Špitálské předměstí

Ztracené předměstí
Ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové na FA ČVUT v Praze

V místě, které dnes označujeme Špitálským předměstím v Kadani, stály ještě zhruba před 50. lety stavby, které bohužel smetly buldozery. Dnes se na břehu řeky Ohře nachází pouhé torzo bývalého předměstí. V minulosti bylo toto místo prvním krokem do Kadaně, ale i dnes při příjezdu od Žatce vnímáme celou situaci s panoramatem města jako nejhezčí pohled na město. Předměstí bylo jednou z nejstarších historických čtvrtí města Kadaně. Dnes se tady nachází pouze shluk několika domů kolem kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Město zde po roce 1989 zatím nerealizovalo žádnou větší stavební činnost, což je vzhledem k rozsahu a velkému významu místa dobře. V současné době město Kadaň zvažuje, jakou cestu zvolit pro úpravy takto cenného území, které je v těsném sousedství historického jádra. Starší občané si ještě pamatují historickou zástavbu, mladší si naopak zvykli na velkou travnatou plochu. ламода

Studentské projekty se tedy mohly celým územím zabývat bez nějakých větších předsudků a omezení. Na odevzdaných projektech je patrné, že případnou urbanizaci tohoto místa lze řešit různými způsoby. Jednotlivé týmy si zvolily podle vlastního uvážení takovou koncepci, která podle nich nejlépe řeší daný prostor. Všichni využili možnost pracovat přímo v Kadani na týdenním workshopu a konfrontovat svoje názory s veřejností. K dispozici také dostali řadu historických podkladů, fotek a map, ze kterých se dobře analyzovala struktura města před asanací. Studentům nebyla předepsána velikost zástavby ani funkční nápl ň. Každý z jedenácti projektů je odlišný. U některých můžeme sledovat inspiraci historickou stopou původního předměstí, u jiných úplně novou geometrii zástavby nebo i pokus o ponechání zelené nezastavěné louky. Tato pestrá paleta možností ukazuje různé strategie celkového přístupu k místu, ale také k řešení detailů. Studenti se zabývali například okolím bývalého Š pitálu nebo znovuobnovením potoka Bystřice.

Při veřejných diskuzích se do popředí dostala také důležitá otázka, zda je nutné celé území zastavět najednou. Některé projekty se zabývaly etapovitostí s tím, že by se nemělo nechávat volné pole působnosti pouze developerům. Hlavním iniciátorem případné zástavby by mělo být město, které by tak mohlo držet nad tak cenným územím ochrannou ruku.

Jedenáct zpracovaných projektů poskytlo různé pohledy na řešenou lokalitu. Jejich součástí je také jednotná prezentace s předepsaným množstvím práce i vizuálním projevem. Díky tomu je možné projekty mezi sebou lépe porovnávat a výsledek považovat za soutěž jednotlivých týmů s vyhodnocením jejich úspěšnosti. Práce na studiích v akademickém prostředí může ukázat možnosti plánování strategie rozvoje města. Doufáme, že řešené projekty pomohly rozproudit diskuzi, a že by v budoucnu mohly v ideálním případě sloužit jako podklad k vypsání architektonicko - urbanistické soutěže.


Špitálské náměstí

Kadan porovnani

Kadan porovnani

 
plachta PROCHAZKOVA SMOLKA SUCHA SKUBLOVA

plachta PROCHAZKOVA SMOLKA SUCHA SKUBLOVA

 
poster fin A3

poster fin A3

 
a3 plachta Kochova Sztachova Komin Wilczek

a3 plachta Kochova Sztachova Komin Wilczek

 
plachta3 mobamahahaka

plachta3 mobamahahaka

 
NA WEB Hrubesova Ourednickova Fischer Voprsal 2

NA WEB Hrubesova Ourednickova Fischer Voprsal 2

 
Iveta Osickova plachta final

Iveta Osickova plachta final

 
3 plachta MALA

3 plachta MALA

 
Janousek plachta

Janousek plachta

 
KADAN plachta sk4

KADAN plachta sk4

 
plachta A3 klauzova

plachta A3 klauzova

 
skup1245plachtaA3

skup1245plachtaA3

 
 
load