Rozvoj města

Generel cyklistické dopravy

generel

Generel cyklistické dopravy města Kadaně
Zpracoval : PaedDr. Jiří Kulhánek
Schváleno zastupitelstvem města Kadaně 5.3. 2009

19.6.2003 22:00:00 | přečteno 343x | ernest | Celý článek
 

Strategický plán Kadaně

19.6.2003 22:00:00 | přečteno 371x | ernest | Celý článek
 

Koncepce rozvoje bydlení

Koncepce rozvoje bydlení a bytové politiky města Kadaně do roku 2023 - 2. aktualizovaná verze

19.6.2003 22:00:00 | přečteno 165x | ernest | Celý článek
 

Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů města Kadaně

21.9.2021 14:58:16 | přečteno 113x | jindrich.rebec | Celý článek
 

Koncepce sociálního bydlení

14.7.2020 10:44:42 | přečteno 139x | jindrich.rebec | Celý článek
 

Územní plánování

11.11.2019 14:19:58 | přečteno 782x | jindrich.rebec | Celý článek
 

Regenerace MPR Kadaň

Žádosti o poskytnutí dotace na obnovu nemovitostí památkově chráněných přijímá odbor RR ÚP a PP 

19.6.2003 22:00:00 | přečteno 216x | ernest | Celý článek
 

Špitálské předměstí

Ztracené předměstí
30.10.2003 9:00:00 | přečteno 196x | ernest | Celý článek
 

Komunitní plánování

11.11.2019 15:41:09 | přečteno 188x | tana | Celý článek
 

Povodňový plán ORP města Kadaně

11.11.2019 15:45:58 | přečteno 134x | tana | Celý článek