Informace ze dne 16.2.2016

Socha Josefa II.

Na dosud skryté ploše byl ukončen archeologický průzkum. S výsledky tohoto výzkumu se veřejnost může seznámit v prostorách městského muzea na hradě dne 25. 2. 2016 v 17 hodin .

V souvislosti s výsledky průzkumu byla zadána úprava projektové dokumentace, tak aby  byla umožněna konzervace  bašty . Po provedení konzervace bude bašta překryta ochrannou separační vrstvou  a následně nad tímto vystavěna replika této bašty. Na tuto repliku bude použito kamenivo vybrané v místě stavby .

Úprava projektové dokumentace zahrnuje dále mimo  jiné  také aktualizaci odvodnění , změny tras přípojek vody, úprava vodního prvku  (technologie, strojovna, výkopy, odběrná šachta). 

Na stavbě je nyní připravena základová spára  pro provedení  základových pasů a následné položení betonových stupňů,  provádí se práce  na podkladech a je zahájena pokládka obrub na 1.části pojezdového chodníku u stavební průmyslovky.

Byl vybrán a objednán návrh úpravy kolorování  sochy Josefa II. a to ve verzi Maturant – kolorována bude šerpa a maturitní vysvědčení. Autorem návrhu je BcA.Daniel Hájek, DIS., který studuje  design na VŠ v Plzni. Vlastní kolorizaci sochy bude provádět restaurátor Jindřich Kovařík.


Vytvořeno 11.11.2019 16:09:48 | přečteno 282x | tana
load