Rozvoj města

Generel cyklistické dopravy

generel

Generel cyklistické dopravy města Kadaně
Zpracoval : PaedDr. Jiří Kulhánek
Schváleno zastupitelstvem města Kadaně 5.3. 2009

19.6.2003 22:00:00 | přečteno 345x | ernest | Celý článek
 

Strategický plán Kadaně

19.6.2003 22:00:00 | přečteno 372x | ernest | Celý článek
 

Koncepce rozvoje bydlení

Koncepce rozvoje bydlení a bytové politiky města Kadaně do roku 2023 - 2. aktualizovaná verze

19.6.2003 22:00:00 | přečteno 167x | ernest | Celý článek
 

Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů města Kadaně

21.9.2021 14:58:16 | přečteno 114x | jindrich.rebec | Celý článek
 

Koncepce sociálního bydlení

14.7.2020 10:44:42 | přečteno 141x | jindrich.rebec | Celý článek
 

Územní plánování

11.11.2019 14:19:58 | přečteno 788x | jindrich.rebec | Celý článek
 

Regenerace MPR Kadaň

Žádosti o poskytnutí dotace na obnovu nemovitostí památkově chráněných přijímá odbor RR ÚP a PP 

19.6.2003 22:00:00 | přečteno 216x | ernest | Celý článek
 

Špitálské předměstí

Ztracené předměstí
30.10.2003 9:00:00 | přečteno 200x | ernest | Celý článek
 

Komunitní plánování

11.11.2019 15:41:09 | přečteno 195x | tana | Celý článek
 

Povodňový plán ORP města Kadaně

11.11.2019 15:45:58 | přečteno 136x | tana | Celý článek