipsa Fíka celek II vodní sporty:

V rámci projektu byla ukončena první etapa projektu, ve které byla na stavbě ubourána koruna nábřežní zdi, odtěženy nánosy neúnosných hnilokalů a tyto nahrazeny vhodným zásypovým materiálem, ztužující trám opěrné zdi části
D03-1 vč. drenáže, maloprofilové vrty vč. mikrozápor a injektáže, vodovodní přípojka.
I přes nepříznivé klimatické podmínky , které nedovolují v pokračování prací z důvodu zaplaveného staveniště, se nyní pracuje alespoň v úseku "nad zdížœ, kde je možno provádět montáž výztuže ztužujícího trámu, byla zrealizovaná přípojka nn.

Zprávy z průběhu výstavby 2.etapy projektu:

Ke dni 31.5. je ukončena 2. etapa výstavby projektu . V této etapě byly zrealizovány následující práce:

Zhotovitel provedl vrty pro mikropiloty a montáž mikropilot , vyboural stávající schodiště D.02 a zaberanil štětovnice v úseku C.03-2 a D.02. Dále zhotovitel provedl základové konstrukce pro část úhlových stěn a schodiště D.02, vybetonoval část úhlových stěn a schodiště D.02, vybetonoval ztužující trám na stávající kamenné zdi D.02 a D.03-1, provedl základové konstrukce a rampy pro kamenné schodišťové stupně D.11, podkladní hutněné vrstvy včetně drenáží pod kamenné dlažby D.11 a D.03-1, vyzdil ze strany k řece kamennou poprsní zídku D.03-1. Zhotovitel také provedl napojení pítka na vodovod, pokládku trubky vodovodní přípojky k infocentru, pokládku kabelu el.
přípojky a odvodnění dešťových vod a splaškové kanalizace D.02.

Zprávy z průběhu výstavby ze dne 9.7.2013:

I přes zdržení stavby vyvolané zaplavením staveniště počátkem června, již se rýsuje trasa budoucí části nábřeží Maxipsa Fíka. Zhotovitel provádí postupně betonáže stropních desek a základové části budoucího infocentra. Postupně ve směru od "Kotvy" obkládá poprsní lícovou zídku z porfýru a pokládá žulovou dlažbu.Zprávy z průběhu výstavby ze dne 31.10.2013:

Listopad je posledním měsícem realizace prací na nábřeží maxipsa Fíka celek II.
Nyní probíhají práce na posledním úseku stavby tzv. C03-2, kde musí zhotovitel dokončit poslední úhlovou zeď, provést její zásyp včetně všech předepsaných vrstev komunikace a dále propojení pomocí gabionové zdi a stávajícím terénem . Na stavbu tohoto celku bude navazovat provizorní cyklostezka mezi tímto úsekem nábřeží a úsekem již dříve zrealizovaným , celá trasa nábřeží tak bude konečně propojena.Nábřeží Maxipsa Fíka celek II. vodní sporty je dokončeno.


 


Foto:Pavel Beran

Foto:Pavel Beran

Foto:Pavel Beran

Foto:Pavel Beran


Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 377x | ernest
load