Zpráva ze dne 28.6.2016

Zhotovitel finišuje na vodním prvku, mlatových plochách, terénních úpravách a  veřejném osvětlení.

Město Kadaň Vám zároveň tímto oznamuje posunutí  termínu dokončení stavebních prací  Studentského náměstí do 15.8.2016.

K uvedenému kroku jsme museli přistoupit z důvodu  pozdního  zahájení výměny havarijního stavu  vodovodu (provádí SčVk a.s. ) a s tím spojené opravy podzemního kolektoru, dále z důvodu nutnosti nepředvídaného bourání  betonových podkladních konstrukcí všech komunikací. 

Na základě  uvedených skutečností nebylo možné v tomto úseku stavby  v ulici  Jana Švermy  zahájit  práce  na pokládce dlažby a podkladních vrstvách komunikace včas, termín dokončení díla musel být prodloužen.


Vytvořeno 11.11.2019 16:13:54 | přečteno 253x | tana
load