Zprávy ze dne 10.12.2015

DSCN9206

Práce na stavbě probíhají postupně dle harmonogramu. Nyní je vyklízena suť a probíhá skrývání v rámci HTÚ.

Snímání stávajících konstrukcí   na budoucím Studentském náměstí je prováděno za účasti  archeologů, kteří dokumentují  cenné  vrstvy ,které zůstaly zakonzervovány  pod valem. 

Tyto nálezy pochází pravděpodobně z roku 1300 – tedy z doby před stavbou valu.

Tento val byl již snesen  kolem roku 1800 , definitivně  kolem r. 1900 , kdy pozemky opevnění byly prodány  měšťanům a vznikla zde nová zástavba. Dále pak bylo v těchto místech vybudováno náměstí s Františkem Josefem. 

Na konci 19. stol byla postavena Průmyslová škola stavební, která také zasáhla do valu a části opevnění. Největší zásah do historické podzemní situace byl v 50. letech minulého století, kdy bylo postaveno autobusové nádraží s mohutnou betonovou požární nádrží.  

Výstavbou Studentského náměstí byly zdokumentovány  zbývající podzemní části valu, pod kterými se objevuje vrstva další a to mladší vrstva původní zástavby – pravděpodobně osady ze 13. století.

Po dohodě s archeology, kteří profily valu, opevnění a další historické nálezy celé plochy pečlivě dokumentují,  bude Město  jednat s autory projektu, zda bude možné v ploše náměstí průběh valu  s příkopem prezentovat. Vytvořeno 11.11.2019 16:05:03 | přečteno 305x | tana
load