Stávající stav

V současné době je řešené území ul. Komenského uličním prostorem, ohraničeným z jedné strany bytovou zástavbou, z druhé strany navazuje plocha budoucího Studentského náměstí. Komenského ul. je jednosměrnou místní komunikaci typu C s podélným a kolmým parkovacím stáním a oboustranným chodníkem. Část Studentského náměstí v současnosti slouží jako parkovací plocha, ve vydlážděné části jsou pozůstatky bývalé tržnice, ve zbývající části je v park, s dlážděnými chodníky, zelení a kašnou, která je již nefunkční.

Stávající stav

Studentské náměstí

Studentské náměstí

 
Studentské náměstí

Studentské náměstí

 
Studentské náměstí

Studentské náměstí

 
Studentské náměstí

Studentské náměstí

 
 
Vytvořeno 11.11.2019 15:50:35 | přečteno 724x | tana
load