Rooseveltovy sady a Sídelní zeleň

Obnova správní budovy WC v Rooseveltových sadech

12.11.2019 12:18:15 | přečteno 282x | tana | Celý článek
 

Územní studie parku Roosveltovy sady v Kadani

Úkolem územní studie parku Roosveltovy sady je komplexně řešit území Rooseveltových sadů s ohledem na možnosti zlepšení zadržení vody v krajině, zachování a zlepšení biodiverzity a využití zájmového území k rekreaci a odpočinku obyvatel města.


12.11.2019 12:16:37 | přečteno 954x | tana | Celý článek
 
Systém sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně je strategický a koncepční dokument rozvoje veškerých ploch zeleně sídla (veřejné, vyhrazené i soukromé), který eviduje, hodnotí a navrhuje obnovu a tvorbu zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality životního prostředí v sídle a zvýšení jeho ekologické stability (odolnosti vůči vnějším vlivům).Za tímto účelem je zeleň v sídle navrhována jako funkčně, případně prostorově spojitý systém ploch zeleně zastavěného území a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině.

11.11.2019 17:19:48 | přečteno 2276x | tana | Celý článek
 
load