Nový stav

Návrh úprav dle Davida Šmída

Projektant: Inplan CZ s.r.o.

Majakovského 707/29,

360 05 Karlovy Vary

Zhotovitel: V současné době veřejná zakázka za účelem výběru zhotovitele

Termín výstavby : 10/2015 - 6/2016


V rámci PD jsou řešeny stavební úpravy v ulici Komenského a dále úpravy vlastního Studentského náměstí. Záměrem je zatraktivnění místa pro návštěvníky, obyvatele města a mimo jiné studenty z nedaleké školy. Při návrhu bylo snahou prostor Studentského náměstí maximálně vyřešit tak, aby sloužil pro odpočinek a relaxaci. Vznikne zde galerie pod širým nebem, posezení na schodech, zatravněné plochy, mlatové cesty, vodní prvek. Zachována je možnost zásobování pro č.p.17,č.p.27,č.p.31.

Stavební úpravy v ul. Komenského budou probíhat od křižovatky ul.Komenského/Jana Švermy/ Jiráskova po křižovatku Komenského/Fibichova. V tomto úseku dojde ke zúžení komunikace a zřízení nových šikmých parkovacích stání, vznikne záliv pro 2 autobusy, dále chodníky, ostrůvky zeleně, vjezdy a přechody. Součástí stavby je návrh nového veřejného osvětlení, dále vodovodních přípojek, přípojek NN, přeložka kabelů NN,VN a kabelové televize, odvodnění Komenského ul. a Studentského náměstí.

Návrh úprav dle Davida Šmída


Vytvořeno 11.11.2019 16:16:01 | přečteno 374x | tana
load