Využití srážkových vod u 3.ZŠ (Sluníčková)

Název projektu: Využití srážkových vod u 3. ZŠ (Sluníčková)

Reg. č.: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009180

Celkové způsobilé výdaje: 3 684 768 Kč

Dotace EU: 3 132 053 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 552 715 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 17. 10. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 31. 5. 2021

Tento projekt – Využití srážkových vod u 3. ZŠ (Sluníčková) – je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

CZ RO B C

Na území města Kadaň v ulici Chomutovská č.p. 1683 se nachází základní škola, kterou zřizuje město. Součástí školy je rozsáhlý areál s tělocvičnou, travnatým i asfaltovým hřištěm, školním sadem, zahradou, skleníkem a altánem. Zájmové parcely č.p. 1981 a 1985 v k.ú. Kadaň s projektovaným záměrem využití a likvidací srážkových vod ze střech objektů v areálu 3.ZŠ se nachází v severní části města. Projekt řeší možnosti využití srážkových vod pro závlahy v areálu 3. ZŠ.

Cílem projektu je jímání srážkové užitkové vody pro závlahu pozemků a sportovišť u 3.ZŠ. Tak bude uspořena pitná voda dnes používaná na zálivku školního hřiště a zahrady v areálu školy, zároveň se uspoří finanční náklady za stočné. Přebytečná srážková voda bude likvidována vsakováním na vlastním pozemku. Realizací projektu dojde k zadržení vody v krajině o objemu 35 m3.

ikona souboruSituační výkres (v PDF)

C1 2 SITUACE DSP

 

Vytvořeno 9.6.2020 12:55:56 | přečteno 471x | jindrich.rebec
load